Lupa
Obsah
Portál
Reklama

Domácí

image:Image 42/source/orig/41589_27254_0_202309katedrala35.jpg

Spouštíme projekt Varhany pro Ostravu. Dejme ostravské katedrále nástroj, na jaký čeká už 140 let

Farnost při ostravské katedrále Božského Spasitele se pouští do stavby varhan pro hlavní chrám diecéze. Prvotřídní nástroj z dílny krnovských varhanářů má spletitou minulost. Původně hrál při sjezdech KSČ v pražském Paláci kultury, po Sametové revoluci sloužil Janáčkově filharmonii. Dnes může najít svůj domov v ostravské katedrále. Aby se ale katedrála naplnila tóny, potřebuje farnost sesbírat přibližně 27,5 milionů Kč. To je zhruba čtvrtina toho, co by stály úplně nové varhany pro katedrálu.Nové

image:Image 42/source/orig/41576_27250_0_image.jpg

Středisko Eljon slaví výročí 20 let

"Přijeďte s námi oslavit 20. výročí otevření horského střediska Eljon. Oslavy máme naplánovány na sobotu 28. října 2023. Začínáme v kostele sv. Petra od 10:00 mší svatou, hlavním celebrant bude Mons. Josef Kajnek, pomocný biskup královéhradecký, který zde také před dvaceti lety světil kapli v podkroví fary - Eljonu. Následuje pásmo vzpomínek, prezentací a vystoupení hostů", zve všechny ředitel Eljonu P. Jiří Šlégr. P. Jiří Šlégr dodává: "Program pokračuje na Eljonu nakrojením narozeninového

image:Image 42/source/orig/41546_27227_0_0s7a5682.jpg

Začíná nový akademický rok. VKH Ostrava do něj vstoupilo s biskupem Martinem Davidem

Mší svatou s biskupem Martinem zahájilo Vysokoškolské katolické hnutí v Ostravě 19. září svůj zimní semestr. Studenti a také absolventi se scházejí každý týden v úterý při mši svaté v 19 hodin v pustkoveckém farním kostele sv. Cyrila a Metoděje. Do rytmu pravidelných setkání už vstoupilo také Společenství mladých pracujících, kteří se scházejí v salesiánském středisku v Ostravě-Vítkovicích. „Jsem rád, že vás tu vidím zase po prázdninách,“ přivítal studenty při mši svaté na úvod akademického roku

image:Image 42/source/orig/41539_27221_0_oceneneni.jpg

Arcibiskup ocenil pracovníky v církevním školství

Na závěr bohoslužby konané při příležitost Dne církevního školství ocenil ve středu 20. září ve svatovítské katedrále pražský arcibiskup Jan Graubner pětici osobností, které se významnou měrou zasloužily o rozvoj církevního školství. Kamile Müllerové udělil český primas Jan Graubner záslužnou medaili svaté Ludmily církevního školství I. stupně za dlouholetou službu církevnímu školství na pozici ředitelky školy.Mgr. Kamila Müllerová je zakladatelkou Křesťanského gymnázia v Praze 10 Hostivaři.

image:Image 42/source/orig/41528_27218_0_den-1.jpg

Arcibiskupství pražské oslavilo Den církevního školství

Při příležitosti Dne církevního školství, který se tradičně koná 20. září, proběhla po dvou letech opět prezentace škol a školských zařízení pod správou pražské arcidiecéze. Školství je dlouhodobě jednou z hlavních priorit Arcibiskupství pražského, jeho vzdělávacími institucemi prošlo za poslední rok více než 5,5 tisíce studentů. K podpoře vzdělávání založila arcidiecéze Nadaci sv. Ludmily, do které vložila vybraný majetek včetně komplexu Clara Futura. O tom a dalších aspektech církevního

image:Image 42/source/orig/41525_27217_0_230916-nemocnicni-kaplani-2.jpg

Rekordní počet účastníků kurzu Nemocniční kaplan zahájil jednoroční studium

V sobotu 16. září 2023 byl zahájen již čtvrtý běh kurzu Nemocniční kaplan na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. O letošní běh kurzu byl nebývalý zájem. Nakonec bylo přijato 39 uchazečů, přičemž 26 z nich již slouží jako nemocniční kaplani ve zdravotnických nebo sociálních službách v Čechách a na Moravě a 13 se připravuje na kaplanskou službu. Z tohoto počtu  nejvíce kurzistů, a to 15, je z Arcidiecéze olomoucké, 9 z brněnské diecéze, 8

image:Image 42/source/orig/41516_27212_0_230921-a-ted-bacha.jpg

Bach v olomoucké katedrále sv. Václava

Kompletní dílo Johanna Sebastiana Bacha při sérii komentovaných koncertů hodlá postupně představit varhaník a regenschori olomoucké katedrály sv. Václava Karel Martínek. První koncert se v presbytáři katedrály uskuteční v pátek 29. září 2023. „V tomto novém unikátním projektu bude provedeno Bachovo kompletní varhanní dílo. Projekt je však jedinečný také proto, že se při něm posluchači formou poutavých mluvených vstupů přenesou do Bachovy doby a odhalí mnohá tajemství jeho zajímavého života. A

image:Image 42/source/orig/41508_20230920dsc9327rahanfoto.jpg

FOTOGALERIE: Mše svatá v rámci Symposia kanonického práva v Předklášteří u Tišnova

