Poutní slavnost u sv. Haštala na Starém Městě pražském

26. 03.
Začátek:
úterý
26. 3. 2019
15:00
Konec:
úterý
26. 3. 2019
19:55
Kontaktní osoba: Štěpán Filipec

POUTNÍ SLAVNOST V KOSTELE SV. HAŠTALA S POŽEHNÁNÍM RESTAUROVANÉHO PAŠIJOVÉHO CYKLU OD F. M. BROKOFFA (KOLEM R. 1716) V úterý 26.3.2019 se na Starém Městě pražském uskuteční vpravdě historická událost. Širší veřejnosti bude poprvé představen restaurovaný cyklus 8 barokních soch tzv. Pašijového cyklu (Kristus v Getsemanech, Kristus bičovaný, Kristus nesoucí kříž, Kristus Ukřižovaný, Kristus v hrobě a další). Toto vrcholné dílo významného sochaře a řezbáře F. M. Brokoffa (1688-1731) prošlo v posledních 9 letech komplexním restaurováním, při kterém byla odkryta původní polychromie, kterou barokní mistr úchvatně završil své neobyčejně působivé a duchovně prodchnuté dílo vyzařující hlubokou a niternou zbožnost autora samotného. Tento mimořádný sochařský cyklus je po dlouhých desetiletích znovu rehabilitován (podobně jako sousoší Kalvárie od téhož autora u sv. Havla), a to díky Římskokatolické farnosti u Matky Boží před Týnem vedené vikářem Mgr. Vladimírem Kelnarem, za podpory mnohých drobných dárců, kteří podpořili záchranu tohoto díla ohroženého destrukcí po povodních v r. 2002. Dokončení restaurování celého cyklu po několika letech neúspěšných žádostí nakonec podpořilo i MK ČR a MHMP. Děkujeme touto cestou všem příznivcům a podporovatelům tohoto nelehkého díla obnovy. Program poutní slavnosti v kostele sv. Haštala, Praha – Staré Město, dne 26.3.2019: 15:00 Komentovaná prohlídka pamětihodností kostela 16:00 Komentovaná prohlídka kostela s promítáním fotografií z obnovy kostela 17:00 Přednáška o barokním sochaři F. M. Brokoffovi (Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D., Ústav pro dějiny umění FF UK) 18:00 Poutní mše sv. se zpěvy (celebruje P. Jan Pražan) V závěru bohoslužby bude restaurovaný Pašijový cyklus požehnán. Liturgii doprovodí sborovým zpěvem chrámový sbor Sv. Ducha za doprovodu a pod vedením Karla Louly. Kostel bude otevřen k prohlídce: 10:00 – 12:00 a 15:00 – 17:30 hod.

POUTNÍ SLAVNOST V KOSTELE SV. HAŠTALA S POŽEHNÁNÍM RESTAUROVANÉHO PAŠIJOVÉHO CYKLU OD F. M. BROKOFFA (KOLEM R. 1716)