Advent a Vánoce v plzeňské katedrále sv. Bartoloměje

03. 12.
30. 12.
Začátek:
neděle
3. 12. 2017
6:45
Konec:
sobota
30. 12. 2017
23:00

Přijměte pozvání na řadu kulturních a duchovních programů, které se budou v době adventní a vánoční konat v plzeňské katedrále sv. Bartoloměje. První adventní nedělí, 3. prosince 2017, zde začínají pravidelné ranní mše svaté se zpěvem rorátů a odpolední půlhodinky varhanních improvizací.

ADVENT A VÁNOCE 2017 V KATEDRÁLE SV. BARTOLOMĚJE      

ADVENT

každou neděli adventní   3. 12. / 10. 12. / 17. 12.         

           6:45 Ranní mše svatá se zpěvem rorátů v podání Plzeňského literárního bratrstva

         15:00 Adventní půlhodinky – varhanní improvizace (hrají v pořadí: Martin Moudrý, Vladimír Roubal, Jakub Janšta)

3.12. 18:00 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu na nám. Republiky

4.12. 19:00 Koncertní provedení rorátů souboru Ritornello

13.12. 19:00 Koncert duchovní hudby (zpěv, varhany)

17.12. 10:30 Mše svatá s gregoriánským chorálem (Schola Cantorum Pilsensis)

19.12. 19:30 Koncert duchovní hudby (kytara, trubky, komorní orchestr)

VÁNOCE

24.12.  11:15 Staroplzenecký Živý Betlém (nám. Republiky)

            24:00 Půlnoční bohoslužba s biskupem Tomášem

25.12.  10:30 Slavnostní mše svatá s biskupem Tomášem

            16:00 Slavnostní nešpory s biskupem Tomášem

26.12.  16:00 Česká mše vánoční J. J. Ryby 

30.12.  19:30 Slavnostní vánoční koncert (Martin Moudrý - varhany, Jakub Junek - housle, Radek Krejčí - zpěv, Lucie Vagenknechtová – zpěv)

Koncerty v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské

15.12. 19:00 Hudebně-meditativní večer Light4You

25.12. 16:00 Vánoční koncert - dětský sbor Jiřičky

26.12. 16:00 Vánoční koncert skupiny Quo Vadis