Zvolen nový předseda Ekumenické rady církví

Vladislav Volný, biskup Slezské církve evangelické a.v., byl 22.1. zvolen předsedou Ekumenické rady církví v ČR.
Publikováno: 24. 1. 2001 21:00

Praha: Vladislav Volný, biskup Slezské církve evangelické a.v., byl 22.1.2001 zvolen předsedou Ekumenické rady církví (ERC) v ČR. Prezídium ERC dále zvolilo místopředsedou ERC Pavla Černého, předsedu Rady Církve bratrské.

Životopis biskupa Vladislava Volného: Vladislav Volný se narodil 4. března 1949 v Hradišti, okres Karviná. Vyučil se na Středním odborném učilišti Bytostav v Ostravě. Bohoslovecká studia zahájil na Evangelické fakultě v Bratislavě v r. 1966 a - včetně dvou semestrů strávených na studiu ve Varšavě - je úspěšně dokončil v r. 1971. Vikariát vykonával ve sboru Slezské církve evangelické a.v. (SCEAV) v Orlové a v r. 1978 zde byl zvolen sborovým pastorem. Později přešel do sboru v Havířově-Bludovicích, kde byl v r. 1986 zvolen bludovickým pastorem, ale rovněž i seniorem Dolního seniorátu SCEAV. V listopadu 1991 byl Vladislav Volný zvolen biskupem SCEAV. V letech 1993-1995 byl biskup Volný předsedou Ekumenické rady církví (ERC). Po šestileté přestávce byl opět zvolen předsedou ERC na zasedání jejího prezídia 22.1.2001.

Související články

Další aktuality

Pražské křížové cesty pod širým nebem

V postní době organizuje několik pražských farností pobožnost křížové cesty pod širým nebem. Níže naleznete více informací, pokud byste se chtěli připojit.
27.02.2020

Komunikace s lidmi bez domova - lektorka Mgr. Leona Martinková

Oslovují Vás lidé bez domova s žádostí o pomoc? Cítíte výčitku, když jejich požadavkům vyhovíte i nevyhovíte? Leží Vám chudí na srdci a zároveň pochybujete o účinné pomoci? Jaké je skutečné poslání kněze ve vztahu k lidem bez domova?
27.02.2020

Papežská akademie pro život připravuje etické směrnice v oblasti umělé inteligence

„Správný algoritmus? Umělá inteligence: etika, zákon a zdraví“ – tak je nadepsán workshop organizovaný Papežskou akademií pro život, který bude probíhat v příštích dvou dnech (26. – 27. února) v Nové synodní aule ve Vatikánu. 28. února jej uzavře podpis apelu „Rome Call for AI Ethics“, jenž bude následně předložen papeži Františkovi.
27.02.2020

Papež: Půst je umění odříkat se marností a nadbytku

Na Svatopetrském náměstí se zrána sešlo asi 20 tisíc lidí na generální audienci. Byla zahájena čtením z Lukášova evangelia (Lk 4,1), které podává, jak Duch vodil Ježíše po čtyřicet dní pouští a ďábel ho pokoušel. Papež František věnoval svoji katechezi začátku postní doby.
26.02.2020

Postní dobu zahájí papež František na Aventinu

Podle dávné tradice zahajuje papež postní dobu na římském Aventinu. Liturgie popeleční středy začne dnes v benediktinské bazilice sv. Anselma a bude pokračovat procesím do baziliky sv. Sabiny. Ve čtvrtek bude papež zpovídat kněze v Lateránské bazilice.
26.02.2020