Havanský generální vikář navštívil Ivana Pilipa

Generální vikář havanské arcidiecéze Mons. Carlos Manuel de Céspedes navštívil ve vězení Ivana Pilipa. Pražského arcibiskupa kardinála Miloslava Vlka o tom včera (25.1.) informoval svým dopisem havanský arcibiskup kardinál Jaime Ortega Alamino.
Publikováno: 26. 1. 2001 17:00

Havana (Kuba): Generální vikář havanské arcidiecéze Mons. Carlos Manuel de Céspedes navštívil ve vězení Ivana Pilipa. Pražského arcibiskupa kardinála Miloslava Vlka o tom včera (25.1.) informoval svým dopisem havanský arcibiskup kardinál Jaime Ortega Alamino. Setkání se uskutečnilo ve středu (24.1.). Generální vikář měl možnost hovořit s Ivanem Pilipem v soukromém rozhovoru půl druhé hodiny. Tlumočil mu mimo jiné starost pražského arcibiskupa o oba zadržované. O pomoc v celé záležitosti a umožnění kontaktu s knězem žádal kardinál Vlk havanského arcibiskupa 17. ledna. Arcibiskupství obratem odpovědělo, že vyvine ve věci maximální úsilí a vynasnaží se, aby kontakt s knězem umožněn byl. Předseda České biskupské konference olomoucký arcibiskup Jan Graubner se prostřednictvím apoštolského nuncia v České republice arcibiskupa Giovanniho Coppy obrátil 17. ledna se žádostí o pomoc pro uvězněné české občany na Vatikán. Obdobnou výzvu papeži Janu Pavlu II. adresoval i prezident republiky Václav Havel. Vatikánský Státní sekretariát rovněž obratem sdělil svou připravenost se ve věci propuštění Ivana Pilipa a Jana Bubeníka z kubánského vězení nasadit. Kardinál Miloslav Vlk se stal jedním z patronů iniciativy na podporu propuštění Ivana Pilipa a Jana Bubeníka "Pusťte je domů". Vedle pražského arcibiskupa přijala patronát nad touto iniciativou například i místopředsedkyně německého Parlamentu Antje Vollmerová. Iniciativa si vzala za cíl pomáhat informovat veřejnost o situaci obou zadržovaných. Jedním z hlavních prostředků iniciativy jsou internetové stránky www.posletejedomu.cz, na kterých budou zveřejňovány informace týkající se případu. K výzvě je možno se připojit svým podpisem. Řada věřících se snaží pomáhat zadržovaným duchovní podporou a modlitbou.

Související články

Další aktuality

Pražské křížové cesty pod širým nebem

V postní době organizuje několik pražských farností pobožnost křížové cesty pod širým nebem. Níže naleznete více informací, pokud byste se chtěli připojit.
27.02.2020

Komunikace s lidmi bez domova - lektorka Mgr. Leona Martinková

Oslovují Vás lidé bez domova s žádostí o pomoc? Cítíte výčitku, když jejich požadavkům vyhovíte i nevyhovíte? Leží Vám chudí na srdci a zároveň pochybujete o účinné pomoci? Jaké je skutečné poslání kněze ve vztahu k lidem bez domova?
27.02.2020

Papežská akademie pro život připravuje etické směrnice v oblasti umělé inteligence

„Správný algoritmus? Umělá inteligence: etika, zákon a zdraví“ – tak je nadepsán workshop organizovaný Papežskou akademií pro život, který bude probíhat v příštích dvou dnech (26. – 27. února) v Nové synodní aule ve Vatikánu. 28. února jej uzavře podpis apelu „Rome Call for AI Ethics“, jenž bude následně předložen papeži Františkovi.
27.02.2020

Papež: Půst je umění odříkat se marností a nadbytku

Na Svatopetrském náměstí se zrána sešlo asi 20 tisíc lidí na generální audienci. Byla zahájena čtením z Lukášova evangelia (Lk 4,1), které podává, jak Duch vodil Ježíše po čtyřicet dní pouští a ďábel ho pokoušel. Papež František věnoval svoji katechezi začátku postní doby.
26.02.2020

Postní dobu zahájí papež František na Aventinu

Podle dávné tradice zahajuje papež postní dobu na římském Aventinu. Liturgie popeleční středy začne dnes v benediktinské bazilice sv. Anselma a bude pokračovat procesím do baziliky sv. Sabiny. Ve čtvrtek bude papež zpovídat kněze v Lateránské bazilice.
26.02.2020