Lupa
Obsah
Portál

Vatikán a zahraničí

image:Image 43/source/orig/42574_papa-con-ninos-01-scaled.jpg

Papež se 6. listopadu setká s dětmi z celého světa

Svatý otec během nedělní modlitby Anděl Páně oznámil, že 6. listopadu večer se ve Vatikánu setká s dětmi z celého světa. Událost má být příležitostí "učit se od chlapců a děvčat", dle stejnojmenného témata setkání. Papež zároveň ohlásil novou apoštolskou exhortaci, která má vyjít 15. října. Během nedělní modlitby Anděl Páně na Svatopetrském náměstí papež František obrátil pozornost k 20 000 poutníkům a vysvětlil přítomnost několika dětí po svém boku: „Dnes je tu spolu se mnou pět dětí, kteří

image:Image 43/source/orig/42461_papa344554.jpeg

Papež odpověděl na dubia formulovaná pěti kardinály

Dikasterium pro nauku víry dnes zveřejnilo odpověď papeže Františka na pět pochybností formulovaných do stručných dotazů (latinsky dubia), které mu letos v červenci zaslali kardinálové Walter Brandmüller a Raymond Leo Burke, s podporou dalších tří kardinálů, Juana Sandovala Íñigueze, Roberta Sarah a Josepha Zen Ze-kiuna. Přinášíme vám český překlad papežových odpovědí. 1) Dubium ohledně tvrzení, že Boží Zjevení je třeba reinterpretovat na základě kulturních a antropologických změn, které jsou

image:Image 43/source/orig/42414_cq5dam-thumbnail-cropped-750-422-1.jpeg

Účastníci synody se duchovně připravují na rekolekcích v Sacrofanu

Účastníci XVI. řádného shromáždění biskupské synody tráví dny od 30. září do 3. října na rekolekci v ústraní Fraterna Domus. Promluvy jsou přenášeny v přímém přenosu. Členové synody se od 30. září do 3. října účastní rekolekce, která předchází zahájení XVI. řádného generálního shromáždění biskupské synody 4. října. Rekolekce se koná v prostorách Fraterna Domus v Sacrofanu, asi 30 km od Říma. Účastníci synody dorazili v sobotu večer po ekumenické modlitební vigilii, v Sacrofanu zůstanou až do

image:Image 43/source/orig/42251_synod-34.jpeg

Papež František: Bůh mluví v tichu, vyprošujeme pro synodu dar naslouchání

Věřící pocházející z celého spektra denominací se sešli dnes, 30. září, na Svatopetrském náměstí, aby svěřili nadcházející generální shromáždění synody Duchu Svatému. Papež František se ke konci vigilie zamýšlel nad tématem ticha a zdůraznil zejména tři hodnoty, které jsou podle něj zásadní pro dnešní křesťany. Ticho a Boží hlas"Ticho stojí na začátku i na konci Kristovy pozemské existence. Slovo se stalo 'tichem' v jeslích i na kříži, v noci Narození i v noci svého umučení," řekl papež František

image:Image 43/source/orig/42240_kard-3.jpeg

FOTOGALERIE: Ustanovení 21 nových kardinálů

Papež František dnes, 30. září, uvedl do úřadu 21 nových kardinálů během slavnostního ceremoniálu na Svatopetrském náměstí ve Vatikánu. Přinášíme fotogalerii z této slavnosti.

image:Image 43/source/orig/42236_vatva.jpeg

Papež novým kardinálům: Pracujte na stále jednotnější a synodálnější církvi

Ve své homilii během konzistoře ke jmenování 21 nových kardinálů se papež František zamyslel nad jednotou a rozmanitostí církve a zdůraznil význam synodality pod vedením Ducha Svatého. "Kardinálské kolegium je povoláno k tomu, aby se podobalo symfonickému orchestru, který představuje harmonii a synodalitu církve," řekl papež František ve své homilii na Svatopetrském náměstí. Rozmanitost v katolické církviVe své homilii adresované kardinálskému kolegiu a jeho novým členům (včetně 19 arcibiskupů a

image:Image 43/source/orig/42237_27524_0_844.jpeg

Nový kardinál Chow Sau-yan: Papež František má přezdívku

Jednadvacet nově zvolených kardinálů nevědělo, že budou jmenováni. Proto se papeži Františkovi přezdívá papež překvapení, říká jeden z nových kardinálů, Stephen Chow Sau-yan SJ, biskup Hongkongu. Před konzistoří ke jmenování 21 nových kardinálů, která se koná dnes, 30. září, se zvolení kardinálové setkali s novináři v Tiskové kanceláři Svatého stolce. "Papež František má přezdívku: papež překvapení," řekl a vysvětlil, jak přijal zprávu o svém zvolení biskup z Honkongu. "Nikdo mi to neřekl. Zprávu

image:Image 43/source/orig/42238_27523_0_youtube_3f8l3bac3zo.jpg

VIDEO: Ustanovení nových kardinálů

Na Svatopetrském náměstí se dnes, 30. září, konala konzistoř, během níž papež ustanovil 21 nových kardinálů, z toho 18 volitelů a 3 nevolitele. Podívejte se na videosestřih v jedné minutě.

