Prohlášení synodní rady ČCE k situaci v ČT

Publikováno: 12. 1. 2001 21:00

Praha: Synodní rada Českobratrské církve evangelické (ČCE) vydala 10.1.2001 k situaci kolem České televize (ČT) následující prohlášení:

Synodní rada ČCE sleduje pozorně zápas o svobodu slova a nezávislost veřejnoprávní televize. Hluboce si vážíme pracovníků ČT, kteří se s nemalým osobním rizikem vzepřeli politickému nátlaku, jehož původ vidíme už ve složení rady ČT podle stranických zájmů a v jejím ukvapeném rozhodnutí zvolit nového generálního ředitele.

Podporujeme iniciativu občanů, aby byla zachována veřejnoprávnost ČT na obou programech a jsme rozhodně proti návrhům na jejich privatizaci.

Stavíme se za to, aby nová rada ČT obrážela šíři a rozmanitost naší občanské společnosti a nesloužila zájmům politických stran, třeba krytých účelovým pojetím zákonů.

Odmítáme množící se útoky proti osobě prezidenta Václava Havla, který mnohokrát prokázal statečný zápas o svobodu slova a demokratickou společnost, a kterého si vážíme pro jeho citlivé chápání pravdy a občanské odpovědnosti.

Žádáme naše politiky, aby upustili od urážlivých projevů a usilovali o spolupráci mezi sebou i s občany a sledovali jediný společný cíl, k němuž byli pověřeni - službu lidem této země.

Související články

Další aktuality

Do pokladniček Tříkrálové sbírky můžete přispět do neděle, poté ještě online

Více než 14 milionů korun již věnovali dárci do statických pokladniček letošní Tříkrálové sbírky. Tyto pokladničky, umístěné v sídlech Charit, na místních úřadech, v některých obchodech ale také v kostelech, jsou letos náhradou za skupinky dětí, převlečené za bájné tři krále. Kvůli pandemii nemoci covid-19 a souvisejících přijatých opatření letos tříkráloví koledníci vůbec nemohli vyjít do ulic. Tříkrálové sbírka se tak koná právě pomocí statických pokladniček a to až do neděle 24. ledna. Současně probíhá v online prostředí, kde sbírka pokračuje až do 30. dubna.
22.01.2021

Američtí biskupové: Těšíme se na spolupráci, vhod i nevhod

Američtí biskupové ujišťují o své modlitbě za nového prezidenta Spojených států a připravenosti spolupracovat s jeho administrativou. Očekávají, že jako v případě každého prezidentksého mandátu budou oblasti, ve kterých se budou shodovat a úzce spolupracovat, ale také jiné, v nichž se názory budou zásadně lišit a střetávat.
22.01.2021

Papež uznal heroické ctnosti profesora Lejeuna, objevitele příčiny Downova syndromu

Papež František schválil zveřejnění nových dekretů Kongregace pro svatořečení. Jeden z nich uznává heroické ctnosti francouzského genetika a obránce života profesora Jérôma Lejeuna. Pokud bude uznán zázrak na jeho přímluvu, může být započten mezi blahoslavené.
22.01.2021

Poselství Svatého otce Františka k 29. světovému dni nemocných

Přinášíme vám poselství Svatého otce k 29. světovému dni nemocných, který si připomínáme 11. února 2021 na svátek Panny Marie Lurdské. „Jenom jeden je váš Mistr, a vy všichni jste bratři“ (Mt 23,8). Základem péče o nemocné je vztah důvěry.
22.01.2021

Modernizační fond podporuje obnovitelné zdroje energie

Modernizační fond je nový finanční nástroj, který čerpá prostředky zejména z emisních povolenek. Pro ČR je předpokládaná alokace cca 150 mld. Kč. Prostředky budou směřovat do teplárenství, obnovitelných zdrojů energie, energetických úspor, čisté mobility a komunitní energetiky.
21.01.2021