NĚKTEŘÍ "TŘI KRÁLOVÉ" KOLEDOVALI JIŽ O ŠTĚDRÉM DNU

Publikováno: 10. 1. 2001 18:00
Olomouc: První vlaštovkou "Tříkrálové sbírky", kterou organizuje sdružení Česká katolická charita (ČKCH) ve všech českých a moravských diecézích, je částka 107.201 Kč, kterou vykoledovalo 14 tříkrálových skupinek již o Štědrém dnu ve Vracově v kyjovském děkanátu.

"Podle zavedené tradice v této obci se o Štědrém dnu chodí "vybírat na zvony". Tamní farníci po domluvě s kyjovskou Charitou přibrali 'Tři krále' s sebou. Ještě týž den byla pokladnička rozpečetěna pod dozorem na obecním úřadě", vysvětlil Marek Navrátil, koordinátor sbírky Arcidiecézní charity Olomouc (ACHO). Podle jeho slov je v olomoucké arcidiecézi připraveno vyrazit na koledu ve dnech 5.-8. ledna celkem 2112 tříkrálových skupinek, což je dvakrát více než loni. Ze zmíněného celkového počtu vypravily jednotlivé Charity v arcidiecézi 2084 skupinek a farní úřady 28 skupinek koledníků. Někteří z nich si přijeli 30.12.2000 do olomoucké katedrály sv. Václava pro požehnání arcibiskupa Jana Graubnera.

V olomoucké arcidiecézi se Tříkrálová sbírka koná již podruhé. "Loni koledníci v celé arcidiecézi vybrali téměř 4,7 milionu korun, složenkami a přímými dary přišlo na příslušné konto dalších 3,8 milionu korun", uvedl Marek Navrátil. "Z celkové částky 8,5 milionu se vrátily 4 miliony farním Charitám na jejich projekty pomoci v místě působnosti a 3,3 milionu bylo rozděleno do několika zemí na humanitární pomoc."

Kontakt: Marta Fišerová, tisková mluvčí Arcidiecézní charity Olomouc, Křížkovského 6, 771 11 Olomouc; tel: 068/52 220 05, 52 29 380, 52 29 390; fax: 068/52 29 350; mobil: 0723/33 50 60; e-mail: fiserova@acho.caritas.cz.

Související články

Další aktuality

Do pokladniček Tříkrálové sbírky můžete přispět do neděle, poté ještě online

Více než 14 milionů korun již věnovali dárci do statických pokladniček letošní Tříkrálové sbírky. Tyto pokladničky, umístěné v sídlech Charit, na místních úřadech, v některých obchodech ale také v kostelech, jsou letos náhradou za skupinky dětí, převlečené za bájné tři krále. Kvůli pandemii nemoci covid-19 a souvisejících přijatých opatření letos tříkráloví koledníci vůbec nemohli vyjít do ulic. Tříkrálové sbírka se tak koná právě pomocí statických pokladniček a to až do neděle 24. ledna. Současně probíhá v online prostředí, kde sbírka pokračuje až do 30. dubna.
22.01.2021

Američtí biskupové: Těšíme se na spolupráci, vhod i nevhod

Američtí biskupové ujišťují o své modlitbě za nového prezidenta Spojených států a připravenosti spolupracovat s jeho administrativou. Očekávají, že jako v případě každého prezidentksého mandátu budou oblasti, ve kterých se budou shodovat a úzce spolupracovat, ale také jiné, v nichž se názory budou zásadně lišit a střetávat.
22.01.2021

Papež uznal heroické ctnosti profesora Lejeuna, objevitele příčiny Downova syndromu

Papež František schválil zveřejnění nových dekretů Kongregace pro svatořečení. Jeden z nich uznává heroické ctnosti francouzského genetika a obránce života profesora Jérôma Lejeuna. Pokud bude uznán zázrak na jeho přímluvu, může být započten mezi blahoslavené.
22.01.2021

Poselství Svatého otce Františka k 29. světovému dni nemocných

Přinášíme vám poselství Svatého otce k 29. světovému dni nemocných, který si připomínáme 11. února 2021 na svátek Panny Marie Lurdské. „Jenom jeden je váš Mistr, a vy všichni jste bratři“ (Mt 23,8). Základem péče o nemocné je vztah důvěry.
22.01.2021

Modernizační fond podporuje obnovitelné zdroje energie

Modernizační fond je nový finanční nástroj, který čerpá prostředky zejména z emisních povolenek. Pro ČR je předpokládaná alokace cca 150 mld. Kč. Prostředky budou směřovat do teplárenství, obnovitelných zdrojů energie, energetických úspor, čisté mobility a komunitní energetiky.
21.01.2021