image:Image 43/source/orig/42226_384752245-674329371463357-5319144123528399101-n.jpg

Svatováclavské oslavy v roce 2023 v Římě

U příležitosti oslav svátku hlavního českého patrona svatého Václava zamířili v letošním roce do Říma poutníci z ostravsko-opavské diecéze v čele se svým sídelním biskupem Mons. Martinem Davidem. Společně s nimi přicestoval do Věčného města i pěvecký sbor Ondrášek ze Základní umělecké školy v Novém Jičíně, vedený sbormistrem Josefem Zajíčkem. Ve čtvrtek 28. září 2023 u příležitosti svátku sv. Václava předsedal ve Svatopetrské bazilice u oltáře Katedry sv. Petra slavnostní mši svaté

image:Image 43/source/orig/42222_27503_0_844.jpeg

Papež zvolil téma umělé inteligence pro příští Světový den sdělovacích prostředků

František stanovil téma 58. světového dne sdělovacích prostředků, který se bude slavit příští rok. „Je důležité řídit algoritmy, aby existovalo zodpovědné povědomí o používání a rozvoji těchto různých forem komunikace, které jdou ruku v ruce s těmi sociálními médii a internetem, čteme ve vatikánském tiskovém sdělení. „Umělá inteligence a moudrost srdce: pro plně lidskou komunikaci“. To je téma, které papež František zvolil pro 58. Světový den sdělovacích prostředků, který se bude slavit v roce

image:Image 43/source/orig/42224_27509_0_v25.jpg

Stávat se knížaty pokoje. Svatopetrskou bazilikou zněla čeština

Ke svatováclavské oslavě ve Vatikánu se připojil biskup Martin David i zhruba stovka poutníků z farnosti Ostrava-Zábřeh. Společně pokračovali také do katakomb. Letošní pouť k oltáři sv. Václava ve Svatopetrské bazilice ve Vatikánu měla výraznou ostravsko-opavskou stopu. K oltáři u Katedry sv. Petra totiž s rektorem Papežské koleje Nepomucenum Mons. Romanem Czudkem přišel také biskup Martin David, který slavnostní mši svaté předsedal. V promluvě pak uvažoval nad tím, jak může

image:Image 43/source/orig/42223_27504_0_youtube_nqgirvceke8.jpg

Papež František vybízí k modlitbě za církev na synodě

Papež František doprovodil videoposelstvím říjnový úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem (Apoštolátu modlitby), v němž vybízí k modlitbě za církev na synodě. Přinášíme jeho plné znění. Misie je jádrem církve. A tím spíše, když je církev na synodě, je tato synodální dynamika podporována misijním povoláním, tedy odpovědí na Ježíšův pokyn k hlásání evangelia. Chtěl bych připomenout, že se zde nebude dospívat k nějakým závěrům, ale že zde pokračuje pouť církve. Je to cesta, po které kráčíme

image:Image 43/source/orig/42180_cq5dam-thumbnail-cropped-750-422-58.jpeg

Při sobotní konzistoři budou uvedeni do úřadu noví kardinálové

V sobotu 30. září v 10 hodin dopoledne proběhne v bazilice svatého Petra ve Vatikánu řádná veřejná konzistoř, v rámci které bude uvedeno do úřadu 21 nových kardinálů. Během slavnostního ceremoniálu "kreuje" papež František 21 nových kardinálů, kteří obdrží prsten a červený biret, znamení své nové hodnosti. Stane se tak během bohoslužby slova a poté budou následovat dvě hodiny (od 11.30 do 13.30), během nichž se bude možné s novými kardinály setkat a poblahopřát jim, uvádí se v tiskové zprávě

image:Image 43/source/orig/42177_27464_0_844.jpeg

Jak bude fungovat komunikace v průběhu synody?

Synoda není algebraickým součtem předchozích názorů, není to televizní program, není to něco jako Truman show: je to něco jiného, je to chvíle společného rozlišování ve víře, ve společenství, v modlitbě, v tichu, v naslouchání, je to jedinečný, posvátný čas, zdůraznil Paolo Ruffini, prefekt Dikasteria pro komunikaci, při setkání s novináři. Dr. Paolo Ruffini, který předsedá Komisi pro informace v rámci nadcházejícího synodálního shromáždění, během setkání s novináři, které se konalo 28. září