V kostele Porta Coeli zasvěcené Nanebevzetí Panny Marie celebroval 20. září mši svatou apoštolský nuncius Mons. Jude Taddeus Okolo, v rámci Symposia kanonického práva za mezinárodní účasti kněží a odborníků v oblasti kanonického práva.

image:Image 42/source/orig/41482_27188_1_youtube_wn8kl1r7esa.jpg

Vlčí doupě a „Boží zbroj“: Přilba spásy

Seriál „Jak na to“ od týmu Vlčího doupěte přináší návody ke každodennímu prožívání křesťanské víry. Videa lze sledovat také na tomto kanálu YouTube.Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú. 2089164018/3030. Děkujeme!

image:Image 42/source/orig/41466_230714-2-cropped.jpg

Promluva biskupa Tomáše Holuba na diecézní pouti v Teplé

"Kéž pravdu, že Kristus je Pán, necháme vystoupit jako světlo a orientaci pro naše další putování," řekl biskup Tomáš Holub na diecézní pouti a pozval k účasti na diecézní synodě. Přinášíme plný text promluvy. Milé sestry, milí bratři.Myslím, že když bychom si dnes udělali rešerši různých sdělovacích prostředků, abychom zjistili, jak se v nich mluví o křesťanství, viděli bychom, že jsou to záležitosti, které vyvolaly určitý rozruch nebo nějakou polemiku a které ve společnosti vytvářejí

image:Image 42/source/orig/41425_27173_0_1.jpg

Výročí posvěcení litoměřické katedrály sv. Štěpána v roce 2023

Ve středu 20. září 2023 při jitřní mši svaté oslavili členové svatoštěpánské kapituly v čele s proboštem Jiřím Hladíkem výročí posvěcení katedrály. Také v ostatních kostelech litoměřické diecéze si věřící připomněli, že v roce 1681 byla litoměřická katedrála slavnostně posvěcena.

image:Image 42/source/orig/41387_27170_0_230321-zvestovani.jpg

U kapucínů oslaví benediktinskou primici

O první říjnové neděli se v kapucínském kostele Zvěstování Páně na Dolním náměstí v Olomouci uskuteční primiční mše svatá novokněze P. Bruna Marii Giacintova OSB, řeholníka z břevnovského arciopatství, který dříve v olomouckém kapucínském kostele mnoho let ministroval a ovlivňoval generace skautů. Kněžské svěcení přijme v sobotu 23. září v 10.00 v bazilice sv. Markéty v Praze-Břevnově z rukou biskupa Václava

image:Image 42/source/orig/41382_27156_0_frydek_r_polach.jpg

Diecézní pouť za rodiny a duchovní povolání přivítá 7. října frýdecká bazilika

7. října zveme do frýdecké baziliky na Diecézní pouť za obnovu rodin a povolání ke kněžství nebo zasvěcenému životu. První sobotu v měsíci se tam budou s věřícími modlit za budoucnost rodin a kněze také biskup Martin David, generální vikář P. Jan Czudek i nový biskupský vikář pro pastoraci P. Daniel Vícha. Od 17.00 budou společně s poutníky slavit mši svatou. I letos bude jedna ze dvou hlavních diecézních poutí v roce spojena s pěší poutí. Na ni zve mládež z děkanátu Nový

image:Image 42/source/orig/41379_27155_0_rimov_sarah_sobota_w11.jpg

Kardinál Robert Sarah v českobudějovické diecézi

Letošní římovská podzimní pouť u příležitosti svátku Povýšení svatého Kříže byla obzvlášť významná. Konala se v nádherném prostředí nově rekonstruovaného chrámu a ambitů římovského poutního areálu a jejím hlavním hostem byl kardinál Robert Sarah, pocházející z Guineje, který byl v letech 2014 – 2021 prefektem Kongregace pro bohoslužbu a svátosti. Otec kardinál poctil jižní Čechy svou přítomností od 14. 9. do 17. 9. 2023. Ve čtvrtek předsedal modlitbám večerních chval s cisterciáckými mnichy

image:Image 42/source/orig/41377_27154_0_vaclav.jpg

V předvečer svatováclavské pouti projde Prahou průvod s Palladiem za požehnání a pokoj

