Pasov čeká na nového biskupa

Pasovský biskup F.X. Eder požádal o uvolnění z úřadu diecézního biskupa po dovršení 75 let. Papež jeho žádosti v krátkém čase vyhověl.
Publikováno: 12. 1. 2001 21:00

Pasov (D): Biskup Franz Xaver Eder (75), který byl od roku 1984 pasovským diecézním biskupem, již není v čele diecéze.

Po dovršení 75 let (4.11.2000) požádal pasovský biskup Eder - v souladu s předpisy kanonického práva - papeže Jana Pavla II. o uvolnění z úřadu diecézního biskupa. Bezprostředně po ukončení Jubilejního roku 2000 papež této žádosti vyhověl. Do jmenování nového biskupa stojí v čele pasovské diecéze probošt katedrální kapituly a dosavadní generální vikář Lorenz Hüttner (66), kterého kapitula zvolila administrátorem diecéze.

Biskup Franz X. Eder pochází z dolnobavorského Pfarrkirchenu. Po návratu z několikaletého válečného zajetí na Sibiři, kde se rozhodl stát knězem, vstoupil roku 1949 do pasovského kněžského semináře a v roce 1954 přijal kněžské svěcení. Po několika letech pastorační praxe se roku 1961 stal sekretářem generálního vikáře a po sedmi letech rektorem kněžského semináře. V roce 1977 přijal biskupské svěcení a stal se pasovským světícím biskupem a v roce 1984 vystřídal ve vedení diecéze svého předchůdce biskupa Antonia Hofmanna.

V rámci Německé biskupské konference měl biskup Eder ve své kompetenci, kromě jiného, také vztahy k církvi na "Východě". Tuto službu vykonával s upřímným osobním zaujetím a již v době komunismu se aktivně snažil pomáhat pronásledované církvi v tehdejším Československu. Po pádu "železné opony" se kontakty mezi sousedními diecézemi velmi zintenzívnily a pasovské biskupství rozvinulo partnerské vztahy především k Českým Budějovicím.

Biskupa Edera pojí osobní přátelství s kardinálem Miloslavem Vlkem, s nímž nejednou trávil turistickou dovolenou na Šumavě. V září letošního roku budou, na pozvání biskupa Edera, čeští a moravští biskupové prožívat týden duchovních cvičení (exercicií) v exercičním domě Englburg v pasovské diecézi.

Související články

Další aktuality

Do pokladniček Tříkrálové sbírky můžete přispět do neděle, poté ještě online

Více než 14 milionů korun již věnovali dárci do statických pokladniček letošní Tříkrálové sbírky. Tyto pokladničky, umístěné v sídlech Charit, na místních úřadech, v některých obchodech ale také v kostelech, jsou letos náhradou za skupinky dětí, převlečené za bájné tři krále. Kvůli pandemii nemoci covid-19 a souvisejících přijatých opatření letos tříkráloví koledníci vůbec nemohli vyjít do ulic. Tříkrálové sbírka se tak koná právě pomocí statických pokladniček a to až do neděle 24. ledna. Současně probíhá v online prostředí, kde sbírka pokračuje až do 30. dubna.
22.01.2021

Američtí biskupové: Těšíme se na spolupráci, vhod i nevhod

Američtí biskupové ujišťují o své modlitbě za nového prezidenta Spojených států a připravenosti spolupracovat s jeho administrativou. Očekávají, že jako v případě každého prezidentksého mandátu budou oblasti, ve kterých se budou shodovat a úzce spolupracovat, ale také jiné, v nichž se názory budou zásadně lišit a střetávat.
22.01.2021

Papež uznal heroické ctnosti profesora Lejeuna, objevitele příčiny Downova syndromu

Papež František schválil zveřejnění nových dekretů Kongregace pro svatořečení. Jeden z nich uznává heroické ctnosti francouzského genetika a obránce života profesora Jérôma Lejeuna. Pokud bude uznán zázrak na jeho přímluvu, může být započten mezi blahoslavené.
22.01.2021

Poselství Svatého otce Františka k 29. světovému dni nemocných

Přinášíme vám poselství Svatého otce k 29. světovému dni nemocných, který si připomínáme 11. února 2021 na svátek Panny Marie Lurdské. „Jenom jeden je váš Mistr, a vy všichni jste bratři“ (Mt 23,8). Základem péče o nemocné je vztah důvěry.
22.01.2021

Modernizační fond podporuje obnovitelné zdroje energie

Modernizační fond je nový finanční nástroj, který čerpá prostředky zejména z emisních povolenek. Pro ČR je předpokládaná alokace cca 150 mld. Kč. Prostředky budou směřovat do teplárenství, obnovitelných zdrojů energie, energetických úspor, čisté mobility a komunitní energetiky.
21.01.2021