Století Karla Otčenáška - vernisáž výstavy

Vernisáž výstavy se uskuteční v úterý 2. června 2020 v 15.30 hodin v prostoru Teras Karla Otčenáška v Hradci Králové (vchod z Bona Publica).
Datum konání akce
2. 6. 2020 15:30 (15:30)

Exteriérová výstava Arcibiskup Karel Otčenášek - 23. biskup královéhradecký (1920-2011) je věnována Mons. Karlu Otčenáškovi, který by se v roce 2020 dožil sta let a je součástí projektu Století Karla Otčenáška, který chce u této příležitosti připomenout jeho odkaz současnosti.

Rodák z Českého Meziříčí na Rychnovsku je významnou osobností moderních dějin Hradce Králové i celé královéhradecké diecéze, osobní přítel svatořečeného papeže Jana Pavla II., ale zejména člověk, který vytrval v pevnosti své víry a nikdy nezapomněl na lidskost, přátelskost a respekt jednoho k druhému.

Ačkoliv byl mladý kněz vysvěcen na biskupa již ve svých třiceti letech, tedy dříve, než bývá obvyklé, úřadu se mohl ujmout až po změně poměrů v našem státě, po dlouhých čtyřiceti letech. Mezitím prošel nejen vyhnanstvím mimo diecézi, ale i internací, vězením, odejmutím státního souhlasu, které vyplnil prací v opočenské mlékárně. Nikdy se však nepodařilo zlomit jeho ducha, jeho pevnou víru a lidství. Celý život arcibiskupa Karla Otčenáška je tím největším a nejkonkrétnějším naplněním jeho ideje svatodušního spřátelování, lásky mezi lidmi v požehnání Ducha svatého.

Vernisáž výstavy se uskuteční v úterý 2. června 2020 v 15.30 hodin v prostoru Teras Karla Otčenáška v Hradci Králové (vchod z Bona Publica nebo z Gočárova schodiště). Potrvá do 30. června 2020.

V červenci a srpnu bude umístěna v areálu zámku Opočno na Rychnovsku, v září se přesune do venkovní galerie Valy na zámku Pardubice.

Výstava na šesti oboustranných panelech seznámí s osudy Mons. Karla Otčenáška, připomene jeho života a myšlenky nejen stručným textem, ale zejména prostřednictvím řady archivních fotografií nebo vzpomínek pamětníků. Opomenuta nezůstala ani celoživotní idea arcibiskupa Otčenáška univerzálního svatodušního spřátelování.

Výstava se koná v prostoru městských teras, které byly u příležitosti stého výročí narození Karla Otčenáška, čestného občana města, rozhodnutím zastupitelstva z března letošního roku pojmenovány jeho jménem.

Výstavu a celý projekt Století Karla Otčenáška pořádá spolek Saeculum, z.s. (lat. století) za podpory Statutárního města Hradec Králové, Královéhradeckého kraje a Statutárního města Pardubice.

 

Místo konání