Charita pomáhá Salvadoru

Publikováno: 18. 1. 2001 20:00

Praha: Sdružení Česká katolická charita (ČKCH) uvolní 5000 USD na pomoc latinskoamerickému Salvadoru, postiženému zemětřesením. Ničivé zemětřesení o síle 7,6 až 7,9 Richterovy stupnice, zasáhlo v sobotu 13. ledna v 11.33 místního času území Salvadoru. Epicentrum zemětřesení bylo lokalizováno asi 105 km jižně od hlavního města. Otřesy půdy v této latinskoamerické zemi stále trvají, a proto byly uzavřeny všechny veřejné budovy jako jsou školy, obchody, banky atd. Vláda Salvadoru požádala o mezinárodní pomoc.

Pomoc do Salvadoru pošle také mezinárodní společenství národních Charit - Caritas Internationalis (CI). Prostřednictvím CI pomáhá sdružení ČKCH i v nejvzdálenějších místech na světa. Po povodních na Moravě v roce 1997 naopak obdržela Česká republika pomoc ze zahraničí - většinou šlo o dary Charit - v celkové výši 98 milionů korun.

Finanční prostředky budou zaslány prostřednictvím mezinárodního týmu charitních pracovníků, který bude pravděpodobně vyslán do postižené oblasti, aby pomáhal přímo na místě (členem této skupiny by byl i pracovník sdružení ČKCH). Pokud by však k vyslání týmu nedošlo, budou tyto prostředky zaslány přímo Caritas San Salvador na hrazení okamžité pomoci obětem zemětřesení. Polovina zmíněné částky na pomoc Salvadoru byla vybrána z letošní "Tříkrálové sbírky" - z části předem určené na zahraniční pomoc. Druhá polovina pochází z loňské "Tříkrálové sbírky", rovněž z peněz vyčleněných pro zahraniční pomoc.

Na místě zemětřesení začala okamžitě pracovat síť salvadorských diecézních charit. Ty spolupracují se skupinami dobrovolníků, které řídí místní farnosti. Skupina lidí pod vedením Mons. Rosa Chavése koordinuje pomoc na úrovni národní a spolupracuje také s CI. Nejvíce bylo zemětřesením postiženo devět departamentů:

Departament San Salvador hlásí 15 mrtvých, velké materiální škody, 557 zničených domácností, 2430 lidí bez přístřeší, byly poškozeny nemocnice, kostely a veřejné budovy. V departamentu La Libertad je 306 mrtvých. K nejhůře postiženým patří departament Usulután, kde bylo potvrzeno 17 mrtvých 226 zraněných a tisíce lidí bez přístřeší. Řeka Rio Grande se vylila z břehů. Hlavní cesty byly těžce poškozeny a to zkomplikovalo přístup rychlé pomoci k obětem zemětřesení. Převážná část místních komunit byla z 80-90% zničena a mnoho obyvatel z těchto vesnic se pohřešuje. Departament Sonsonate hlásí 38 mrtvých, 225 zraněných a 300 evakuovaných osob. Departament Santa Anna hlásí 21 mrtvých a 7 lidí je nezvěstných. Většina veřejných budov byla totálně poškozena. Celkem 1300 rodin je bez přístřeší a stejný obrázek lze vidět i v jiných částech tohoto kraje. V departamentu La Paz je 19 mrtvých, zničeno je asi 500 domů, bylo poškozeno letiště. Je však povoleno přistávat nákladním letadlům. V obcích San Juan a San Luis Talpa je 1400 poškozených domů a více než 300 domů je poškozeno z části. Velké materiální ztráty hlásí i ostatní obce v tomto kraji. Podle informací Caritas Zacatecoluca zemřelo 17 lidí, 71 zraněných, 8073 domů je zničeno, 16.500 domů je poškozeno, dále je poškozeno 16 kostelů a 2 silnice. Departament San Miquel hlásí 6 mrtvých, hlavní krajská nemocnice "San Juan de Dios" je z 80% poškozena. V departamentu Cuscatlán je hlášeno19 mrtvých. Departament Chalatenango je poškozen nejméně. Podle zpráv místní charity je zde 39 poškozených domů a 7 domů zničených.

Kontakt: Jan Oulík, tiskové odd. sdružení ČKCH; mobil: 0603/89 59 84; Milan Boldi, odd. humanitární pomoci.

Související články

Další aktuality

Výzva brněnského biskupa k zahájení kanonizačního řízení P. Martina Středy, SJ

Přinášíme výzvu brněnského diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho k zahájení kanonizačního řízení P. Martina Středy, SJ.
03.12.2021

Papež se setkal se svatým synodem pravoslavné církve na Kypru

Druhý den Františkovy návštěvy Kypru začal zdvořilostní návštěvou nejvyššího představitele místní autokefální pravoslavné církve, Jeho Blaženosti Chrysostoma II., v arcibiskupském paláci v hlavním městě Nikósii. Oba následně promluvili před svatým synodem kyperské pravoslavné církve.
03.12.2021

Biskup Václav Malý slaví 25. výročí od jmenování biskupem

V prosinci 1996 byl Mons. Václav Malý jmenován papežem Janem Pavlem II. titulárním biskupem marcelliánským a pomocným biskupem pražským. Biskupské svěcení pak přijal 11. ledna 1997 v Praze.
03.12.2021

400 let od narození jezuity Bohuslava Balbína

Historik, vlastenec a člen Tovaryšstva Ježíšova (jezuitů) Bohuslav Balbín patří mezi nejvýznamnější osobnosti českého baroka. Těžiště obsáhlého a rozmanitého díla Bohuslava Balbína, který se narodil před 400 lety, 3. prosince 1621 v Hradci Králové, tkví především v pracích historických a vlastivědných, založených na pečlivém pramenném studiu.
03.12.2021

První den papežské cesty na Kypru

Papež František 2. prosince 2021 přiletěl v odpoledních hodinách na mezinárodní letiště v Larnace na Kypru, kde Svatého otce přivítala předsedkyně tamního parlamentu. Papež se poté odebral do hlavního města Nikósie, kde jej v tamní maronitské katedrále čekal první bod programu: setkání s kněžími, řeholníky, katechety a zástupci církevních hnutí. Navečer se setkal s prezidentem Kypru Nicosem Anastasiadesem a se zástupci politické a kulturní sféry země. Přinášíme fotogalerii.
02.12.2021