Půldenní semináře o finančně dostupném bydlení

27. 09.
24. 11.
Začátek:
středa
27.09.2017
9:00
Konec:
pátek
24.11.2017
14:00
Kontaktní osoba: ing. Nisan Jazairi

Odborné semináře k problematice finančně dostupného bydlení, které jsou určeny pro zástupce veřejné správy, soukromého sektoru, ziskových i neziskových organizací, občanských iniciativ, církví a další zájemce.

V městech s dobrou nabídkou pracovních příležitostí prudce rostou prodejní ceny bytů nebo jejich nájmů, a naopak chybí nabídka finančně dostupného nájemného bydlení pro domácnosti se středními a nižšími příjmy. Identifikace nástrojů, jak umožnit důstojné a vyhovující bydlení méně majetným občanům představuje velkou výzvu jak pro veřejnou správu, tak pro soukromé investory a společnosti ve stavebním sektoru. Společně by mohl spolupracovat na realizaci finančně dostupného bydlení. Tomuto tématu se budou věnovat semináře o finančně dostupném bydlení, které organizuje Agentura pro finančně dostupné bydlení (AFDB).

Půldenní semináře s identickým programem se uskuteční v Plzni, Pardubicích, Praze, Brně a Olomouci. Podrobné informace o seminářích (program, termíny, lokace, registrace) naleznete na webových stránkách www.affordablehousing.cz., kde je i přihlašovací formulář.