Sčítání "Tříkrálové sbírky" stále pokračuje

Publikováno: 18. 1. 2001 18:00

Praha: Koledníci, kteří letos na "Tři krále" vyšli do ulic s pokladničkami opatřenými logem České katolické charity (ČKCH), vykoledovali pro potřeby občanů v nouzi 22,5 milionu korun. Vyplývá to z předběžných výsledků sčítání obsahu pokladniček, které ještě na několika místech pokračuje. Z osmi českých a moravských diecézí bylo sčítání definitivně ukončeno v litoměřické (357 tisíc Kč) a v ostravsko-opavské diecézi (4,4 milionu Kč).

Všechny "vykoledované" finanční prostředky se nyní shromažďují na centrálním kontě (číslo účtu: 101 101 7777/5500 u Raiffeisenbank Praha 1, Vodičkova 38, variabilní symbol 777). Na tento účet postupně také docházejí platby z "tříkrálových složenek", které občané obdrželi do poštovních schránek.

Po ukončení sbírky budou prostředky rozděleny na jednotlivé projekty tak, že nejméně polovina financí se vrátí na podporu projektů do míst, kde byly peníze vybrány.

"Na Plzeňsku to budou většinou domovy pokojného stáří a stacionáře pro zdravotně postižené", říká plzeňská diecézní koordinátorka Marie Suchá. Klatovští vybírali při "Tříkrálové sbírce" na chystaný dům pokojného stáří, v Ostrově nad Ohří na provoz obdobného domu v nedalekém Hroznětíně. Charity v Aši a v Domažlicích věnují výtěžek sbírky na provoz místních domovů pro matky s dětmi v tísni. V samotné Plzni bude sbírka rozdělena zejména mezi dva stacionáře pro zdravotně postižené, na podporu projektu osobní asistence pro zdravotně postižené a na charitní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu. Z výtěžku sbírky bude v Plzni také založen fond pomoci pro sociálně slabé rodiny v nouzi.

Podobné priority si vybrali na Olomoucku. "Rádi bychom, aby si každá z charit zvolila jako klíčový nějaký projekt pomoci sociálně slabým rodinám", říká koordinátor sbírky v Arcidiecézní charitě Olomouc Marek Navrátil. "Trváme na tom, aby pomoc byla účinná a nikoli pouze jednorázová. Chceme, aby se s rodinami dále pracovalo a ony se dostávaly ze sociální propasti." Kromě tohoto druhu pomoci, který může spočívat např. v zakoupení pračky nebo ošacení z charitního šatníku, si každá z charit olomoucké arcidiecéze rámcově vytyčila vlastní cíle. Např. Charita Vsetín chce "vykoledované" prostředky věnovat na podporu osobní asistenční služby pro zdravotně postižené, Charita Přerov na dětský domov rodinného typu budovaný v obci Stará Ves, Charita Valašské Meziříčí na rozšíření místního domova pro matky s dětmi v tísni. "Na předložení konkrétních záměrů mají charity ještě dva měsíce času", uvádí M. Navrátil. V březnu totiž zástupci jednotlivých charit předloží olomoucké arcidiecézní komisi konkrétní projekty, jak v rámci své působnosti s "vykoledovanými" penězi naloží.

"Podrobné výsledky sbírky zveřejníme, jakmile nám na účet přijdou peníze z pokladniček a peníze, které nám dárci poslali prostřednictvím poštovním poukázek", říká generální sekretář sdružení ČKCH Jaroslav Kopřiva. Konečné vyúčtování celé "Tříkrálové sbírky" odhaduje Kopřiva na květen nebo červen letošního roku.

Kontakt: Jan Oulík, tiskové oddělení sdružení ČKCH; mobil: 0603/89 59 84.

Související články

Další aktuality

75. výročí biskupského svěcení Josefa kardinála Berana

Před 75 lety, 8. prosince 1946, přijal v katedrále sv. Víta v Praze biskupské svěcení kardinál Josef Beran, 33. arcibiskup pražský a primas český. Byl politickým vězněm nacismu i komunismu. Poslední roky svého života prožil jako vyhnanec ve Vatikánu, kde také 17. května 1969 zemřel.
08.12.2021

Papež František: Buďme pokorní jako Panna Maria

Před modlitbou Anděl Páně u příležitosti slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie vyzval papež František věřící, aby byli podobní Marii ve své pokoře a v blízkosti u Boha.
08.12.2021

Katolický týdeník: Smíření v rodině

Smiřovat se učíme odmala. Pokud žijeme v manželství a chceme, aby náš vztah za něco stál, musíme v této disciplíně dosáhnout téměř mistrovské úrovně. A bez usmiřování se neobejdou ani řeholní komunity či širší rodiny. Jak ale na to? Vždyť přiznat před druhým chybu a poprosit o odpuštění je dřina.
08.12.2021

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc prosinec 2021

Modleme se, abychom po vzoru Marie stavěli úděl živých lidí nad ideologie a jednali rychle ve prospěch těch, kteří trpí.
08.12.2021

Předvánoční Dárek Jam pro maminky s dětmi a lidi v nouzi

Benefice pro maminky s dětmi z azylového domu a další lidi v nouzi proběhne formou on-line přenosu v úterý 14. 12. 2021 od 19h. Tradiční akce Dárek Jam iniciovaná ostravskými hudebníky přinese divákům pestrý hudební program i možnost veřejnosti materiálně nebo finančně podpořit klienty služeb Charity Ostrava.
08.12.2021