Tiskový mluvčí ČBK k současné situaci ve společnosti

Publikováno: 12. 1. 2001 21:00

Praha: Tiskový mluvčí České biskupské konference (ČBK) P. Daniel Herman vydal 12.1.2001 k současné situaci ve společnosti prohlášení následujícího znění:

V těchto dnech a týdnech jsme svědky toho, že krize kolem České televize silně rozčeřila hladinu našeho veřejného života. I přes emoce, které se na různých stranách objevily, je pozitivní, že si stále více občanů uvědomuje svoji občanskou odpovědnost a chtějí se dobrat celé pravdy. Je to vhodná příležitost k zamyšlení nad příčinami vzniku celé situace. Dnešní úsilí se musí zaměřit nejen na nalezení východiska z krizové situace, ale především na hledání jejích příčin, abychom se vyhnuli vzniku obdobných situací v budoucnosti.

Dnes nejde už jen o vítězství jedné či druhé strany, ale o přijetí plné zodpovědnosti za vývoj naší společnosti, za prohloubení demokratických mechanismů, svobody a nezávislosti. Skutečnost, že se na pokojných demonstracích na pražském Václavském náměstí, na Kavčích horách, ale i v dalších městech republiky setkává tolik lidí, je dokladem, že lidé jsou schopni v závažných chvílích opustit své pohodlí a nasadit se pro společné dobro.

Zvláštní důležitou úlohu v tomto procesu mají veřejní činitelé a politici, kteří dostali mandát od voličů. Proto na ně znovu apelujeme: mějte na mysli dobro celé společnosti a dbejte na uchování nezávislosti veřejnoprávní televize i na prohloubení demokratické atmosféry. Svoboda médií je podmínkou plurality názorů a jedním z nejmocnějších prostředků ochrany demokracie. Je na místě varovat před jakýmikoli pokusy o zavedení politické či ideologické cenzury do naší společenské praxe a před přímým zasahováním do veřejných médií. 

Avšak odpovědnost nespočívá jen na politicích a veřejných činitelích, ale i na novinářích, na univerzitách, církvích a občanských iniciativách ve všech oblastech našeho života. Také na nich záleží, jak se bude řešit nastalá krize, jak se bude vyvíjet společenské ovzduší v naší zemi na prahu třetího tisíciletí a jak se bude prohlubovat kvalita naší mladé demokracie.

Související články

Další aktuality

Do pokladniček Tříkrálové sbírky můžete přispět do neděle, poté ještě online

Více než 14 milionů korun již věnovali dárci do statických pokladniček letošní Tříkrálové sbírky. Tyto pokladničky, umístěné v sídlech Charit, na místních úřadech, v některých obchodech ale také v kostelech, jsou letos náhradou za skupinky dětí, převlečené za bájné tři krále. Kvůli pandemii nemoci covid-19 a souvisejících přijatých opatření letos tříkráloví koledníci vůbec nemohli vyjít do ulic. Tříkrálové sbírka se tak koná právě pomocí statických pokladniček a to až do neděle 24. ledna. Současně probíhá v online prostředí, kde sbírka pokračuje až do 30. dubna.
22.01.2021

Američtí biskupové: Těšíme se na spolupráci, vhod i nevhod

Američtí biskupové ujišťují o své modlitbě za nového prezidenta Spojených států a připravenosti spolupracovat s jeho administrativou. Očekávají, že jako v případě každého prezidentksého mandátu budou oblasti, ve kterých se budou shodovat a úzce spolupracovat, ale také jiné, v nichž se názory budou zásadně lišit a střetávat.
22.01.2021

Papež uznal heroické ctnosti profesora Lejeuna, objevitele příčiny Downova syndromu

Papež František schválil zveřejnění nových dekretů Kongregace pro svatořečení. Jeden z nich uznává heroické ctnosti francouzského genetika a obránce života profesora Jérôma Lejeuna. Pokud bude uznán zázrak na jeho přímluvu, může být započten mezi blahoslavené.
22.01.2021

Poselství Svatého otce Františka k 29. světovému dni nemocných

Přinášíme vám poselství Svatého otce k 29. světovému dni nemocných, který si připomínáme 11. února 2021 na svátek Panny Marie Lurdské. „Jenom jeden je váš Mistr, a vy všichni jste bratři“ (Mt 23,8). Základem péče o nemocné je vztah důvěry.
22.01.2021

Modernizační fond podporuje obnovitelné zdroje energie

Modernizační fond je nový finanční nástroj, který čerpá prostředky zejména z emisních povolenek. Pro ČR je předpokládaná alokace cca 150 mld. Kč. Prostředky budou směřovat do teplárenství, obnovitelných zdrojů energie, energetických úspor, čisté mobility a komunitní energetiky.
21.01.2021