Peter Pöthe: Etické hranice rodičovství

22. 05.
Začátek:
úterý
22. 5. 2018
19:00
Konec:
úterý
22. 5. 2018
21:00
  • Typ akce Přednáška
  • Pro koho:Všichni
  • Vstup zdarma
  • Za každého počasí

Přednáška dětského psychiatra a psychoterapeuta MUDr. Petera Pöthe. Komunita bosých karmelitánů srdečně zve na večer z cyklu Člověk v dialogu.

Je rodičovství vždy pozitivní hodnotou? Je narození dítěte vždy dobrou zprávou? Může rodič svoje dítě nechtít anebo jej nenávidět? Mohou děti nenávidět své rodiče? Měl by být rodič dokonalý anebo stačí, když bude dost dobrý? Vyvíjí se dítě ve vztahu s jedním rodičem jinak, než ve vztahu s rodičovským párem? O těchto a dalších otázkách bude přemýšlet a hledat na ně odpovědi psychoanalytický dětský terapeut, který dětem a rodičům pravidelně naslouchá už dvacet let.

MUDr. Peter Pöthe je dětský psychiatr a psychoterapeut. Zabývá se psychosomatikou, poskytuje terapeutické konzultace rodičům a psychoterapii dětem a dospívajícím. Věnuje se i týraným a zneužívaným dětem. Vede výcviky dětské psychoterapie a další odborné kurzy.

Člověk v dialogu 2018: Etika ve vykloubené době
Málokdo si klade otázku po smyslu. Jsme svědky rozmělňování společenského éthosu. Mnohé, co jsme před nedávnem považovali v životě společnosti za nemyslitelné, se stává téměř jeho běžnou součástí. Neptáme se, zda to či ono je pro náš život a naše vztahy dobré. Neptáme ani tolik po smyslu, ale ptáme se pouze, zda je to uskutečnitelné. A možné je ledacos. To, co bylo včera pokládáno za pevné, stabilní a neměnné, je dnes v pohybu s jedinou, a jestli vůbec, položenou otázkou: Jakým způsobem lze tuto možnost zrealizovat?
Chceme v tomto roce „Etiky v době vykloubené“ společně hledat, jak zpevnit a čím řídit naše svobodné a odpovědné jednání.