Tříkrálová sbírka vynesla přes 31 milionů korun

Ke 12.2.2001 se na centrálním kontě České katolické charity (číslo 101 101 7777/5500 u Raiffeisenbank Praha 1, variabilní symbol 777) sešlo celkem 31.174.562,70 Kč.
Publikováno: 13. 2. 2001 20:00

Praha: Tříkrálová sbírka, kterou počátkem letošního roku pořádala Česká katolická charita (ČKCH) poprvé na celém území republiky, vynesla dosud již přes 31 milionů korun. Ke 12.2.2001 se na centrálním kontě (číslo 101 101 7777/5500 u Raiffeisenbank Praha 1, variabilní symbol 777) sešlo celkem 31.174.562,70 Kč.

Na centrální konto byl jednak zasílán výtěžek z pokladniček, s nimiž v českých a moravských vesnicích a městech koledovalo celkem 5722 skupinek koledníků, převážně dětí a mládeže. Celkový výnos z pokladniček činí 23,5 milionu Kč. Zbývající částku - 7,6 milionu Kč - poukázali dárci na centrální konto prostřednictvím "tříkrálových složenek", které byly roznášeny do poštovních schránek, a také převody finančních příspěvků z bankovních účtů.

Účelem sbírky byla především pomoc lidem v nouzi, zejména seniorům, matkám s dětmi v tísni či bezdomovcům. Menší část je určena také na humanitární pomoc do zahraničí. Do konce února bude obnos z centrálního konta rozdělen na jednotlivé projekty tak, že se nejméně polovina "vykoledovaných" prostředků vrátí na podporu projektů do míst, kde byly peníze vybrány.

"Na Plzeňsku to budou většinou domovy pokojného stáří a stacionáře pro zdravotně postižené", říká o záměrech plzeňská diecézní koordinátorka Marie Suchá. Podobné priority si zvolili na Olomoucku. "Rádi bychom, aby si každá z charit zvolila jako klíčový nějaký projekt pomoci sociálně slabým rodinám", říká koordinátor sbírky v Arcidiecézní charitě Olomouc Marek Navrátil. Pomoc by však neměla být pouze jednorázová. "Chceme, aby se s rodinami dále pracovalo a ony se dostávaly ze sociální propasti." V těchto dnech "Tříkrálové komise" v některých diecézích ještě upřesňují, které projekty budou z výtěžku sbírky podpořeny. "Na předložení konkrétních záměrů mají charity ještě dva týdny času", dodává Navrátil. V březnu totiž zástupci jednotlivých charit předloží olomoucké arcidiecézní komisi konkrétní projekty.

"Podrobné závěrečné vyúčtování Tříkrálové sbírky zveřejníme v květnu nebo červnu letošního roku", uvedl generální sekretář sdružení ČKCH Jaroslav Kopřiva.

Kontakt: Jan Oulík, tiskové odd. sdružení ČKCH; mobil: 0603/89 59 84.

Související články

Další aktuality

Půl milionu korun ze sbírky ČBK odešlo na opravu katedrály Notre-Dame

Ze sbírky vyhlášené ČBK na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame po ničivém požáru byla dnes odeslána první platba ve výši 499 586 Kč (19 tis euro). Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit katedrály po dobu její opravy a na opravy po požáru. Sbírka nadále pokračuje, dary můžete zasílat na číslo účtu 1387680243/2700.
17.07.2019

Sant' Egidio: 1000 mladých Evropanů v Osvětimi

Po 80 letech od vypuknutí druhé světové války se tisíc mladých lidí z 16 evropských zemí sejde v Krakově, od 19. do 21. července, aby se zúčastnili setkání "A Global Friendship to live Together in Peace".
17.07.2019

Katolický týdeník: Křesťanská inspirace

Zatímco křesťanů v Evropě ubývá, v jiných koutech světa se děje opak – zejména právě v Jižní Koreji, kde ještě před 150 lety byla křesťanů jen hrstka a nyní tvoří třetinu populace.
17.07.2019

Papež František navštíví diecézi Albano

Biskup suburbikální diecéze Albano Laziale, mons. Marcello Semeraro, při nedělních bohoslužbách ohlásil papežovu návštěvu, která připadne na sobotu 21. září. Jedná se o datum s dvojím významem – jednak osobní papežovu připomínku dne, kdy se v roce 1953 zrodilo jeho duchovní povolání, jednak diecézní slavnost dedikace nového katedrálního oltáře, který před jedenácti lety požehnal Benedikt XVI.
17.07.2019

Otevřený dopis signatářům dopisu proti Mariánskému sloupu

V reakci na dopis adresovaný primátoru Hřibovi a dalším zastupitelům hl. města Prahy napsal kardinál Dominik Duka otevřený dopis, ve kterém se podivuje, že se takto fundovaní odborníci podepsali pod takovýto text.
16.07.2019