Národní pouť do Říma se speciálním programem

Zveme vás na národní pouť do Říma k 30. výročí kanonizace svaté Anežky České. Pro seniory a další zájemce je v nově nabídce pohodlná letecká varianta v termínu 9. - 15. 11. 2019 se speciálním programem, který nabídne generální audienci s papežem Františkem, mši sv. s českými a moravskými biskupy, prohlídku Vatikánu, antických památek a míst spjatých s apoštolem Pavlem a prvními křesťany, návštěvu Castel Gandolfo a jezera Lago Albano,... Uzávěrka přihlášek: 15. 9. 2019.
Datum konání akce
9. 11. - 15. 11. 2019

Letecký zájezd do Říma

Národní pouť + speciální program

Termín: 9. – 15. 11. 2019

Cena: 13.490,- Kč

Uzávěrka přihlášek: 15. 9. 2019

CENA ZAHRNUJE: oboustrannou leteckou dopravu Praha - Řím - Praha, letištní a bezpečnostní taxy, palivový příplatek, transfer z letiště na hotel, 6x ubytování v *** hotelu, 6x snídaně, pojištění léčebných výloh v zahraničí do výše krytí 7 mil. Kč, servis průvodce, duchovní doprovod, pojištění CK proti úpadku.

CENA NEZAHRNUJE: stravu (mimo výše uvedené), připojištění proti stornu (nepovinné) 460,- Kč/osoba/pobyt, osoby do 18 let 410,- Kč/osoba/pobyt - v případě zájmu je nutné uhradit spolu se zálohou při podpisu smlouvy (pro případ zrušení zájezdu ze strany klienta, bližší informace na vyžádání). V ceně není započtena městská taxa 4-6,- EUR osoba/noc, jízdné metrem (Metrebus Roma), které momentálně stojí 18,- EUR/72 hodin a případné vstupy do zpoplatněných objektů.

PŘEDPOKLÁDANÝ DENNÍ PROGRAM ZÁJEZDU:

9. 11. – sobota: Odlet z Prahy ve 12:05 do Říma, přílet do Říma ve 14:00, transfer na hotel. Podrobnější informace a pokyny ke srazu obdržíte ve finálních pokynech k odletu, v podvečer ještě výjezd metrem do města, pravděpodobně do Vatikánu, který je nedaleko hotelu (cca 2,5 km),.

10. 11. – neděle: Snídaně. Naši pouť v Římě zahájíme putováním po stopách velkého světce apoštola Pavla. Navštívíme kostel San Paolo alla Regola - místo, kde byl pravděpodobně Pavel držen v tzv. domácím vězení, Santa Maria in Via Lata - v Římě existuje ještě další místo jeho druhého římského pobytu (pokud je správné tvrzení některých badatelů, že z prvního vězení byl osvobozen a vydal se na další apoštolské cesty po Španělsku, Řecku a Malé Asii a znovu byl zajat - tentokrát pro obvinění z křesťanství - a vězněn) v Santa Maria in Via Lata. Tre Fontane – místo Pavlova stětí. Santa Maria Scala Coeli – údajná poslední noc sv. Pavla Naše putování zakončíme v bazilice San Paolo fuori le mura (Sv. Pavel za hradbami) – poté, co Pavel byl sťat, bylo jeho tělo učedníky přeneseno a pohřbeno na Via Ostiense, v místě, kde se dnes tyčí bazilika Sv. Pavla za hradbami.

11. 11. – pondělí: Snídaně. Budeme putovat po stopách prvních křesťanů - nejprve navštívíme Katakomby svaté Domitilly - patří k největším a nejstarším křesťanským pohřebištím. Dále zavítáme do kostelíka Domine quo vadis - na křižovatce Via Appia a Via Ardeatina, postaveném na místě, kde se Ježíš zjevil sv. Petrovi. Projdeme se po Via Appia Antica - nejdůležitější dopravní tepně celého římského impéria - po známé historické cestě, po níž směřoval do Říma sv. Pavel. Odpoledne slavnostní zahájení národní pouti v Římě v bazilice Santa Maria Maggiore, od 15:00 hodin národní mše svatá, poté volný program nebo možnost účasti v 17:30 hodin na slavnostním koncertu ke cti sv. Anežky a našich národních patronů - kostel Santa Maria degli Angeli (v těsné blízkosti nádraží Termini - nedaleko baziliky Santa Maria Magiore).

