Lupa
Obsah
Portál
Reklama

O knihách

image:Image 39/source/orig/38387_teaser-ve-skole-ducha-svateho.jpg

Četlo nás pět: Ve škole Ducha Svatého

Katolický kněz. Redaktorka a maminka tří dětí. Mladý hledající intelektuál. Knihkupec s rozhledem. Editorka – knihomolka. Pět čtenářů, pět různých pohledů na jednu zajímavou knihu Karmelitánského nakladatelství, která by neměla uniknout vaší pozornosti. Různých úvodů, exercicií, průvodců a návodů, které mají čtenářům pomoci nastoupit cestu života s Duchem Svatým a držet se na ní, máme, Bohu díky, v posledních letech nemálo, od autorů současných i dávných. A jsou kvalitní. Proč tedy pořizovat

image:Image 41/source/orig/40879_teaser-zpravy-1600x900.jpg

O Staré Boleslavi nově, nápaditě a neodtažitě

"Turistický průvodce Petra Kukala představuje podstatný příspěvek ke snaze katolické církve připomenout naše nejstarší české poutní místo široké veřejnosti v celé České republice", říká k právě vydanému průvodci historik a výtvarník PhDr. Milan Novák. Účel, kterému má kniha Petra Kukala Stará Boleslav – Průvodce poutním místem posloužit, zásadně podmiňuje koncepci knihy, obsah i formu textu. Turistický průvodce totiž nemá být primárně odborným pojednáním o poutním místě v žádném segmentu jeho

image:Image 41/source/orig/40879_teaser-zpravy-1600x900.jpg

Procházka Starou Boleslaví, která vás bude bavit!

Deset let stará vzpomínka: Stojím v knihkupectví a velmi dobře se bavím nad „deníkovými záznamy“ jednoho muže středního věku. Ujíždí mi kvůli tomu první a pak i druhá tramvaj. Od deníku je těžké se odtrhnout, tak si ho koupím a čtu si za častého pochechtávání až domů. O pár let později se podobně bavím nad twitterovým účtem jinak vážné a důstojné instituce – Ministerstva kultury. Do třetice se se svým oblíbeným mistrem setkávám tam, kde bych to nečekala – na stránkách průvodce Starou Boleslaví.

image:Image 39/source/orig/38552_teaser-momentky-z-mych-cest.jpg

Laskavý humor a spousta dobrodružství s Elliasem Vellou

»Přišli tedy za mnou i s kamerou a zeptali se mě: „Jste rozčarovaný, že jste nic nechytil? Je to nezvyklé, abychom zde měli významné lidi, kteří nic nechytí.“ Snažil jsem se najít způsob, jak se z toho dostat. „Mějte na paměti, že jsem františkán a jako syn sv. Františka miluji všechna zvířata včetně ryb. Raději je vidím svobodně plavat v moři než chycené na nějakém háčku.“ Díky Bohu mi neřekli: „Proč potom Kristus jedl ryby?“ Dostalo by to na pekáč mě místo ryb. „Koneckonců mým posláním není

image:Image 39/source/orig/38387_teaser-ve-skole-ducha-svateho.jpg

Tajemství života a svatosti

» Ukáži vám tajemství svatosti a štěstí: každý den na pět minut ztište své myšlenky a představy, zavřete oči před všemi smyslovými věcmi a sluch před všemi hluky světa, abyste mohli vejít do svatostánku své pokřtěné duše, tohoto chrámu Ducha Svatého, a tam říci ... ‘Duchu Svatý, duše mé duše, klaním se ti; osvěcuj mne, veď mne, posiluj mne a utěšuj mne. Říkej mi, co mám dělat, a přikazuj mi, abych to dělal. Slibuji, že se ti podřídím ve všem, oč mne požádáš,a že přijmu vše, co se z tvého

image:Image 28/source/orig/27870_teaser-zpravy-1600x900.jpg

Četlo nás pět: Chalíl Džibrán – Prorok (Pro děti a mládež vypráví Anna Peirettiová)

