banner sekce
Sekce

Odbor analýz církevních dat

Jak se důstojně rozloučit se zemřelým?

Leták "Jak se důstojně rozloučit se zemřelým?" právě vyšel. Než se k vám dostane tištěná verze, můžete si jej zde stáhnout.
Publikováno: 30. 11. 2021 13:37
Celý leták k tisku ZDE

JSME ZDE PRO VÁS

Duchovní – kněz, řeholník nebo jáhen Vám může pomoci s přípravou pohřbu:

  • Můžete ho kontaktovat na nejbližší faře.
  • Jeho přítomnost na pohřbu domlouvá osoba, která objednává pohřeb.
  • Oslovit ho můžete, i když si nejste jisti, zda zemřelý/á byl pokřtěný nebo když se k církvi osobně nehlásíte.
  • Církevní pohřeb je možné vypravit i těm, kteří si sáhli na život.
  • Lze uspořádat pohřeb i předčasně zemřelým dětem a plodům po potratu. Jen je třeba do 96 hodin od úmrtí miminka informovat o tomto úmyslu zdravotnické zařízení, aby ostatky předalo pohřební službě. 
  • Rozloučení se zemřelým je možné uspořádat i mimo kostel, obřadní síň či krematorium. Může se odehrát např. u hrobu nebo na místě, které máte spojeno se zemřelým aj.

O CO MŮŽETE POŽÁDAT?

oznameni zvony

Oznámení úmrtí zvonem

Po úmrtí je možné nechat zvonit zvony. Nejčastěji se tak děje v místě bydliště zesnulého. Zvonění (tzv. umíráček) stačí domluvit s místním knězem nebo kostelníkem.

pomoc s pripravou

Pomoc duchovních či pověřených věřících s přípravou a průběhem pohřbu

Už v průběhu příprav pohřbu můžete požádat kněze nebo pověřeného věřícího o pomoc například s výběrem vhodné písně, modlitby či smuteční řeči. Za zemřelého se může pomodlit i jakýkoliv věřící z vašeho okolí, kterého znáte. Neváhejte své věřící přátele nebo známé požádat o pomoc, zprostředkování nebo kontakty. Obrátit se můžete i na kvalifikované poradce pro pozůstalé, aby Vás v této náročné době doprovázeli.

pohreb v kostele

Pohřeb v kostele

Církevní obřady obsahují modlitby za zemřelé i pozůstalé, čtení z Bible, křesťanské zamyšlení nad smyslem lidského života. Pohřební obřad vede duchovní, trvá přibližně 20-30 minut a může být zakončen buď uložením do země nebo odvozem zesnulé/ho ke kremaci. Někdy bývá součástí křesťanského pohřbu i mše svatá. Obřad pak trvá přibližně hodinu. Pohřbu se může zúčastnit kdokoliv a pro účast v kostele není nutné být věřící. Bývá zvykem poskytnout farnosti finanční dar, který slouží k úhradě režijních nákladů spojených s pohřbem.

ulozeni do hrobu

Uložení do hrobu za přítomnosti duchovního

Uložení do hrobu následuje nejčastěji po obřadu v kostele, může ale probíhat i samostatně, resp. celý pohřební obřad je možné konat i mimo kostel, přímo u hrobu, kde se shromáždí pozůstalí pod širým nebem. Obřad uložení do hrobu trvá asi 20 minut.

pohreb v krematoriu

Pohřeb v krematoriu za přítomnosti duchovního

V případě, že se pozůstalí dohodnou na pohřbu např. v krematoriu, je možné domluvit přítomnost duchovního, který může celý obřad vést nebo se za zemřelého krátce pomodlit, říci několik slov nebo přečíst vhodnou pasáž z Bible.

mse za zemrele

Mše za zemřelé

Bohoslužbu za zemřelého lze nechat sloužit kdykoliv po smrti (i po delším časovém období). Je poděkováním za život zemřelého a modlitbou za spásu jeho duše. Pokud není možné se setkat při pohřbu, je možné zorganizovat mši svatou i po delším čase. Mši za zemřelého může nechat sloužit kdokoliv v jakémkoliv katolickém kostele. Je možné nechat vytisknout oznámení podobné parte, kterým se sdělí termín mše svaté a pozve se k účasti na ní. Bývá zvykem poskytnout za mši farnosti finanční dar na úhradu provozních nákladů. Mší lze sloužit i několik nebo je možné nechat je sloužit pravidelně, k účasti jsou zváni všichni pozůstalí. Obětovat mši svatou lze za jakéhokoli zemřelého.

Užitečné odkazy:

Soubory ke stažení

Autor článku:
Daniel Chytil

Další aktuality

Mons. Pavel Konzbul novým biskupem v Brně

Svatý otec František dnes v poledne, 26. května, v den slavnosti Nanebevstoupení Páně, jmenoval 14. diecézním biskupem brněnským Mons. Mgr. Ing. Pavla Konzbula, Dr., dosavadního pomocného biskupa brněnského, titulárního biskupa litomyšlského a generálního vikáře brněnské diecéze.
26.05.2022

Patroni SDM Lisabon 2023

Příprava každého Světového dne mládeže, jeho realizace a dynamika, která je vtisknuta setkání mladých lidí z celého světa s papežem, je svěřena patronům, tedy kanonizovaným světcům nebo světcům v procesu kanonizace. Pro Světové dny mládeže v Lisabonu 2023 navrhl místní organizační výbor 13 patronů, žen, mužů a mladých lidí, kteří, jak potvrzuje kardinál patriarcha, "ukázali, že život v Kristu naplňuje a zachraňuje mládež všech dob". Těmito patrony, kteří se narodili ve městě, kde se Světové dny mládeže konají, nebo pocházejí z jiných zemí, jsouvzory pro mladé lidi. Patrony Světových dnů mládeže v Lisabonu 2023 představuje kard. Manuel Clemente, lisabonský patriarcha, který poukazuje na hlavní historické odkazy každého z nich, stejně jako na jejich pastorační a duchovní význam pro přípravu a slavení příštího Světového dne mládeže.
26.05.2022

Prevence a ochrana nezletilých ve farnosti: osvědčené postupy

Karmelitánské nakladatelství ve spolupráci s Komisí pro nauku víry České biskupské konference vydalo v češtině již druhou publikaci Národní služby pro ochranu nezletilých Italské biskupské konference nazvanou Prevence a ochrana nezletilých ve farnosti: osvědčené postupy.
20.05.2022

Drtinová/Hošek, nejen o Dívčí katolické střední škole

O Dívčí katolické střední škole Praze, a nejen o ní, hovoří v rozhovoru s Danielou Drtivou pro DVTV bývalý ředitel této školy Luboš Hošek.
20.05.2022

8 milionů od českých křesťanů zvyšuje soběstačnost potřebných na Blízkém východě

Oblast Blízkého východu se dlouhodobě potýká s ozbrojenými konflikty, humanitární a uprchlickou krizí. Díky finanční podpoře od českých věřících pomáhá Charita Česká republika lidem v Iráku a Libanonu zajistit zdroj obživy a uživit sebe i svoje rodiny. Desítky žen rozjely vlastní podnikání, desítky farmářů získaly znalosti a vybavení, a dokáží tak hospodařit i s rostoucím nedostatkem vody. Desítky mladých lidí mohou díky příspěvkům na školné a dopravu pokračovat ve studiu. V Libanonu prostředky pomohou s obnovou infrastruktury. Letošní kostelní sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům a dalším potřebným v zahraničí proběhne už tuto neděli 22. května.
18.05.2022