Bavorští biskupové se distancují od příznivců lefebvrismu

Publikováno: 11. 1. 2001 17:00

Mnichov (D)/KAP: Od nových "misijních aktivit" příznivců francouzského arcibiskupa Marcela Lefebvra v Německu se nedávno distancovalo vedení bavorské diecéze Würzburg. Již předtím tak učinili představitelé pasovské diecéze, kteří v listopadu minulého roku varovali před jejich "pochybnými metodami". Würzburgský biskup Paul-Werner Scheele vytkl členům a příznivcům kněžského Bratrstva sv. Pia X., že se neprávem označují za římské katolíky. Všichni katolíci diecéze byli biskupem "naléhavě požádáni a vážně napomenuti, aby zachovali jednotu církve". Nemají podporovat Bratrstvo sv. Pia X., ani se nemají účastnit jejich bohoslužeb, aby nepřispívali k dalšímu štěpení.

Podnětem pro výzvu biskupa Scheeleho bylo dokončení společenského střediska lefebvristů v Kleinwallstadtu. Stejně jako vedení pasovské diecéze poukazuje i würzburgský biskup na fakt, že arcibiskup Lefebvre se svými nedovolenými biskupskými svěceními z 30.6.1988 sám vyloučil z církve. Jím vysvěcení biskupové jsou rovněž exkomunikováni. Katolíci, kteří by Lefebvra a jeho postoje "vědomě a veřejně" následovali, by se svým jednáním "sami vzdálili a vyloučili ze společenství Římskokatolické církve".

Biskup Scheele ve svém stanovisku zdůrazňuje, že arcibiskupu Lefebvrovi (+ 1991) a jeho příznivcům nešlo jen o zachování tridentského obřadu slavení mše. Spíše viděli v cestě II. vatikánského koncilu "odpad od pravé katolické tradice". Lefebvrovi následovníci považují katolickou tradici nesprávně jako ustrnulou a v sobě uzavřenou soustavu. "Co tradicionalisté označují za nezměněnou a nezměnitelnou katolickou tradici, je pouze určitý pohled na církev a forma církve, která vznikla v 19. století jako odmítání tehdejšího duchovního a politického vývoje."

Podle biskupa Scheeleho má však být křesťanská víra vždy přinášena do současnosti, a proto má také hledat odpovědi na aktuální otázky a problémy. Únik do již neexistujícího minulého, zdánlivě lepšího světa, nemá nic společného s živou a skutečnou tradicí.

Související články

Další aktuality

Do pokladniček Tříkrálové sbírky můžete přispět do neděle, poté ještě online

Více než 14 milionů korun již věnovali dárci do statických pokladniček letošní Tříkrálové sbírky. Tyto pokladničky, umístěné v sídlech Charit, na místních úřadech, v některých obchodech ale také v kostelech, jsou letos náhradou za skupinky dětí, převlečené za bájné tři krále. Kvůli pandemii nemoci covid-19 a souvisejících přijatých opatření letos tříkráloví koledníci vůbec nemohli vyjít do ulic. Tříkrálové sbírka se tak koná právě pomocí statických pokladniček a to až do neděle 24. ledna. Současně probíhá v online prostředí, kde sbírka pokračuje až do 30. dubna.
22.01.2021

Američtí biskupové: Těšíme se na spolupráci, vhod i nevhod

Američtí biskupové ujišťují o své modlitbě za nového prezidenta Spojených států a připravenosti spolupracovat s jeho administrativou. Očekávají, že jako v případě každého prezidentksého mandátu budou oblasti, ve kterých se budou shodovat a úzce spolupracovat, ale také jiné, v nichž se názory budou zásadně lišit a střetávat.
22.01.2021

Papež uznal heroické ctnosti profesora Lejeuna, objevitele příčiny Downova syndromu

Papež František schválil zveřejnění nových dekretů Kongregace pro svatořečení. Jeden z nich uznává heroické ctnosti francouzského genetika a obránce života profesora Jérôma Lejeuna. Pokud bude uznán zázrak na jeho přímluvu, může být započten mezi blahoslavené.
22.01.2021

Poselství Svatého otce Františka k 29. světovému dni nemocných

Přinášíme vám poselství Svatého otce k 29. světovému dni nemocných, který si připomínáme 11. února 2021 na svátek Panny Marie Lurdské. „Jenom jeden je váš Mistr, a vy všichni jste bratři“ (Mt 23,8). Základem péče o nemocné je vztah důvěry.
22.01.2021

Modernizační fond podporuje obnovitelné zdroje energie

Modernizační fond je nový finanční nástroj, který čerpá prostředky zejména z emisních povolenek. Pro ČR je předpokládaná alokace cca 150 mld. Kč. Prostředky budou směřovat do teplárenství, obnovitelných zdrojů energie, energetických úspor, čisté mobility a komunitní energetiky.
21.01.2021