Katolický kněz. Redaktorka a maminka tří dětí. Mladý hledající intelektuál. Knihkupec s rozhledem. Editorka – knihomolka. Pět čtenářů, pět různých pohledů na jednu zajímavou knihu Karmelitánského nakladatelství, která by neměla uniknout vaší pozornosti. Kdo je Mustafa? Proč čekal na svou loď celých dvanáct let? Před čím ho chránilo město Orfal, které po tak dlouhé době nyní opouští? Kdo to byl a co tam vůbec dělal, že ho teď místní nechtějí propustit, dokud jim nepředá nejvzácnější poklady svého

image:Image 31/source/orig/30441_teaser-zpravy-1600x900.jpg

K čemu nás volá Bůh? O volbě povolání a knihách pro děti a mládež s Oldřichem Seluckým

„V době dospívání se mi dostalo poučení, že Bůh ukazuje člověku jeho cestu, jeho povolání, skrze tři velmi přirozené prvky: zvol si tu činnost, která za prvé „ti jde“, tedy ke které jevíš schopnosti a předpoklady; která za druhé má hodnotu a význam pro druhé lidi, pro společnost; a která konečně za třetí tě také přitahuje a přináší ti do srdce radost.” To jsou slova českého (doma i v zahraničí oceňovaného) spisovatele, scénáristy a ilustrátora Oldřicha Seluckého v rozsáhlém a velmi zajímavém

image:Image 33/source/orig/32858_obrazek2.png

Kardinál Herranz: František a Benedikt mě povzbuzují svými ctnostmi

Španělský kardinál Julián Herranz zveřejnil své vzpomínky na dva papeže, kteří jej, jak poznamenává, poctili svým osobním přátelstvím. Předmluvu ke svazku napsal papež František. „Dva papežové“ (Dos Papas, Rialp) – takový název nesou memoáry kardinála Juliána Herranze Casada o jeho zkušenostech ve službách Benedikta XVI. a Františka, svědectví o cestě církve v posledních desetiletích. V předmluvě papež František autorovi děkuje za jeho práci na tomto díle: „Obdivuji jeho paměť a jeho mladý věk.“

image:Image 29/source/orig/28808_teaser-zpravy-1600x900.jpg

Prvním svatým přijímáním dobrodružství začíná!

Bůh tě volá. Bůh ti odpouští. Bůh je veliký a mluví k tobě. Je s tebou. Sytí tě. Dal ti maminku Marii. Bůh tě miluje. Můžeme dětem předat krásnější zprávu a vzácnější dědictví? V mnoha farnostech je první svaté přijímání již ‘na spadnutí’. Některé děti se na něj připravovaly během hodin náboženství po celý školní rok. V jiných farnostech se uskutečňuje intenzivnější setkávání s katechety, pastoračními asistentkami nebo kněžími několik týdnů před touto velkou událostí. Tak jako tak, dnem, kdy děti

image:Image 32/source/orig/31796_24271_0_230602-kniha-velehradsky-unionismus.jpg

Nová kniha „Velehradský unionismus – cyrilometodějská idea jednoty v různosti“

Matice velehradská přispěje k letošnímu výročí 100 let od úmrtí olomouckého arcibiskupa A. C. Stojana vydáním knihy o velehradském unionismu. Právě Stojan totiž otevřel cestu k průkopnické formě komunikace mezi katolickou a pravoslavnou církví a je jeho zásluhou, že vnesl tento styl i na pole světové teologie. Unionistické kongresy konané na Velehradě v první polovině 20. století tak předznamenaly dnešní ekumenismus. Kniha zasazuje velehradský unionismus do kontextu evropských snah o náboženské

