Výstava Mýtus Ulrich Creutz v Litoměřicích

15. 09.
19. 11.
Začátek:
pátek
15.09.2017
9:00
Konec:
neděle
19.11.2017
17:00
  • Diecéze: Litoměřice
  • Organizátor:Severočes. galerie výtv. umění, FF UK a NG
  • Odkaz na akci: http://www.galerie-ltm.cz/
  • Typ akce Výstava
  • Pro koho:Všichni

Do 19. listopadu 2017 můžete v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích vidět výjimečnou výstavu Mýtus Ulrich Creutz. Vizuální kultura v Kadani za Jana Hasištejnského z Lobkowicz (1469–1517).

Výstava Mýtus Ulrich Creutz představuje pozdně středověkou výtvarnou kulturu Kadaně a severozápadních Čech. Vůbec poprvé se zde kombinují středověké artefakty a současné umění (konceptuální video, David Kořínek, skupina Raffani).

V Kadani roku 1516 působil sochař a kameník Ulrich Creutz, který vytvořil na objednávku Jana Hasištejnského z Lobkowicz († 1517), zástavního pána Kadaně a vysokého diplomata krále Vladislava Jagellonského, náhrobek umístěný v kostele Čtrnácti svatých pomocníků v klášteře františkánů-observantů v Kadani. Na náhrobku je zobrazeno tělo zemřelého v expresivní podobě lidské kostry ovinuté hadem. Tentýž sochař vytvořil tzv. Lobkowiczký epitaf – monumentální desku s rytířem ve zbroji, představující snad Janova syna Jaroslava II. († 1529), který se spolu s otcem podílel na konceptu výmalby a vybavení pohřebiště lobkowiczkého rodu v kadaňském františkánském kostele. Oba monumenty zachycuje na výstavě dvoukanálová HD videoinstalace Davida Kořínka s názvem Daleko/blízko, která vznikla jako site-specific přímo pro litoměřickou galerii.

Pojem „mýtus“ v názvu výstavy se týká nejen představy o Creutzově rozsáhlé řezbářské tvorbě, ale také pojetí sochaře jako hrdinné individuality, která prostřednictvím umělecké formy vyjadřuje svou povahu a názor na svět.

Kadaňské řezbářské dílny, v nichž působili Creutzovi dřívější spolupracovníci, zhotovovaly i po jeho odchodu do Saska oltářní nástavce s neobyčejně působivými sochami světců a světic a zejména monumentální expresivní sochy ukřižovaného Krista.

Výstava kromě vlastního díla Ulricha Creutze (prezentovaného formou konceptuálního videa) a řezbářských prací s ním dříve spojovaných ukazuje také další artefakty (malby, sochy, rukopisy) původně určené pro kadaňský klášter. Jeho podoba a vybavení měly připomínat svatá místa v Jeruzalémě. Iniciátorem této myšlenky byl Jan Hasištejnský z Lobkowicz.

Mezi nejvýznamnější exponáty na výstavě patří rukopisy textů samotného Hasištejnského. Například slavný cestopis pojednávající o putování do Svaté země (z majetku Národní knihovny ČR) a výchovný spis určený Janovu nástupci, synu Jaroslavovi II., výjimečně zapůjčený ze sbírek rodiny Lobkowiczů.

Mimo katalogu k výstavě se můžete těšit i na zajímavý doprovodný program. 

 

Autorka výstavy: Michaela Ottová

Kurátor výstavy: Ľubomír Turčan

Výstava vznikla ve spolupráci Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Národní galerie v Praze.