Školství

Rodina v etických otázkách dnešní doby

19. 09. 2012

Národní centrum pro rodinu a Konrad-Adenauer-Stiftung pořádají dne 3. října 2012 v refektáři Emauzského kláštera seminář s názvem Rodina v etických otázkách dnešní doby. Cílem semináře je zamyšlení nad tím, s jakými úskalými je spojen život v rodině, jaké konkrétní faktory se mohou stávat překážkou pro rozhodnutí rodinu založit a jaké jsou možnosti k posílení společenské prestiže rodiny.

"Mám své místo na Zemi"

19. 09. 2012

Svatojánská kolej - VOŠ pedagogická, Svatý Jan pod Skalou a Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s. pořádají ve dnech 4. 10. - 6. 10. 2012 seminář "Mám své místo na Zemi". Seminář je určen zejména pedagogům mateřských škol, ale také katechetům i rodičům. Na seminář následně volně navazují Oslavy Sv. Františka, které proběhnou v sobotu 6. 10. 2012.

DUCHOVNÍ VÍKEND PRO DÍVKY I CHLAPCE VE VĚKU 18-30 LET

07. 09. 2012

Vydejme se na cestu hledání povolání i tam, kde bychom je nikdy nehledali. Kdy: od pátku 26. 10. 2012 od 14 hodin do neděle 28. 10. 2012 do oběda. Kde: horské středisko Eljon, budova fary ve Špindlerově Mlýně 33 Program: Přednášky o povolání k životu. Nebude chybět ani osobní svědectví k manželství, ke kněžství a k zasvěcenému životu, mše sv., adorace, prostor pro modlitbu, ticho i rozhovory, apod. Program povede: P. Jiří Šlégr, S.M. Vincenta Kořínková

Výsledky výběrového řízení RENOVABIS 2012

31. 08. 2012

V příloze zveřejňujeme výsledky výběrového řízení RENOVABIS 2012.