image:Image 28/source/orig/27870_teaser-zpravy-1600x900.jpg

Světoznámé poselství moudrosti a lásky. Džibránův Prorok nově

»Říká se, že život je temnota a že ve vaší únavě je slyšet ozvěna hlasů všech unavených lidí. A já vám říkám, že život opravdu je temnota, pokud s ním ruku v ruce nejde vaše nadšení, ale každé nadšení je slepé, pokud s ním ruku v ruce nejde poznání, a každé poznání je zbytečné, pokud s ním ruku v ruce nejde pracovitost, a každá pracovitost vyjde naprázdno, pokud s ní ruku v ruce nejde láska; a když pracujete s láskou, objímáte sebe, druhé a Boha. Co myslím tím, pracovat s láskou?« »Znamená to

image:Image 27/source/orig/26695_teaser-zpravy-1600x900.jpg

O plodech Ducha Svatého

“Jan Twardowski (1915–2006, polský katolický kněz) jako kazatel a básník hledal vždy slova pro člověka důležitá. Slova vedoucí k tomu, co uzdravuje, co dává hodnotu, co dává řád vnitřnímu životu a vztahům s druhými lidmi. Zaměřoval se rád na slova, která v dnešním světě ztratila váhu, stala se nepopulárními nebo byla odložena jako nepraktická. Vyváděl je ze zapomenutí zpátky na denní světlo, a tím jim navracel evangelijní rozměr.” To jsou slova editorky Twardovského textů, která uvádějí a

image:Image 30/source/orig/29625_23605_0_844.jpeg

Karol Wojtyla očima svého mluvčího

Vyšly posmrtné paměti Joaquína Navarra-Vallse, který byl více než dvacet let ředitelem Tiskového střediska Svatého stolce a tiskovým mluvčím papeže Jana Pavla II. Díky této publikaci se čtenář může více dozvědět o osobnosti Jana Pavla II. a zároveň je cenným historiografickým textem i pro ty, kdo se zabývají institucionální komunikací. Bylo již o Janu Pavlu II. řečeno a napsáno vše? Jistě, mimořádný rozsah jeho pontifikátu a jeho vůdčí role v dějinách 20. století způsobily, že každý jeho projev a

image:Image 25/source/orig/24964_teaser-zpravy-1600x900.jpg

Svět informačních technologií, jak jej (ne)chceme znát

„Dalším prostředkem /špehování/, který Čína s oblibou používá, jsou informační technologie, kam patří i sociální sítě. Široce rozšířený TikTok má dnes v ČR téměř dva miliony uživatelů a je oblíbený v Evropě i v USA. Sociální síť, která má podrobný přehled o životech uživatelů, se může stát účinnou zbraní, pokud dojde ke zneužití dat. Jistě, to je obecný princip u všech sociálních sítí. Avšak v případě TikToku víme, že neexistují pravidla, která by se čínský režim zdráhal porušit. Netušíme, kdo má

image:Image 25/source/orig/24747_102500-martyrologium-mucednici-a-obeti-pro-krista-web-2d.jpg

Mučedníci a oběti pro Krista: Martyrologium katolické církve v českých zemích ve 20. století

Karmelitánské nakladatelství vydává biografický slovník Mučedníci a oběti pro Krista, který zachycuje životní osudy katolických křesťanů všech národností žijících v českých zemích, kteří násilně zahynuli zejména v období dvou totalitních režimů 20. století. Autorem díla je PhDr. Jan Stříbrný a kolektiv. Více než 250 detailně zpracovaných životopisných hesel zachycuje perzekuci kněží, řeholnic, řeholníků, katolických laiků, v mnoha případech i celých rodin a řeholních společenství.Slovníková

image:Image 26/source/orig/25694_teaser-hra-1600x900.jpg

Církev v otázkách a odpovědích - hra pro celou rodinu, na neděli (i k vínu)

