TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

"Tříkrálovou sbírku" pořádá Česká katolická charita letos poprvé v celé České republice.
Publikováno: 9. 1. 2001 18:00
Praha: Skupinky dětí (v doprovodu dospělých), převlečených za "tři krále", se vydají počátkem ledna 2001 na koledu po domácnostech - poprvé ve všech diecézích České republiky. Tříkrálovou sbírku, jejíž tradice byla založena přede dvěma lety v Hradci Králové, organizuje sdružení Česká katolická charita (ČKCH).

Děti, převlečené za Kašpara, Melichara a Baltazara, přinesou drobné dárky, zazpívají koledu a poprosí o příspěvek do úředně zapečetěné pokladničky. Výtěžek celostátní sbírky bude použit na provoz charitních domovů a stacionářů pro staré lidi, domy pro matky s dětmi v tísni, na pomoc bezdomovcům a na humanitární pomoc do zahraničí - zejména do Kosova a do Čečny.

Kromě dětských koledníků, kteří budou ve větších městech k vidění spíš na ulicích a na náměstích, budou do českých domácností rozeslány také složenky. Příspěvky na Tříkrálovou sbírku je také možno poslat složenkou na konto: 101 101 7777/5500 u Raiffeisenbank Praha 1, Vodičkova 38, variabilní symbol 777.

Podobná sbírka se uskutečnila již letos v lednu na území olomoucké arcidiecéze. Celkem se vybralo - do pokladniček a prostřednictvím složenek - téměř osm a půl milionu korun. Více než polovina z tohoto počtu byla věnována na pomoc rodinám v nouzi, lidem po povodních, bezdomovcům, matkám s dětmi apod., dvě pětiny byly odeslány na pomoc do zahraničí a zbytek tvořila režie sbírky.

Skupinku dětských koledníků povede dospělá osoba (nad 18 let), vybavená legitimací shodnou s číslem pokladničky. "Každá pokladnička bude úředně zapečetěna. Po ukončení sbírky budou peníze na místním úřadě sečteny a zaslány na centrální konto", uvedl generální sekretář Jaroslav Kopřiva. Celková částka - přijatá koledníky, prostřednictvím poštovních složenek a bankovních příkazů - bude rozdělena následovně:

* 50% konkrétní záměry oblastních a farních charit

* 25% humanitární pomoc do zahraničí

* 10% projekty diecézních charit

* 10% projekty sekretariátu sdružení ČKCH

* 5% rozvojový charitní fond pomoci.

Skupinkám "tří králů" z celé diecéze požehná v jednotlivých katedrálách místní biskup nebo kněz, který je pověřen duchovním vedením Charity:

* Brno, katedrála sv. Petra a Pavla, 2.1.2001 v 17.30 hodin, biskup Vojtěch Cikrle

* České Budějovice, katedrála sv. Mikuláše, 2.1. v 17.00 hodin, biskup Antonín Liška

* Hradec Králové, katedrála Sv. Ducha, 5.1. v 9.30 hodin, biskup Josef Kajnek

* Litoměřice, katedrála sv. Štěpána, 2.1. v 10.30 hodin, prezident Diecézní charity Mons. Milan Bezděk

* Olomouc, katedrála sv. Václava, 30.12.2000 v 10.00 hodin, arcibiskup Jan Graubner

* Ostrava, katedrála Božského Spasitele, 2.1.2001 v 16.00 hodin, biskup František Lobkowicz

* V plzeňské diecézi požehná biskup František Radkovský koledníkům v sobotu 30.12.2000 na třech místech: Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje (10.00 hodin); Karlovy Vary, kostel sv. Maří Magdalény (14.00); Cheb, kostel sv. Václava (17.00).

* Praha, kostel Panny Marie Sněžné, 3.1.2001 v 18.00 hodin, pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk.

Kontakt: Jan Oulík, tiskové oddělení ČKCH; mobil: 0603/89 59 84.

Související články

Další aktuality

Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k 2. neděli adventní

Přinášíme vám druhý pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera, předsedy ČBK, o mši svaté.
04.12.2022

Biskup Martin: „Svěřuji Bohu velkou bolest pozůstalých z Bašky“

Vražda mladého muže v Bašce na Frýdeckomístecku zasáhla nejen farnost, ale celou diecézi. Biskup Martin David ujišťuje pozůstalé o svých modlitbách a blízkosti. Dnes ráno se zaměstnanci Biskupství ostravsko-opavského za zemřelého modlili na svém adventním duchovním setkání. Biskup Martin David vzpomněl, že mladého muže před nedávnem biřmoval.
02.12.2022

Pozvání k návštěvě INSPIRACE na vánočních trzích v Praze

Upřímně Vás zveme k návštěvě prodejního stánku školní chráněné dílny Inspirace při Dívčí katolické střední škole. Na horní části Václavského náměstí v rámci tradičních adventních trhů zde ve dnech 25. 11. - 22. 12. naleznete originální výrobky handicapovaných absolventek Dívčí školy, které po studiu v Dívčí škole, respektive její chráněné dílně, nalezly i zaměstnání…. Děkujeme!
01.12.2022

Vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele/ky Střední zdravotnické školy Evangelické akademie, Šimáčkova 1, 628 00 Brno – Líšeň

Synodní rada Českobratrské církve evangelické vyhlašuje výběrové řízení na funkci ředitele/ky škol Evangelické akademie v Brně. Přihlášky k výběrovému řízení obsahující profesní životopis, motivační dopis a výpis z Rejstříku trestů zájemci doručí nejpozději do: 30. ledna 2023. Předpokládaný nástup do funkce je 1. srpna 2023.
01.12.2022

Úmysl Apoštolátu modlitby na měsíc prosinec 2022

Modleme se, aby rozvojové a dobrovolnické organizace nacházely osoby ochotné zapojit se do společného dobra a neustále hledat nové způsoby spolupráce na mezinárodní úrovni.
01.12.2022