Nové cesty v pastoraci v Tyrolsku

Řeholní řády v Tyrolsku hledají nové přístupy k lidem.
Publikováno: 24. 1. 2001 21:00

Innsbruck (A)/KAP: Diecéze Innsbruck a mužské řeholní řády v Tyrolsku hledají nové přístupy k lidem. V Innsbrucku je připravena nová služba pro ty, kteří ztratili životní orientaci a cítí se osamoceni. "Chceme být kontaktním místem pro lidi, kteří hledají kompetentní partnery k rozmluvě o problémech svého života nebo své víry", prohlásil rektor kláštera redemptoristů P. Lorenz Voith CSsR. V klášteře jsou v pracovních dnech zájemcům k dispozici vzdělaní poradci a duchovní. Nová služba je poskytována zdarma. Přijít je možné bez předchozího ohlášení. Tým duchovních a poradců má celkem 16 spolupracovníků. Kontakt s centrem je možné navázat také prostřednictvím e-mailu nebo telefonu. Projekt je financován řádovým společenstvím redemptoristů, Konferencí tyrolských mužských řeholních řádů a diecézí Innsbruck.

Související články

Další aktuality

Pražské křížové cesty pod širým nebem

V postní době organizuje několik pražských farností pobožnost křížové cesty pod širým nebem. Níže naleznete více informací, pokud byste se chtěli připojit.
27.02.2020

Komunikace s lidmi bez domova - lektorka Mgr. Leona Martinková

Oslovují Vás lidé bez domova s žádostí o pomoc? Cítíte výčitku, když jejich požadavkům vyhovíte i nevyhovíte? Leží Vám chudí na srdci a zároveň pochybujete o účinné pomoci? Jaké je skutečné poslání kněze ve vztahu k lidem bez domova?
27.02.2020

Papežská akademie pro život připravuje etické směrnice v oblasti umělé inteligence

„Správný algoritmus? Umělá inteligence: etika, zákon a zdraví“ – tak je nadepsán workshop organizovaný Papežskou akademií pro život, který bude probíhat v příštích dvou dnech (26. – 27. února) v Nové synodní aule ve Vatikánu. 28. února jej uzavře podpis apelu „Rome Call for AI Ethics“, jenž bude následně předložen papeži Františkovi.
27.02.2020

Papež: Půst je umění odříkat se marností a nadbytku

Na Svatopetrském náměstí se zrána sešlo asi 20 tisíc lidí na generální audienci. Byla zahájena čtením z Lukášova evangelia (Lk 4,1), které podává, jak Duch vodil Ježíše po čtyřicet dní pouští a ďábel ho pokoušel. Papež František věnoval svoji katechezi začátku postní doby.
26.02.2020

Postní dobu zahájí papež František na Aventinu

Podle dávné tradice zahajuje papež postní dobu na římském Aventinu. Liturgie popeleční středy začne dnes v benediktinské bazilice sv. Anselma a bude pokračovat procesím do baziliky sv. Sabiny. Ve čtvrtek bude papež zpovídat kněze v Lateránské bazilice.
26.02.2020