image:Image 43/source/orig/42066_nuntius-header.jpg

Apoštolský nuncius Eterovič citoval německým biskupům z učení papeže Františka

„V některých církevních kruzích se na křesťanskou antropologii zapomnělo. Místo toho v nich převládá obraz člověka, který se vzdaluje tomu, co říká Bible a církevní učení, nebo je dokonce v rozporu s nimi," řekl papežský nuncius arcibiskup Nikola Eterović při zahájení podzimního zasedání Německé biskupské konference. Vatikánský diplomat v Berlíně věnoval svůj projev tomu, aby německým biskupům připomněl, co církev na základě Božího slova učí o člověku jako muži a ženě. Arcibiskup Eterović

image:Image 43/source/orig/42062_1695805343389.JPG

Papež František se pozdravil s poutníky z České republiky

Hlavního patrona České země, sv. Václava, připomněl dnes papež František v pozdravech na závěr generální audience, ve které se ohlížel za svou nedávnou cestou do Marseilles. Poutníkům na náměstí také zazpíval novojičínský pěvecký sbor Ondrášek, se kterým se Svatý otec po skončení audience vyfotil. "Srdečně vítám poutníky z České republiky, kteří přijeli do Říma při příležitosti svátku svatého Václava, a zvláště zdravím sbor Ondrášek. Kéž vám příklad hlavního patrona českého národa, který byl

image:Image 43/source/orig/42029_cq5dam-thumbnail-cropped-750-422-57.jpeg

Nová apoštolská exhortace papeže Františka se bude jmenovat Laudate Deum

Papež František 21. září při promluvě k účastníkům setkání rektorů latinskoamerických univerzit ve Vatikánu zveřejnil název nové apoštolské exhortace o klimatu –⁠ Laudate Deum. Svatý otec ve čtvrtek 21. září přijal na audienci v Klementinském sále Apoštolského paláce přibližně dvě stě účastníků setkání rektorů veřejných a soukromých univerzit Latinské Ameriky a Karibiku, které se konalo ve dnech 20. a 21. září v Římě za účasti některých prefektů a sekretářů dikasterií Svatého stolce. Při

image:Image 43/source/orig/42004_dsc7628.jpg

Apoštolský nuncius Jude Thaddeus Okolo slaví dnes 15 let od biskupského svěcení

J. Ex. Jude Thaddeus Okolo, apoštolský nuncius, si dnes připomíná 15 let od biskupského svěcení. Jude Thaddeus Okolo se narodil 18. prosince 1956 v Kanu v Nigérii. Na kněze byl vysvěcen arcibiskupem Francisem Arinzem 2. července 1983. Byl přidělen k římské kurii, kde v letech 1984–1986 pracoval v oblasti dialogu s křesťanskými sektami. Poté absolvoval postgraduální studium v Římě a získal doktorát z kanonického práva a diplom z diplomatických studií.Do diplomatických služeb Svatého stolce

image:Image 42/source/orig/41993_webimage-a56ac339-e21c-4113-af574f4aca2efeac.png

Novým místopředsedou Německé biskupské konference se stal biskup Michael Gerber

Plenární shromáždění Německé biskupské konference dnes, 26. září 2023, zvolilo fuldského biskupa Dr. Michaela Gerbera svým novým místopředsedou. Biskup Gerber vystřídá emeritního biskupa Franze-Josefa Bodeho, který před několika měsíci odešel do důchodu. Biskup Gerber byl v roce 2013 jmenován pomocným biskupem v arcidiecézi Freiburg  a od roku 2019 je biskupem ve Fuldě. V Německé biskupské konferenci je biskup Gerber také předsedou Komise pro duchovní povolání a církevní služby a členem

image:Image 42/source/orig/41961_cq5dam-thumbnail-cropped-1500-844-78.jpeg

Papež František: Sexuální zneužívání dětí se týká celé společnosti

V projevu k delegaci latinskoamerické Komise pro výzkum a vzdělávání v oblasti ochrany nezletilých (CEPROME) papež František vyzdvihl pokrok, kterého církev dosáhla při eliminování případů sexuálního zneužívání dětí v církvi, a vyzval k dalším opatřením týkajících se ochrany zranitelných osob. Papež František řekl v rámci setkání se zástupci katolické latinskoamerické mezioborové skupiny zabývající se vzděláváním kněží a řeholníků pro ochranu nezletilých.(CEPROME), že problém sexuálního

Ochrana vašeho soukromí je naší prioritou

Abyste mohli co nejlépe využívat služby portálu Církev.cz, včetně nakupování, používáme my a někteří naši partneři tzv. cookies (malé soubory uložené ve vašem webovém prohlížeči). Díky nim si například pamatujeme, zdali jste přihlášeni, vámi provedená a preferovaná nastavení, co máte v košíku, jak máte seřazené a vyfiltrované produkty apod.

Díky nim vám také nenabízíme nevhodnou reklamu a pomáhají nám v analýzách sloužících k dalšímu rozvoji portálu.

Potřebujeme však váš souhlas s jejich zpracováváním. Děkujeme, že nám ho dáte, a ujišťujeme vás, že se k vašim datům chováme maximálně zodpovědně v souladu s platnou legislativou