Adventní zastavení nad manželským slibem

01. 12.
Začátek:
sobota
1. 12. 2018
15:00
Konec:
sobota
1. 12. 2018
18:00
Kontaktní osoba: Jana Šilhavá

Hostem duchovní obnovy 1. prosince mezi 15.00 a 18.00 v Praze bude P. Stanislav Přibyl CSsR. Na programu jsou dvě přednášky, ztišení, příležitost ke svátosti smíření, adorace zakončená požehnáním. Přihlašování probíhá prostřednictvím webového formuláře na http://www.apha.cz/cpr-prihlaska-na-adventni-zastaveni.

Adventní zastavení pro manžele jako příprava na obnovu manželského slibu ve svátek Svaté rodiny.