Na kontě Tříkrálové sbírky je dosud přes 7 milionů Kč

Jen na centrálním kontě České katolické charity je zatím více než 7 milionů Kč z letošní "Tříkrálové sbírky". V sedmi diecézích z osmi se ještě počítají obsahy pokladniček koledníků.
Publikováno: 12. 1. 2001 21:00

Praha: Sbírka pro lidi v nouzi, kterou letos na "Tři krále" uspořádala Česká katolická charita (ČKCH) na celém území ČR, pokračuje sčítáním obsahu dosud zapečetěných pokladniček na místních úřadech. Někde s počítáním začali hned v pondělí, jinde museli počkat na jiný úřední den.

V olomoucké arcidiecézi, kdy byl nejvyšší počet koledníků (přes dva tisíce skupinek) mají podle koordinátora Marka Navrátila sečteny již více než dvě třetiny sbírkových kasiček. "Definitivní výsledek oznámíme až po otevření poslední pokladničky, což může být třeba až příští týden", uvedl Navrátil, který má již nyní nahlášenou sumu přesahující 5 milionů Kč.

První - zatím jediná z osmi českých a moravských diecézí - dokončila sčítání Diecézní charita Litoměřice. V litoměřické diecézi činil výnos z kasiček 357.655 Kč. Litoměřická koordinátorka Blanka Červená je s výsledkem spokojena: "Všude se nám nadšení koledníci hlásili na příští rok. Také veřejnost je vítala s velkým zájmem. Negativních reakcí bylo minimum."

Především za "drahocennou zkušenost" považuje sbírku ředitel Ostravsko-opavské diecézní charity Jiří Hořínek, který osobně chodil koledovat v Ostravě. Na akci si cení zejména nadšení všech zúčastněných a mezilidského kontaktu. "Bylo hezké vidět, jak jsou lidé rozněžnělí, ale přijít k nim s prosbou, k tomu je třeba pokory", říká Hořínek. "Nejvíce si však vážím malých dětí, které vydržely koledovat i v deštivém nedělním počasí", dodává.

Na centrálním kontě číslo 101 101 7777/5500 u Raiffeisenkank Praha 1, Vodičkova 38, variabilní symbol 777 se k 11.1.2001 shromáždilo přes 7 milionů Kč, které pocházejí z "tříkrálových složenek", které lidé obdrželi do poštovních schránek.

"Podrobná čísla zveřejníme, jakmile nám na účet přijdou peníze z pokladniček a peníze, které nám dárci poslali prostřednictvím poštovním poukázek", uvedl generální sekretář sdružení ČKCH Jaroslav Kopřiva.

Koledníci v kostýmech tří králů koledovali zejména o minulém víkendu, aby shromáždili finanční prostředky na účtu ČKCH. Z tohoto účtu bude poskytnuta pomoc zejména seniorům, sociálně slabým rodinám, matkám s dětmi v tísni a bezdomovcům. Nejméně polovina prostředků bude zaslána charitám, které působí v oblastech, kde byly peníze vybrány. V celé republice vyšlo do ulic se zapečetěnými pokladničkami s charitním logem přes 5500 skupin koledníků.

Kontakt: Jan Oulík, tiskové oddělení sdružení ČKCH; mobil: 0603/89 59 84.

Související články

Další aktuality

Do pokladniček Tříkrálové sbírky můžete přispět do neděle, poté ještě online

Více než 14 milionů korun již věnovali dárci do statických pokladniček letošní Tříkrálové sbírky. Tyto pokladničky, umístěné v sídlech Charit, na místních úřadech, v některých obchodech ale také v kostelech, jsou letos náhradou za skupinky dětí, převlečené za bájné tři krále. Kvůli pandemii nemoci covid-19 a souvisejících přijatých opatření letos tříkráloví koledníci vůbec nemohli vyjít do ulic. Tříkrálové sbírka se tak koná právě pomocí statických pokladniček a to až do neděle 24. ledna. Současně probíhá v online prostředí, kde sbírka pokračuje až do 30. dubna.
22.01.2021

Američtí biskupové: Těšíme se na spolupráci, vhod i nevhod

Američtí biskupové ujišťují o své modlitbě za nového prezidenta Spojených států a připravenosti spolupracovat s jeho administrativou. Očekávají, že jako v případě každého prezidentksého mandátu budou oblasti, ve kterých se budou shodovat a úzce spolupracovat, ale také jiné, v nichž se názory budou zásadně lišit a střetávat.
22.01.2021

Papež uznal heroické ctnosti profesora Lejeuna, objevitele příčiny Downova syndromu

Papež František schválil zveřejnění nových dekretů Kongregace pro svatořečení. Jeden z nich uznává heroické ctnosti francouzského genetika a obránce života profesora Jérôma Lejeuna. Pokud bude uznán zázrak na jeho přímluvu, může být započten mezi blahoslavené.
22.01.2021

Poselství Svatého otce Františka k 29. světovému dni nemocných

Přinášíme vám poselství Svatého otce k 29. světovému dni nemocných, který si připomínáme 11. února 2021 na svátek Panny Marie Lurdské. „Jenom jeden je váš Mistr, a vy všichni jste bratři“ (Mt 23,8). Základem péče o nemocné je vztah důvěry.
22.01.2021

Modernizační fond podporuje obnovitelné zdroje energie

Modernizační fond je nový finanční nástroj, který čerpá prostředky zejména z emisních povolenek. Pro ČR je předpokládaná alokace cca 150 mld. Kč. Prostředky budou směřovat do teplárenství, obnovitelných zdrojů energie, energetických úspor, čisté mobility a komunitní energetiky.
21.01.2021