Charita zaslala do Indie 1/4 milionu Kč

Publikováno: 2. 2. 2001 20:00

Praha: Česká katolická charita (ČKCH) odeslala 1/4 milionu korun, získaných od dárců z ČR - především z "Tříkrálové sbírky", na pomoc obětem zemětřesení v západní Indii. Sdružení ČKCH zaslalo zmíněný obnos na konto Caritas India. Zároveň do Indie odjela skupina humanitárních pracovníků evropských charit, aby zde monitorovala situaci a navrhla první projekty okamžité a následné pomoci. 

Pro občany, kteří by se chtěli na pomoci Indii podílet, zveřejnila ČKCH sbírkové konto: 101 101 7777/5500 u Raiffeisenbank Praha 1, Vodičkova 38, variabilní symbol 107 - Indická republika.

"Z prostředků finanční sbírky se na místě ve velkém nakoupí to, co lidé v dané oblasti aktuálně potřebují. Šaty ani potraviny nesbíráme, jejich dovoz by byl příliš nákladný", uvedl generální sekretář sdružení ČKCH Jaroslav Kopřiva. "Kromě okamžité pomoci bychom chtěli také přispět na obnovu obydlí, především pro chudé a tělesně postižené lidi", dodal.

Mnozí dárci z České republiky (ČR) již pomáhají chudým rodinám v Indii prostřednictvím dlouholetého projektu "Adopce na dálku". Indické děti zůstávají doma u svých rodičů a jejich "adoptivní rodiče" z Evropy jim každoročně přispívají na školné. Prostřednictvím Arcidiecézní charity Praha již našly v ČR své "adoptivní rodiče" téměř dva tisíce indických školáků a učňů. Zahraniční charity zase výrazně přispěly našim občanům, když v roce 1997 zasáhly ničivé povodně Moravu a část východních Čech. 

Kontakt: Jan Oulík, tiskové odd. sdružení ČKCH; mobil: 0603/89 59 84.

Související články