36% ITALŮ NAVŠTĚVUJE PRAVIDELNĚ BOHOSLUŽBY

36% Italů navštíví alespoň jednou za týden bohoslužby.
Publikováno: 9. 1. 2001 18:00

Řím (I)/KNA: Zhruba 36% Italů navštíví alespoň jednou za týden bohoslužby. V některých regionech (např. Apulie, Sicílie, Trident-Jižní Tyrolsko, ale i v dalších) je však pravidelná návštěvnost bohoslužeb ve výši 40-45%, jak sdělila statistická agentura ISTAT s odvoláním na příslušná šetření.

V roce 1993 dosahovala týdenní návštěvnost bohoslužeb 38%. Dále ISTAT zaznamenává zřetelný rozdíl mezi městy a venkovem, ale i ve velkých městech navštěvuje přibližně 30% katolíků alespoň jednou týdně bohoslužby, dalších 16% je navštěvuje "vícekrát za měsíc".

Nejméně "zbožným" regionem Itálie je podle údajů tradičně levicová Emiglia Romana s necelými 25% týdenních návštěvníků bohoslužeb.

Související články

Další aktuality

Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k 2. neděli adventní

Přinášíme vám druhý pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera, předsedy ČBK, o mši svaté.
04.12.2022

Biskup Martin: „Svěřuji Bohu velkou bolest pozůstalých z Bašky“

Vražda mladého muže v Bašce na Frýdeckomístecku zasáhla nejen farnost, ale celou diecézi. Biskup Martin David ujišťuje pozůstalé o svých modlitbách a blízkosti. Dnes ráno se zaměstnanci Biskupství ostravsko-opavského za zemřelého modlili na svém adventním duchovním setkání. Biskup Martin David vzpomněl, že mladého muže před nedávnem biřmoval.
02.12.2022

Pozvání k návštěvě INSPIRACE na vánočních trzích v Praze

Upřímně Vás zveme k návštěvě prodejního stánku školní chráněné dílny Inspirace při Dívčí katolické střední škole. Na horní části Václavského náměstí v rámci tradičních adventních trhů zde ve dnech 25. 11. - 22. 12. naleznete originální výrobky handicapovaných absolventek Dívčí školy, které po studiu v Dívčí škole, respektive její chráněné dílně, nalezly i zaměstnání…. Děkujeme!
01.12.2022

Vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele/ky Střední zdravotnické školy Evangelické akademie, Šimáčkova 1, 628 00 Brno – Líšeň

Synodní rada Českobratrské církve evangelické vyhlašuje výběrové řízení na funkci ředitele/ky škol Evangelické akademie v Brně. Přihlášky k výběrovému řízení obsahující profesní životopis, motivační dopis a výpis z Rejstříku trestů zájemci doručí nejpozději do: 30. ledna 2023. Předpokládaný nástup do funkce je 1. srpna 2023.
01.12.2022

Úmysl Apoštolátu modlitby na měsíc prosinec 2022

Modleme se, aby rozvojové a dobrovolnické organizace nacházely osoby ochotné zapojit se do společného dobra a neustále hledat nové způsoby spolupráce na mezinárodní úrovni.
01.12.2022