DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA TF JU

Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pořádá Den otevřených dveří v pátek 19. ledna 2001.
Publikováno: 9. 1. 2001 18:00
České Budějovice: Den otevřených dveří pořádá Teologická fakulta Jihočeské univerzity (TF JU) v Českých Budějovicích (Kněžská 8) v pátek 19. ledna 2001 - v 10.00, 12.00 a 14.00 hodin. V akademickém roce 2001/2002 je možné na TF JU studovat:

* v prezenčním magisterském pětiletém studiu obory: Teologie, Pastoračně sociální asistent, Pedagog volného času, Učitelství náboženství a etiky;

* v kombinovaném tříletém bakalářském studiu obory: Učitelství náboženství a etiky, Pastoračně sociální asistent;

* v kombinovaném dvouletém navazujícím magisterském studiu obory: Učitelství náboženství a etiky, Pastoračně sociální asistent;

* v doktorském studiu (prezenční nebo kombinovaná forma) obor: Systematická teologie.

Další informace: internetová adresa www.tf.jcu.cz.

Související články

Další aktuality

Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k 2. neděli adventní

Přinášíme vám druhý pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera, předsedy ČBK, o mši svaté.
04.12.2022

Biskup Martin: „Svěřuji Bohu velkou bolest pozůstalých z Bašky“

Vražda mladého muže v Bašce na Frýdeckomístecku zasáhla nejen farnost, ale celou diecézi. Biskup Martin David ujišťuje pozůstalé o svých modlitbách a blízkosti. Dnes ráno se zaměstnanci Biskupství ostravsko-opavského za zemřelého modlili na svém adventním duchovním setkání. Biskup Martin David vzpomněl, že mladého muže před nedávnem biřmoval.
02.12.2022

Pozvání k návštěvě INSPIRACE na vánočních trzích v Praze

Upřímně Vás zveme k návštěvě prodejního stánku školní chráněné dílny Inspirace při Dívčí katolické střední škole. Na horní části Václavského náměstí v rámci tradičních adventních trhů zde ve dnech 25. 11. - 22. 12. naleznete originální výrobky handicapovaných absolventek Dívčí školy, které po studiu v Dívčí škole, respektive její chráněné dílně, nalezly i zaměstnání…. Děkujeme!
01.12.2022

Vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele/ky Střední zdravotnické školy Evangelické akademie, Šimáčkova 1, 628 00 Brno – Líšeň

Synodní rada Českobratrské církve evangelické vyhlašuje výběrové řízení na funkci ředitele/ky škol Evangelické akademie v Brně. Přihlášky k výběrovému řízení obsahující profesní životopis, motivační dopis a výpis z Rejstříku trestů zájemci doručí nejpozději do: 30. ledna 2023. Předpokládaný nástup do funkce je 1. srpna 2023.
01.12.2022

Úmysl Apoštolátu modlitby na měsíc prosinec 2022

Modleme se, aby rozvojové a dobrovolnické organizace nacházely osoby ochotné zapojit se do společného dobra a neustále hledat nové způsoby spolupráce na mezinárodní úrovni.
01.12.2022