Školství

Výběrové řízení na ředitele Svatojánské koleje

07. 01. 2013

Arcibiskupství pražské vyhlašuje výběrové řízení na místo ředitele/ky školské právnické osoby Svatojánská kolej - vyšší odborná škola pedagogická, se sídlem ve Svatém Janu pod Skalou 1, 266 01 Beroun s nástupem do funkce od 1. 7. 2013.

Přání k vánocům a novému roku 2013

18. 12. 2012

Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, v městě Davidově." (Lukáš 2,10-11) Přejeme Vám požehnané vánoční svátky plné lásky a pokoje. V novém roce 2013 přejeme radost, zdraví, trpělivost a dobrá rozhodnutí. Za Sekci církevního školství ČBK přejí Mons. F. V. Lobkowicz OPraem Mgr. Martin Čech Mgr. Marta Vacušková

Nabídka pro všechny typy škol

06. 12. 2012

Sbor Jednoty bratrské v Nové Pace nabízí velmi levně sádrové formy k odlévání keramiky z bývalé keramické dílny. Výtěžek jde na podporou projektu na stavbu nové základní školy Brána v Nové Pace.

Ředitelé církevních škol se sešli na Velehradě

27. 11. 2012

Ve dnech 21. - 23. listopadu 2012 se na půdě Stojanova gymnázia Velehrad sešlo na sto zástupců církevních škol, školských zařízení i jejich zřizovatelů nebo školních kaplanů. Toto tradiční setkání posloužilo nejen k předání informací či výměně zkušeností, ale bylo i dobrou možností podiskutovat nad aktuálními otázkami spjatými s oblastí církevního školství na různých stupních.