Oslavy Dne zasvěceného života v jednotlivých diecézích

Svátek Uvedení Páně do chrámu (lidově Hromnice) - 2. února - je zároveň Dnem zasvěceného života.
Publikováno: 2. 2. 2001 0:00

Praha: Církevní svátek Uvedení Páně do chrámu (2. února) - lidově Hromnice (dříve "Obětování Páně" či "Očišťování Panny Marie") připomíná, že v tento den přinesli Marie a Josef Ježíše do chrámu, aby jej zasvětili Bohu (viz Lukášovo evangelium 2,22-38). Přitom došlo k setkání se starcem Simeonem, který nazval Ježíše "světlem k osvícení pohanů". Toto byl zřejmě popud k tradici svěcení svící. Průvod se svícemi byl zaveden pravděpodobně jako protiváha pohanské slavnosti "amburbale"; připomíná se již v 7. století. Svátek je podobenstvím ochoty zasvětit vlastní život vyšším ideálům.

Svátek Uvedení Páně do chrámu byl poprvé oficiálně slaven jako "Den zasvěceného života" v roce 1998. Již několik desetiletí se řeholnice a řeholníci setkávají s papežem a se svými biskupy, aby dali najevo svou ochotu a připravenost ke službě Bohu a místní církvi. V naší vlasti má Den zasvěceného života tradici již od r. 1990, kdy se řehole představily po "vyjití z podzemí" ještě před první návštěvou papeže Jana Pavla II.

Termíny a místa oslav v jednotlivých diecézích:

* Brno, 1.2. v 9.00 hodin - setkání biskupa s představenými společenství zasvěceného života; v 10.00 hodin mše v katedrále sv. Petra a Pavla (celebruje biskup Vojtěch Cikrle)

* České Budějovice, 2.2. v 9.30 hodin - mše v klášterním kostele Obětování Panny Marie (celebruje biskup Antonín Liška); následuje setkání na biskupství

* Hradec Králové, 2.2. v 9.30 hodin - začíná bohoslužba v kapli sv. Klimenta (u katedrály); následuje mše v katedrále Sv. Ducha (celebruje biskup Dominik Duka); setkání pokračuje společným rozhovorem od 11.00 hodin v Novém Adalbertinu

* Litoměřice, 2.2. v 10.00 hodin - mše v katedrále sv. Štěpána (celebruje biskup Josef Koukl); následuje setkání na biskupské konzistoři

* Olomouc, 2.2. v 9.30 hodin - mše v seminární kapli (celebruje arcibiskup Jan Graubner); následuje přednáška doc. Pavla Ambrose SJ a od 13.30 hodin společné setkání, při němž se představí mužské řehole

* Ostrava - Opava, 2.2. v 10.00 hodin - mše v opavském kostele Ducha sv. (celebruje biskup František Lobkowicz)

* Plzeň, 2.2. v 10.00 hodin - setkání zahájeno mší v katedrále sv. Bartoloměje (celebruje biskup František Radkovský)

* Praha, 3.2. v 10.00 hodin - mše v kostele sv. Jakuba u minoritů (celebruje kardinál Miloslav Vlk); následuje setkání v prostorách minoritského kláštera.

Související články

Další aktuality

Kolínský kardinál Woelki se dočasně stahuje, papež mu však vyslovil důvěru

Po prozkoumání výsledků apoštolské vizitace kolínské arcidiecéze kvůli řešení případů zneužívání papež František přijal žádost kardinála Woelkiho o přestávku. Zároveň zamítl odstoupení dvou pomocných biskupů Puffa a Schwaderlappa.
25.09.2021

Varšavská konference otevřela cesty spolupráce do budoucna

Ve Varšavě skončila mezinárodní konference o ochraně nezletilých. Podle jednoho z členů organizačního výboru P. Żaka SJ její průběh předčil všechna očekávání. Vyplynuly z ní reálné naděje na spolupráci mezi středoevropskými a východoevropskými církvemi v boji proti sexuálnímu zneužívání nezletilých duchovními. Konferenci uspořádala Papežská komise pro ochranu nezletilých ve spolupráci s polskou biskupskou konferencí a za podpory polské Nadace sv. Josefa.
24.09.2021

Poslední rozloučení s biskupem Esterkou

24. září 2021 v 9.30 hodin proběhlo poslední rozloučení s brněnským emeritním pomocným biskupem Mons. ThDr. Petrem Esterkou, který zemřel po dlouhé nemoci v Kalifornii 10. srpna 2021. Mši svaté v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla předsedal apoštolský nuncius v České republice Mons. Charles Daniel Balvo za účasti brněnského diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho. Za Českou biskupskou konferenci se bohoslužby účatnil P. Stanislav Přibyl, generální sekretář ČBK. Připojujeme také pozdrav biskupa americké diecéze Orange v Kalifornii, Kevina W. Vanna, J.C.D, ve kterém vzpomíná na zesnulého biskupa.
24.09.2021

Už vím - Proč Pán Ježíš chce, abychom si ubližovali?

Přinášíme další video v rámci pořadu P. Romana Vlka s názvem "UŽ VÍM", ve kterém odpovídá na otázky dětí.
24.09.2021

O prvním říjnovém víkendu Uherský Brod ožije Růžencovou poutí

Tradiční pouť k Panně Marii Růžencové se v Uherském Brodě uskuteční o víkendu 2. a 3. října 2021. Na programu je kromě řady mší svatých také modlitební bdění pro mládež nebo krojované procesí. Celebrantem hlavní mše svaté v neděli dopoledne bude provinciál dominikánů v ČR P. Lukáš Fošum OP a kazatelem P. Gerard Timoner OP generální představený dominikánského řádu.
24.09.2021