Výstava Nemohli jsme mlčet - Lidé Charty 77

23. 07.
31. 12.
Začátek:
pondělí
23. 7. 2018
9:00
Konec:
pondělí
31. 12. 2018
17:00
Kontaktní osoba: Martina Jechortová
  • Organizátor:Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Svatá Hora, Příbran
  • Odkaz na akci: http://www.svata-hora.cz
  • Typ akce Výstava
  • Pro koho:Všichni
  • Bezbariérový vstup
  • Za každého počasí

Charta 77, pojmenovaná podle dokumentu Prohlášení Charty 77 z 1. ledna 1977, představovala občanskou iniciativu kritizující komunistický režim za nedodržování lidských a občanských práv. K jejich dodržování se Československo zavázalo v Helsinkách podpisem Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě v roce 1975. Text Charty vznikl v prosinci 1976, publikován byl ve dnech 6.–7. ledna 1977 v několika západoevropských listech. Charta měla v západní Evropě značný ohlas, na její podporu vzniklo několik iniciativ. Sdružovala lidi odlišných povolání, politických postojů i náboženského vyznání. Postihy signatářů Charty i dalších kritiků režimu vedly k vytvoření Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS) v dubnu 1978, který se snažil zveřejňovat osudy lidí stíhaných za své politické postoje. Do ledna 1990 Chartu podepsalo 1883 lidí, vydáno bylo celkem 572 dokumentů o nejrůznějších společenských problémech. Výstava se nachází v Mníšecké kapli na Svaté Hoře.

Přednáška o lidech Charty 77 v Mníšecké kapli na Svaté Hoře.