STÁLÁ RADA ČBK PODPOŘILA PETICI ZA OCHRANU DĚTÍ PŘED NEGATIVNÍM VLIVEM NÁSILÍ A SEXU V MÉDIÍCH

10. 01. 2001 Rubrika: Domácí
Praha: Petici za ochranu dětí před negativním vlivem násilí a sexu v médiích podpořila na svém prosincovém zasedání Stálá rada České biskupské konference (ČBK).

Text petice proti násilí a zobrazování sexuality ve filmech a v pořadech televizí a podpisové archy získají zájemci na adrese: Věra Lodrová, Školní 59, 312 09 Plzeň; příp. na Diecézní charitě Plzeň (Jitka Pišlová), tel: 019/722 38 61, e-mail: dchplzen@razdva.cz.