Ladislav Heryán: Jaký bůh taková spiritualita. Jaká spiritualita taková společnost

14. 11.
Začátek:
úterý
14.11.2017
19:00
Konec:
úterý
14.11.2017
21:00
  • Typ akce Přednáška
  • Pro koho:Všichni
  • Vstup zdarma
  • Za každého počasí

Přednáška z cyklu Člověk v dialogu v kostele Pražského Jezulátka.

Je-li znakem naší společnosti určitá uzavřenost a radikalizace, je možné ji hledat v jejím hodnotovém vyprázdnění ve smyslu Ježíšova principu „nemůžete sloužit Bohu i mamonu“? Je tento Ježíšův princip případně návodem k jedné z možností k cestě k otevřenosti a dialogu? 

Dr. Ing. Ladislav Heryán, Th.D. - kněz, salesián, bliblista, pedagog, muzikant

Přednáška probíhá v rámci cyklu Člověk v dialogu 2017: Hledání spirituality v tekuté době.
Znovu objevujeme, že naše identita a zakotvenost v tomto současném světě vyžaduje nejen pevný postoj propojený se zemí, ve které žijeme, ale také pohled upřený nahoru. Zdravá spiritualita či vertikála, tento přesahující a zároveň tvůrčí rozměr lidského života, nám dává schopnost tvořivé síly k spoluutváření lidské společnosti, podílení se na obecném dobru a vlévání naděje životu. Program Člověk v dialogu a témata, která v něm chceme v tomto roce otevírat, chtějí přispět k prohlubování této nedílné dimenze naší společnosti.