Petr Pavel: Ohrožení a ztráty lidských hodnot

Přednáška z cyklu Člověk v dialogu 2019: Hledání smyslu
Datum konání akce
19. 2. 2019 19:00 (19:00 - 21:00)

Stavění zdí nás neochrání před skutečnými hrozbami, kterým Česká republika a Evropa čelí.  Abychom se nemuseli vzdát humanity a hodnot, na kterých stojí naše společnost, bude třeba dobrovolně narušit vlastní zónu komfortu a zmírnit nerovnováhu, která ve světě je. To není úkolem pro armádu, ale pro každého člověka.

Arm. gen. Ing. Petr Pavel, M.A. – armádní generál, v letech 2015-2018 předseda Vojenského výboru NATO.  V roce 1993 se vyznamenal při záchraně francouzských vojáků v srbsko-chorvatské válečné  oblasti, v letech 2012-15 byl náčelníkem generálního štábu. Je držitelem Medaile Za hrdinství a dalších vyznamenání.

Probíhá v rámci cyklu Člověk v dialogu 2019: Hledání smyslu. Vždycky se někde něco zamotá. Přesto víme, že se nám v mnohém podařilo nalézt to, co dávalo smysl našemu životu, naší práci nebo dokonce našemu utrpení. Zbaveni přílišné sebestřednosti a naopak zacíleni za hranice vlastního já nebo dokonce skrze sebepřesahující činy, jsme zakusili něco, o čem bychom mohli říci, že to z nejběžnějšího a každodenního života vytváří umělecké dílo. Jde o to, co život očekává od člověka, a ne naopak. V tomto roce Člověka v dialogu se chceme věnovat tématu Hledání smyslu. Nenápadným průvodcem nám bude život a dílo Viktora Frankla (1905-1997).

Místo konání