U příležitosti svátku sv. Václava, hlavního patrona České země, Dne české státnosti, pořádá Hnutí duchovní obnovy národa ve spolupráci s Kolegiátní kapitulou sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi a Arcibiskupstvím pražským „Svatováclavské putování Prahou s Palladiem Země české.“ Uskuteční se v Praze 27. září 2023 se záměrem, aby se touto poutí a uctěním hlavního patrona sv. Václava a světců a mučedníků rozšířila oslava na posvátná místa města Prahy. „Procesí a žehnání Palladiem se zastaveními

image:Image 42/source/orig/41373_27113_0_ministrant-3.jpg

Ministranti olomoucké diecéze se sejdou při „malé pouti“ ke cti bl. Carla Acutise s biskupem Baslerem

Na „malou pouť“ ke cti bl. Carla Acutise, patrona kaple Ministrantské fary v Náměšti na Hané, jsou v sobotu 21. října 2023 zváni všichni ministranti olomoucké arcidiecéze. Setkání v prostorách Ministrantské fary nabídne program plný her a přednášek i možnost prohlídky fary včetně kaple bl. Carla Acutise. Završí ho mše svatá s biskupem Antonínem Baslerem v 15.00. Občerstvení zajištěno, s sebou ministrantské oblečení a účastnický příspěvek 50 Kč. Více informací a přihlášky

image:Image 42/source/orig/41333_27112_0_image.jpg

Kurz Samuel pro mladé od 19 do 30 let v Pardubicích

Kurz je určen mladým (svobodným) lidem od 19 do 30 let, kteří touží po prohloubení vztahu s Bohem a hledají svoje životní povolání a poslání. Kurz trvá jeden rok a zahrnuje 9 setkání (od října do června), která probíhají jedenkrát za měsíc v neděli od 15.00 do 19.00 hod. Místem setkání je fara u kostela sv. Bartoloměje v Pardubicích (Kostelní 92). Kurz je bezplatný. Účastníci hradí pouze náklady spojené s exerciciemi na konci kurzu. Přihlásit se můžete do

image:Image 42/source/orig/41370_den-otce-pia-v1.jpg

Den otce Pia

V sobotu 23. září si připomínáme památku italského kněze a světce Pia z Pietralciny, který byl známý zejména pro svá stigmata. V brněnské diecézi se můžete k oslavě přidat na dvou místech: V Brně u svatého Tomáše a pak ve Žďárském klášteře a na Zelené Hoře. V Brně u sv. Tomáše zazní před mší svatou krátká přednáška o tom, jakým způsobem můžeme vnést do svého života odkaz sv. Pia a po mši svaté jste všichni zváni na společné agapé (sdílení, popovídání s občerstvením) do prostoru u sakristie

image:Image 42/source/orig/41304_27084_2_3.jpg

FOTOGALERIE: Svatoludmilská pouť v Litoměřicích v roce 2023

V sobotu 16. září 2023 se od 18 hodin konala v kapucínském kostele sv. Ludmily v Litoměřicích poutní slavnost. Hlavním celebrantem byl litoměřický biskup Mons. Jan Baxant.

image:Image 42/source/orig/41196_dsc3981.jpg

FOTOGALERIE: Výročí 25 let Duchovní služby Armády ČR

V pondělí 18. září 2023 se ve vojenském kostele sv. Jana Nepomuckého v Praze na Hradčanech uskutečnila ekumenická bohoslužba u příležitosti 25. výročí vzniku Duchovní služby Armády České republiky. Bohoslužbu vedl hlavní kaplan duchovní služby P. Jaroslav Knichal. Slavnosti se zúčastnil také pražský arcibiskup Mons. Jan Graubner, kardinál Dominik Duka, biskupové Mons. Zdeněk Wasserbauer a Mons. Tomáš Holub, dómský farář Mons. Milan Hanuš, vojenští kaplani, náčelník Generálního štábu AČR

Ochrana vašeho soukromí je naší prioritou

Abyste mohli co nejlépe využívat služby portálu Církev.cz, včetně nakupování, používáme my a někteří naši partneři tzv. cookies (malé soubory uložené ve vašem webovém prohlížeči). Díky nim si například pamatujeme, zdali jste přihlášeni, vámi provedená a preferovaná nastavení, co máte v košíku, jak máte seřazené a vyfiltrované produkty apod.

Díky nim vám také nenabízíme nevhodnou reklamu a pomáhají nám v analýzách sloužících k dalšímu rozvoji portálu.

Potřebujeme však váš souhlas s jejich zpracováváním. Děkujeme, že nám ho dáte, a ujišťujeme vás, že se k vašim datům chováme maximálně zodpovědně v souladu s platnou legislativou