60. výročí umučení Alfréda Fuchse

Připomínka 60. výročí umučení významného představitele české žurnalistiky a českého katolicismu 20.-30. let PhDr. Alfréda Fuchse se koná v sobotu 17. února v benediktinském arciopatství v Praze - Břevnově.
Publikováno: 14. 2. 2001 21:00

Praha: Připomínka 60. výročí umučení významného představitele české žurnalistiky a českého katolicismu 20.-30. let PhDr. Alfréda Fuchse se koná v sobotu 17. února v benediktinském arciopatství v Praze - Břevnově (Markétská 28/1) s následujícím programem:

* 13.30 modlitba na břevnovském hřbitově (č. A 5-21)

* 14.00   mše v bazilice sv. Markéty

* 15.00  přednáška Roberta Krumphanzla a četba Fuchsových textů v pavilonu Vojtěška (v zahradě břevnovského kláštera).

Alfréd Fuchs se narodil 23.6.1892 v Praze v židovské rodině. Jeho hebrejské jméno po předcích zní: Meir ben Šelomo ha Levi. Pocházel tedy z biblického rodu Levitů, jehož příslušníci mívali na starých židovských hřbitovech náhrobky s konvičkou jako znak svých bohoslužebných úkonů. Už jako středoškolák toužil po hlubším poznání Boha, a proto se na gymnáziu účastnil vyučování židovského i katolického náboženství. V obojím byl nejlepším žákem.

Během studia na Univerzitě Karlově navštěvoval přednášky prof. Tomáše G. Masaryka i výklady pozdějšího pražského arcibiskupa Františka Kordače. Po roce 1918 pracoval až do svého zatčení nacisty jako redaktor v tiskovém odboru prezídia ministerské rady. Byl obratným řečníkem a publikoval četné články v časopisech. V roce 1921 přijal křest v katolické církvi (v emauzském klášteře). Napsal 34 knih, z nichž nejznámější je jeho autobiografický román "Oltář a rotačka", dále "Zákulisí novin" a "Kurs křesťanské státovědy". Ve všech publikacích projevoval pronikavou znalost náboženských otázek a za hlavní problém doby označil nutnost harmonie pozemské a Boží obce.

Na hřbitově u sv. Markéty v Praze - Břevnově jsou na prostém kameni s jeho jménem uvedena tři hlavní data jeho života: narozen 23.6.1892 v Praze, pokřtěn 29.7.1921 v Praze, umučen 16.2.1941 v Dachau.

Související články

Další aktuality

Katoličtí skauti se setkají s papežem

Ve dnech 27. července až 3. srpna bude Itálie hostit Euromoot, setkání skautů patřících do Mezinárodní unie evropských skautů UIGSE. Na pět tisíc skautek a skautů z této větve katolicky inspirovaného skautingu se na zakončení týdenního programu setká s papežem Františkem.
19.07.2019

Programové tipy Radia Proglas na 30. týden 2019

V týdnu od 22. července se můžete těšit na dva tematické pořady o svatojakubském putování, Čtení na pokračování z knihy Pekařský učedník ze Znojma a hudební pořad Slyšte, lidé! s názvem Marian Friedl, beskydský chameleon.
19.07.2019

Papežská nadace Kirche in Not vyzývá k solidaritě se syrskými křesťany

Válka v Sýrii neskončila, zdůrazňuje ředitel papežské nadace Kirche in Not, Alessandro Monteduro. Od začátku války v roce 2011 věnovala nadace místním církvím zhruba 30 milionů 400 tisíc euro a nyní se rozhodla zahájit dva nové projekty.
19.07.2019

Změny ve vedení vatikánských médií

Papež František jmenoval Mattea Bruniho novým ředitelem Vatikánského tiskového střediska. Alessandro Gisotti, který působí jako dočasný ředitel vatikánského tiskového oddělení, a Sergio Centofanti byli jmenováni Svatým otcem zástupci ředitele vatikánského dikasteria pro komunikaci. Tyto změny jsou platné od 22. července 2019.
18.07.2019

Půl milionu korun ze sbírky ČBK odešlo na opravu katedrály Notre-Dame

Ze sbírky vyhlášené ČBK na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame po ničivém požáru byla dnes odeslána první platba ve výši 499 586 Kč (19 000 EUR). Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit katedrály po dobu její opravy a na opravy po požáru. Sbírka nadále pokračuje, dary můžete zasílat na číslo účtu 1387680243/2700.
17.07.2019