12. 11. – úterý: Snídaně. Naším cílem bude Vatikán, nejmenší plně suverénní stát světa. V tento den slavíme 30. výročí kanonizace sv. Anežky České. V 10:00 hod národní mše sv. v bazilice sv. Petra ve Vatikánu společně s našimi pastýři - biskupy, kněžími a církví České republiky, společná modlitba u svatováclavského oltáře v bazilice a v kryptě u sochy sv. Anežky české, kterou Sv. otec František přijal ve Svatém roce Milosrdenství jako dar České republiky. Následně si prohlédneme baziliku sv. Petra (hrob sv. Petra, sv. Jana Pavla II. a dalších papežů, kardinálů a římských mučedníků), fakultativně možnost výstupu na kopuli baziliky s úchvatným výhledem na Věčné město. Dále uvidíme Andělský hrad (zvenku) - původně Hadriánovo mauzoleum, později papežská pevnost spojená tunelem ve hradbách s Vatikánem, rezidence a vězení. V současnosti muzeum věnované historii budovy a města Říma. Pak přejdeme Andělský most přes řeku Tiberu, třetí nejdelší řeku v Itálii a navštívíme Piazza Navona - podlouhlé barokní náměstí stojící na místě starověkého stadionu. Nakonec ještě zavítáme na Aventin - jeden ze sedmi pahorků, na nichž stál starověký Řím. Je také místem, kde pobýval sv. Vojtěch. Kostel Santa Prisca - místo, kde podle tradice stál dům páru Akvila a Priska sloužící k scházení místní církve.

13. 11. – středa: Snídaně. Účast na generální audienci se Sv. otcem Františkem ve Vatikánu, odpoledne slavnostní mše (zakončení národní pouti) s biskupy v bazilice sv. Jana v Lateránu (zde se také nalézají ostatky sv. Pavla). Poté se vydáme na kouzelnou procházku večerním městem (nebo možnost individuálního programu). Navštívíme baziliku San Pietro in Vincoli (sv. Petra v řetězech) – zde se nalézají okovy, kterými byl spoután sv. Petr v Římě a v Jeruzalémě. Zvenku uvidíme Koloseum – největší amfiteátr, který byl kdy v římské říši postaven, místo, kde soupeřili gladiátoři i odsouzení vězňové s divokými zvířaty. Pak nás čeká Forum Romanum – největší fórum starověkého Říma, někdejší pulzující centrum města a potažmo i veškerého dění. Konstantinům vítězný oblouk – vystavěný římským senátem po vítězství císaře Konstantina nad Maxentiem v bitvě u Mulvijského mostu. Mamertinský žalář – nejstarší římské vězení, místo, kde byli drženi apoštolové sv. Petr a sv. Pavel. Palatin – pahorek, na němž bylo podle pověsti založeno město Řím. Circus Maximus – největší antický stadion. Pořádaly se zde rovněž triumfální oslavy na počest císařů vracejících se z vítězných tažení.

14. 11. – čtvrtek: Mše sv., snídaně. Vydáme se poznávat Castel Gandolfo – letní sídlo papeže a nádherné jezero Lago Albano. Procházka, relax (doporučujeme ochutnat vynikající místní víno). Volno. Večer dle možnosti koupání v římských termálech.

15. 11. – pátek: Mše sv., snídaně, dopoledne osobní volno, možnost nákupů, cca v 11:30 odjezd na letiště, odlet do Prahy s přepokládaným přílet v 16:40.

Součástí programu je každodenní mše sv. a dle možností i přestávka na oběd. Program může být ještě dodatečně (nikoliv zásadně) upraven.

POKYNY: vážným zájemcům zašleme smlouvu o zájezdu s číslem účtu, k zařazení do zájezdu je nutné zaslat řádně vyplněnou a podepsanou smlouvu, lze zaslat poštou, naskenovanou e-mailem nebo faxem, a uhradit zálohu v minimální výši 6.000,- Kč/osoba. Po připsání zálohy na účet zašleme potvrzenou kopii smlouvy na vaši adresu/e-mail.

Doplatek bude nezbytné uhradit po výzvě CK. Poskytovatelé služeb požadují v tomto případě finanční krytí služeb s dostatečným časovým předstihem, než je jinak obvyklé. Přibližně 2 měsíce před odletem obdržíte finální pokyny a další praktická sdělení k zájezdu. Cena zájezdu je kalkulována do 25,- Kč/EURO (v případě platby v eurech).

DOPORUČENÍ: pamatujte na běžné léky, zpěvník, růženec, fotoaparát, baterku; zcela orientační kapesné ve výši alespoň 150,- EURO, stravu během dne lze bez problému obstarat na místě (různá bistra, rychlá občerstvení) doporučíme, poradíme přímo na místě, občané ČR mohou vstupovat a pobývat na území Itálie na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti.

KONTAKT A PŘIHLÁŠKY (v případě zájmu doporučujeme přihlásit se co nejdříve!): Diecézní centrum pro seniory, Velké nám. 32, 500 03 Hradec Králové, telefon: 495 063 661, mobil: 737 215 328, e-mail: dcs@bihk.cz, web: www.dcshk.cz, www.simeon.cz.

Místo konání