Podoby eucharistického Krista ve vizuální kultuře

21. 11.
04. 02.
Začátek:
úterý
21. 11. 2017
10:00
Konec:
neděle
4. 2. 2018
18:00
Kontaktní osoba: Eva Reitspiesová
  • Za každého počasí

Přijměte pozvání na netradiční výstavu představující podoby eucharistického Krista ve vizuální kultuře s názvem „V oplatce jsi všecek tajně“. Výstava probíhá od 20. října do 4. února v Západočeské galerii v Plzni. Součástí výstavy jsou v níže zmíněné dny i komentované prohlídky a přednášky k výstavě.

Výstava sleduje podobu úcty ke svátosti oltářní, jak se projevovala v křesťanském umění a v reflexi této tematiky v umění dvacátého století. Tato úcta, rostoucí od druhé poloviny třináctého století a kulminující v Českých zemích v obdobích kolem roku 1400 a 1500, se stala jedním z klíčových témat evropské kultury a našla výraz v pestré škále děl různých uměleckých druhů a typů.

Na výstavě jsou tak zastoupena díla malířská, sochařská i práce uměleckého řemesla. Přestože její těžiště spočívá zejména v exponátech z období pozdního středověku, instalaci významně doplňují vybraná díla z doby baroka a 20. století. Právě v českém umění minulého století toto téma pozoruhodně silně rezonovalo. Dokládají to práce například Františka Bílka, Jana Zrzavého, Bohuslava Reynka, Vojmíra Vokolka nebo Ivana Sobotky.

Titul výstavy je citací verše z tzv. Kunhutiny modlitby, české veršované skladby z doby kolem r. 1300, věnované oslavě mysteria eucharistie a zaznamenané v breviáři svatojiřské abatyše Kunhuty, dcery Přemysla Otakara II.