Pouť rodin k Panně Marii Milotické

V tomto roce uplyne 180 let od zhotovení zvláštního obrazu Panny Marie pro farní kostel v Miloticích u Kyjova. Letošní pouť k Panně Marii Milotické je věnována rodinám.
Datum konání akce
30. 8. (17:30) - 1. 9. 2019 (9:30)

V letošním roce je tomu 180 let, co byl pro kostel Všech svatých v Miloticích vyhotoven zvláštní obraz Panny Marie. K jeho znovu-umístění do milotického chrámu došlo v roce 2017. Od této doby se pravidelně poslední prázdninový víkend koná pouť k Panně Marii Milotické. Při té letošní budeme prosit Matku Boží o přímluvu pro každodenní život v rodinách, o pomoc při různých rodinných problémech, o podporu rodinám neúplným a o posvěcení rodin.

Program pouti:

Pátek 30. srpna 2019
17:30 – mše sv. a mariánská pobožnost s přenesením obrazu Panny Marie před oltář (kostel)

Sobota 31. srpna 2019
6:30 – modlitba rozjímavého radostného růžence (kostel)
7:00 – mše sv. (kostel)
8:00 – svátost smíření (kostel)
15:00 – farní den (zahrada fary)

Neděle 1. září 2019
9:30 – slavnostní mše sv. za obnovu rodin se zásvětnou modlitbou – celebruje P. Antonín Marek Příkaský O.Carm. (kostel)

Místo konání