Setkání před Betlémem

Představení rodinného divadla Víti Marčíka v kostele Pražského Jezulátka
Datum konání akce
12. 12. 2018 19:00 (19:00 - 21:00)

Tento kus má v repertoáru divadla pevné místo a do jeho programu se vrací (ač s mnohými změnami jak v dějové linii, tak i v hereckém obsazení) pravidelně, rok co rok, v době adventní již sedmnáct let (otázka pro hlavy bystré a hravé: které zimy vyrazil ansámbl, na poměry mého otce do té doby nezvykle početný, na cesty ušlapané poprvé? Správně, stalo se tak léta Páně 2000). Od roku 2002 se souborem v tomto kuse vystupuje i naše babička, Eva Juříčková, která v mládí dobyla nejedna prkna znamenající svět (alespoň takto se to u rodinného krbu mezi námi vnoučaty traduje). Faktem však je (a ať se někdo opováží nesouhlasit), že divadelním fajnšmekrům se do paměti vryla v roli chůvy v Shakespearově Romeovi a Julii, uváděné pod tatínkovou taktovkou v letech 2006 – 2012.

Základ scény tvoří kopie historicky i umělecky hodnotného dřevěného betléma z kostela Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích, kterou táta nechal, s laskavým svolením biskupství českobudějovického a za neméně laskavé finanční podpory biskupství plzeňského, vyhotovit u mistra Jana Růžičky. (www.vitamarcik.cz)

Vstupné dobrovolné, bez rezervace.

Pořádá komunita bosých karmelitánů z Kláštera Pražského Jezulátka v rámci cyklu Člověk v dialogu. Za podporu projektu děkujeme MČ Praha 1.

Foto P. M. Donnerstag

Místo konání