S milosrdnými bratry na Kuksu

05. 04.
07. 04.
Začátek:
pátek
5. 4. 2019
12:00
Konec:
neděle
7. 4. 2019
16:00
Kontaktní osoba: Vít Pospíchal

Poznejte milosrdné bratry, jejich způsob řeholního života a působení ve službě hospitality, křesťanské péče o nemocné a jakkoli potřebné. Prožijte duchovní obohacení v duchu prohlubování svého osobního povolání. Navštivte s námi architektonický skvost, který je právem nazýván barokní perlou Podkrkonoší, ale především místo, kde naši spolubratři po staletí ošetřovali nemocné a starali se o chudé. Pro účastníky bude zajištěno ubytování přímo v hospitálu Kuks a strava. Přihlašujte se na mailu prevor@milosrdni.cz do 24. 3. 2019.

Kulturně duchovní setkání s řeholníky pro mladé muže od 18 do 40 let, kteří se cítí být povoláni sloužit potřebným lidem a nemocným a žít v komunitě.