Aktuality

další aktuality

Brno hostilo již 7. ročník jarního republikového setkání katolických nemocničních kaplanů

včera

Domácí

Na padesát nemocničních kaplanů zavítalo 21. května 2018 do jihomoravské metropole v rámci jejich sedmého celorepublikového setkání. Nemocniční kaplani jsou církvemi pověřené a kvalifikované osoby, duchovní i laici, kteří vykonávají pastorační péči ve zdravotnických, příp. sociálních službách. Sdružují se ve dvou profesních organizacích – Katolické asociaci nemocničních kaplanů a ekumenické Asociaci nemocničních kaplanů.

Investice propojující církev a vědu v Dolních Břežanech již má plody

25.05.2018

Majetkové narovnání

Ve čtvrtek 24. května požehnal pražský arcibiskup Dominik Duka budovu Administrativně-technologického centra v Dolních Břežanech u Prahy, které se stává sídlem japonské technologické firmy Rigaku.

Církev bude mít nové blahoslavené

25.05.2018

Zahraniční

Papež František potvrdil 19. května při setkání s kardinálem Angelem Amatim nové dekrety Kongregace pro svatořečení, které uznávají heroické ctnosti dvanácti Božích služebníků a služebnic. Církev tak uznala, že již za pozemského života dosáhli hrdinských ctností, a byl jim přiřazen titul „ctihodný“, který předchází blahořečení. Jedná se o osm mužů, především kněží, a čtyři ženy, řeholnice, kteří žili na přelomu 19. a 20. století.

Istanbulská úmluva není posilou přátelství muže a ženy, píšou biskupové

13.05.2018

Domácí

Biskupové českých a moravských diecézí ve společném listě připomínají základní principy, o něž se opírá vztah muže a ženy; zároveň vyjadřují své znepokojení nad obsahem tzv. Istanbulské úmluvy, která má být přijata i českým Parlamentem. Připomínají, že na zavrženíhodné násilí na ženách i mužích již naše stávající zákony pamatují.

Papež vyzval věřící k modlitbám za čínské katolíky

24.05.2018

Zahraniční

Svatý otec vyzval věřící, aby se modlili za katolickou církev v Číně. Učinil tak během pravidelné středeční generální audience na svatopetrském náměstí, kde apeloval na všechny věřící, aby byli duchovně nablízku všem čínským katolíkům a modlili se za ně, aby mohli žít svojí víru v plném společenství se Svatým stolcem.

Kardinál Dominik Duka obdržel vyznamenání Střední kříž s hvězdou řádu

23.05.2018

Domácí

Kardinál Dominik Duka obdržel při pouti v Ostřihomi, kterou podnikl s duchovními Arcibiskupství pražského 23. května 2018, vyznamenání Střední kříž s hvězdou řádu za zásluhy Maďarska. Při slavnostním předání v budově maďarského Parlamentu mu vyjádřili uznání a upřímné poděkování celého maďarského národa tři ústavní činitelé: János Áder, prezident republiky Maďarsko, László Kövér, předseda maďarského Parlamentu a Zsolt Semjén místopředseda vlády. Text děkovné řeči kardinála Duky přinášíme v plném znění.

Papež František se setká s dalšími oběťmi zneužívání v chilské církvi

23.05.2018

Zahraniční

Tiskové středisko Svatého stolce oznámilo, že se papež František setká začátkem června s další skupinou obětí sexuálního zneužívání v chilské církvi, kterého se dopustil kněz Fernando Karadima. K prvnímu setkání Svatého otce s oběťmi zneužívání došlo už na konci dubna tohoto roku. V souvislosti s touto kauzou se uplynulý týden ve Vatikánu setkalo s papežem všech 34 chilských biskupů a po třídenních rozhovorech mu nabídli svojí rezignaci.

Papež František: Duch Svatý nám dává sílu, abychom se stali solí a světlem světa

23.05.2018

Zahraniční

Středeční audiencí, po nedělní Slavnosti Seslání Ducha Svatého, zahájil papež František nový cyklus katechezí, které budou věnované další iniciační svátosti – biřmování. V úvodu zazněl text z Lukášova evangelia, ve kterém Ježíš cituje v synagoze proroka Izaiáše: „Duch Hospodinův jest nade mnou“ (Lk 4,18). Papež zdůraznil, že pouze silou Ducha Svatého můžeme jít v životě dál a stávat se tak „solí a světlem“ pro druhé. V závěru vyzval papež věřící k modlitbě za katolíky v Číně.

Církve v ČR udělaly další krok ke zkoumání nábožensko-politických střetů v raném novověku

23.05.2018

Domácí

Ekumenická komise pro české církevní dějiny 17. století připravila kolokvium na téma: Náboženský exil v českých zemích v raném novověku. Komise, která je společným projektem Ekumenické rady církví (ERC) a České biskupské konference (ČBK), tak učinila další krok v procesu zkoumání nábožensko-politických střetů v raném novověku.

další aktuality

Zprávy z diecézí