Tiskový mluvčí ČBK k současné situaci ve společnosti

Publikováno: 12. 1. 2001 21:00

Praha: Tiskový mluvčí České biskupské konference (ČBK) P. Daniel Herman vydal 12.1.2001 k současné situaci ve společnosti prohlášení následujícího znění:

V těchto dnech a týdnech jsme svědky toho, že krize kolem České televize silně rozčeřila hladinu našeho veřejného života. I přes emoce, které se na různých stranách objevily, je pozitivní, že si stále více občanů uvědomuje svoji občanskou odpovědnost a chtějí se dobrat celé pravdy. Je to vhodná příležitost k zamyšlení nad příčinami vzniku celé situace. Dnešní úsilí se musí zaměřit nejen na nalezení východiska z krizové situace, ale především na hledání jejích příčin, abychom se vyhnuli vzniku obdobných situací v budoucnosti.

Dnes nejde už jen o vítězství jedné či druhé strany, ale o přijetí plné zodpovědnosti za vývoj naší společnosti, za prohloubení demokratických mechanismů, svobody a nezávislosti. Skutečnost, že se na pokojných demonstracích na pražském Václavském náměstí, na Kavčích horách, ale i v dalších městech republiky setkává tolik lidí, je dokladem, že lidé jsou schopni v závažných chvílích opustit své pohodlí a nasadit se pro společné dobro.

Zvláštní důležitou úlohu v tomto procesu mají veřejní činitelé a politici, kteří dostali mandát od voličů. Proto na ně znovu apelujeme: mějte na mysli dobro celé společnosti a dbejte na uchování nezávislosti veřejnoprávní televize i na prohloubení demokratické atmosféry. Svoboda médií je podmínkou plurality názorů a jedním z nejmocnějších prostředků ochrany demokracie. Je na místě varovat před jakýmikoli pokusy o zavedení politické či ideologické cenzury do naší společenské praxe a před přímým zasahováním do veřejných médií. 

Avšak odpovědnost nespočívá jen na politicích a veřejných činitelích, ale i na novinářích, na univerzitách, církvích a občanských iniciativách ve všech oblastech našeho života. Také na nich záleží, jak se bude řešit nastalá krize, jak se bude vyvíjet společenské ovzduší v naší zemi na prahu třetího tisíciletí a jak se bude prohlubovat kvalita naší mladé demokracie.

Související články