Charitní mise na severním Kavkazu pokračuje

V nejbližší době odjedou na severní Kavkaz další dva charitní pracovníci. S pokračováním mise se počítá po celý tento rok.
Publikováno: 9. 2. 2001 20:00

Olomouc-Nazran (Čečensko): Stálé nebezpečí, nervozita a napětí, nepředvídatelné jednání ze strany ruské armády, zoufalství a beznaděj čečenských obyvatel - to byla každodenní realita, s níž se po dobu sedmi měsíců setkával Jiří Středa, humanitární pracovník Arcidiecézní charity Olomouc (ACHO) na severním Kavkazu. Středa, který se v lednu vrátil, uvedl loni v červenci do provozu kancelář mezinárodní charitní mise v ingušské metropoli Nazran. Odtud s místními spolupracovníky vypravoval a doprovázel konvoje s potravinami do Grozného v Čečensku, podílel se na organizaci, otevření a provozu dětského centra v Grozném a pomoci čečenským uprchlíkům.

"Česká katolická charita (ČKCH) dostala mandát od mezinárodního společenství charit (Caritas Internationalis - CI) ke koordinaci charitních programů na severním Kavkazu, v Ingušsku a v Čečensku. Stala se jediným představitelem CI v Čečně. Myslím, že to znamená mezinárodní uznání naší práce", vysvětluje Středa. Charita realizuje na severním Kavkazu dva hlavní programy - potravinovou pomoc lidem v Grozném a Dětské centrum v Grozném pro 50 dětí. 

"Potravinový program byl úspěšně ukončen", říká Středa. Do Grozného jsme dovezli čtyři dodávky základních potravin, vždy pro 5000 lidí. Kromě toho jsme se snažili pomáhat a vyhledávat ty sociálně nejslabší, kteří se z různých důvodů nedostali na oficiální seznamy OSN a obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni při České televizi." Podle Středy se jednalo asi o pět set lidí, které Charita zásobovala potravinovými balíčky po dobu tří měsíců. Jejich seznam pak předala pracovníkům společnosti Člověk v tísni, která má uzavřenu smlouvu s OSN na dodávky humanitární pomoci do Čečenska. "Finanční prostředky na tento projekt jsou již vyčerpány", dodává Středa.

Dětské centrum v Grozném bylo po krátké rekonstrukci domu ve čtvrti Leninskaja otevřeno 4. září 2000. Nyní slouží 50ti dětem, převážně sirotkům a polosirotkům ve věku od 2 do 12 let. "Krátce po otevření přijeli pracovníci OSN, kteří se vůbec poprvé dostali do čečenské metropole. Hodnotili tento projekt velmi pozitivně s tím, že ve spolupráci s UNICEF by ČKCH měla letos vybudovat v Grozném ještě další tři podobná centra", uvádí Středa. Podle něj se mělo s realizací tohoto projektu začít letos v lednu, ale zhoršená bezpečnostní situace po únosu amerického humanitárního pracovníka Kenntha Glucka z organizace Lékaři bez hranic zahájení projektu oddálila. "Ten únos v podstatě zastavil veškerou humanitární činnost v Čečensku", dodává Středa. Všem humanitárním pracovníkům byl po této události zamezen přístup do Čečny. Další práce teď závisí na jednáních. Provoz Dětského centra v Grozném zajišťuje tým vyškolených místních pracovníků.

Ruská oficiální místa předpokládala, že se do prvního října loňského roku vrátí všichni uprchlíci pobývající v Ingušsku zpět do Čečenska. Bohužel jejich počet v Ingušsku kvůli bezpečnostní situaci, nedostatku potravin a zničeným obydlím vzrostl. A to i přes snahu OSN a nevládních organizací jim při návratu pomáhat. Počet čečenských běženců v Ingušsku se nyní odhaduje na 200 tisíc, z toho je 150 tisíc registrováno a žije v táborech a střediscích ministerstva pro nenadálé události a asi 50 tisíc v divokých táborech a u příbuzných. "Tato humanitární katastrofa dosáhla takových rozměrů, že se bude muset řešit na mezinárodním poli. Humanitární organizace ji vyřešit nemohou, mohou jen pomáhat", domnívá se Středa.

V nejbližší době odjedou na charitní misi další dva pracovníci. S pokračováním mise na severním Kavkazu se počítá po celý tento rok. Celkově zatím ČKCH vynaložila na pomoc uprchlíkům z Čečenska více než 110 tisíc USD, z toho 50 tisíc bylo vyčerpáno na potravinovou pomoc pro Groznyj, 40 tisíc na provoz Dětského centra a 20 tisíc na vybudování a provoz charitní mise a zajištění bezpečnosti.

Kontakt: Jiří Středa; tel: 068/52 29 354; mobil: 0602/78 90 57.

Související články

Další aktuality

Červená středa: Setkání organizátorů, 30. 9. 2021 - 5. Pavel Svoboda: Jaký má západní systém hodnot „Achillovy paty“ a limity?

Přinášíme vám záznam ze setkání zájemců a organizátorů Červené středy, které proběhlo 30. září 2021 v kostele sv. Vojtěcha v Praze - Dejvicích. 5. video: Pavel Svoboda (předseda správní rady IKDP): Jaký má západní systém hodnot „Achillovy paty“ a limity?
19.10.2021

Katolický týdeník: Pomáhají nést tíhu ztráty

Co se skrývá za souslovím perinatální hospic a komu či jak zařízení Dítě v srdci slouží, popisuje jeho ředitelka Alena Peremská.
19.10.2021

Červená středa: Setkání organizátorů, 30. 9. 2021 - 4. P. Stanislav Přibyl: Jaké jsou židovsko-křesťanské kořeny lidských práv?

Přinášíme vám záznam ze setkání zájemců a organizátorů Červené středy, které proběhlo 30. září 2021 v kostele sv. Vojtěcha v Praze - Dejvicích. 4. video: P. Stanislav Přibyl (generální sekretář České biskupské konference): Jaké jsou židovsko-křesťanské kořeny lidských práv?
19.10.2021

V Píšti přijali zvon, vrací se z Německa jako symbol smíření

Česky, německy a polsky pozdravil poutníky biskup Martin David na začátek mše svaté, která se v sobotu 16. října stala důležitým momentem projektu Zvony míru a pokoje pro Evropu. Spolu s biskupem rottenbursko-stuttgartské diecéze Gebhardem Fürstem přivítal zvon, který z Píště zmizel rok před koncem druhé světové války. Namísto roztavení pro zbrojařské účely se ale dočkal příměří a od 50. let vyzváněl na věži kostela v městečku Grötzingen. V tamní věži visel vedle dalšího zvonu z válečné kořisti – z polského Fromburku.
19.10.2021

K Panně Marii, rozvazující uzly, se obracejí věřící z celého světa

Věřící v německém Augšpurku očekávají opětovné otevření kostela, který uchovává originál barokního obrazu Panny Marie, rozvazující uzly. Úctu k této Matce, která „svou vírou a poslušností rozuzlila to, co Eva zauzlila svou neposlušností a nevěrou“ (sv. Irenej), rozšířil v Argentině a jižní Americe vůbec někdejší mladý jezuita, Jorge Mario Bergoglio, současný papež František.
19.10.2021