„Věnuji denně potřebný čas svým dětem? … Nezanedbávám poučení a vzdělání svých dětí v katolické víře?” To jsou otázky zpovědního zrcadla, které mi, jako možná mnoha dalším křesťanským rodičům, přidělávají vrásky na čele a do mysli vhání chmury. Ty se během školního roku a pracovního týdne daří někdy více, jindy méně rozhánět. Ideální příležitostí pro více času pospolu u nás bývají neděle, všechny delší školní prázdniny a období postu. O posledních vánočních prázdninách strávila naše rodina

image:Image 17/source/orig/16075_teaser-zpravy-1600x90012.jpg

Proč dětem číst o svatých

„Ježíš byl maximalista a jeho nároky byly radikální: »Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.« (Mt 5,48). Věděl, že doporučení být dokonalý jako Otec nebeský nikdo nemůže splnit… nemůžeme dosáhnout velikosti milosrdenství a dokonalosti jako náš nebeský Otec. Ježíš staví pomyslnou laťku dokonalosti velmi vysoko, abychom měli před sebou stále vysoký cíl, abychom nebyli hned hotovi s průměrnou nebo dokonce podprůměrnou dokonalostí nebo s povrchním milosrdenstvím podle vlastních

image:Image 26/source/orig/25331_fiat.jpg

Biskup Cikrle vydal novou publikaci s názvem Fiat

Emeritní brněnský biskup Vojtěh Cikrle vydal publikaci "Fiat" s mariánskou tematikou. Nová publikace biskupa Vojtěcha Cikrleho nazvaná „Fiat“ přináší variace na chvíli Zvěstování Páně a další krátké duchovní texty pro povzbuzení v osobní víře, inspiraci k modlitbě a prohloubení vztahu k Panně Marii.Publikace „Fiat“ je k dostání v prodejně Donum v Brně na

image:Image 25/source/orig/24057_teaser-zpravy-1600x900.jpg

Věřit celým tělem

„V tělesném i duchovním životě souvisí všechno se vším, i tělo a duše tvoří jeden celek. Vždyť člověk má věřit celým svým tělem: hlavou – protože víra má být rozumná, ne pošetilá; ústy – protože víra má hovořit o Kristu (a s Kristem); očima – protože víra má vidět znamení doby a nemá být slepá; ušima – protože víra má slyšet hlas potřebných; rukama – protože víra má být činorodá, ne lenošná; nohama – protože víra nemá stát na místě; srdcem – protože víra má být laskavá, ne studená.“ Z každé

image:Image 25/source/orig/24980_johannespaul2-portrait.jpg

Literatura faktu nebo bulvár? Historik k nové knize o Janu Pavlu II.

V Polsku vychází kniha s titulem “Maxima culpa. Jan Pavel II. věděl” (Maxima culpa. Jan Paweł II wiedział, Agora, Warszawa 2023), ve které se holandský novinář Ekke Overbeek pokouší vrhnout podezření z krytí pedofilních kauz na někdejšího krakovského arcibiskupa Karola Wojtylu. Polská katolická informační agentura (KAI) oslovila historika Marka Lasotu z Institutu paměti národa (IPN), který je polskou obdobou českého ÚSTRu, aby kriticky zhodnotil metodologii a závěry publikace, a tím se zapojil do

Ochrana vašeho soukromí je naší prioritou

Abyste mohli co nejlépe využívat služby portálu Církev.cz, včetně nakupování, používáme my a někteří naši partneři tzv. cookies (malé soubory uložené ve vašem webovém prohlížeči). Díky nim si například pamatujeme, zdali jste přihlášeni, vámi provedená a preferovaná nastavení, co máte v košíku, jak máte seřazené a vyfiltrované produkty apod.

Díky nim vám také nenabízíme nevhodnou reklamu a pomáhají nám v analýzách sloužících k dalšímu rozvoji portálu.

Potřebujeme však váš souhlas s jejich zpracováváním. Děkujeme, že nám ho dáte, a ujišťujeme vás, že se k vašim datům chováme maximálně zodpovědně v souladu s platnou legislativou