Stát Vatikán má novou ústavu

Publikováno: 2. 2. 2001 20:00

Vatikán/VIS: "Základní zákon", považovaný za ústavu Vatikánu, vejde v platnost na svátek Stolce sv. Petra 22. února 2001. Jedná se o revizi původního textu "základního zákona" z roku 1929. Nová ústava je výsledkem několikaměsíční práce právnické komise jmenované papežem.

První paragraf zákona zůstává nezměněn a říká se v něm: "Pontifex Maximus, hlava státu Vatikán má plnost zákonodárné, výkonné a soudní moci". Papež je také vrcholným představitelem Vatikánu ve vztazích s ostatními státy. Tato funkce je prováděna státním sekretariátem.

Zákonodárná moc je svěřena "delegováním a v kolegiálním duchu komisi kardinálů, v čele s prezidentem, jmenovaných papežem na pětileté období". Zákonodárná moc tak přísluší Papežské komisi pro stát Vatikán. Výkonná moc je delegována papežem prezidentovi této komise. Soudní moc je svěřena zástupným způsobem soudům státu Vatikán.

Nový "základní zákon" obsahuje několik důležitých změn: Přiměřenější rozlišení mezi zákonodárnou a výkonnou mocí; komise kardinálů má moc vydávat zákony; zrušení úřadu guvernéra (tento úřad nebyl obsazen od roku 1952); definování a přehled pravomocí a kompetencí státního sekretariátu.