Pěší pouť za umělce

22. 07.
28. 07.
Začátek:
neděle
22. 7. 2018
9:30
Konec:
sobota
28. 7. 2018
12:00
Kontaktní osoba: MgA. Martina Pavlíková
  • Za každého počasí

„Skutečně velké pravdy nelze nikdy zfalšovat; mohou být jen zapomenuty.“ Slova významného anglického spisovatele katolického vyznání G. K. Chestertona se stala mottem pěší poutě za umělce. Výstižně vyjadřují právě probíhající letopočet 2018, ve kterém si český národ připomíná „osudové osmičky“ svých dějin, a kulturně-duchovní doprovodný program letošní poutě se pokusí probouzet paměť v oblasti novodobé historie českého národa. Trasa 12. ročníku začne v Kutné Hoře a povede proti proudu Sázavy mimo jiné přes Ledeč, Číhošť a Želiv do Humpolce.

Týdenní putování asi dvaceti poutníků a doprovodný kulturně-duchovní program pro veřejnost, která se může i na jednotlivých trasách připojit k putující skupině, je modlitbou za umělce, aby otevřeli svá srdce kráse Božího stvoření, ale také za každého člověka, aby měl odvahu objevovat krásu a jejího Tvůrce, nechal se jí proměňovat a povznášet.