100. výročí úmrtí zakladatele petrinů

Bohoslužba u příležitosti 100. výročí úmrtí P. Václava Klementa Petra, zakladatele Kongregace bratří Nejsvětější svátosti se koná v kostele Panny Marie Růžencové v Českých Budějovicích 17.2. od 9.00 hodin.
Publikováno: 15. 2. 2001 21:00

České Budějovice: Slavnostní bohoslužba u příležitosti 100. výročí úmrtí P. Václava Klementa Petra, zakladatele Kongregace bratří Nejsvětější svátosti (tzv. petrinů) se koná v kostele Panny Marie Růžencové v Českých Budějovicích v sobotu 17. února od 9.00 hodin.

Václav Petr se narodil 16.1.1856 v Sušici. Po maturitě na gymnáziu v Klatovech vstoupil do kněžského semináře v Českých Budějovicích. Na kněze byl vysvěcen 18.7.1880 v českobudějovické katedrále sv. Mikuláše biskupem Janem Valeriánem Jirsíkem. Jeho prvním působištěm se staly Blovice. Na přání biskupa Jirsíka brzy odešel do semináře v Českých Budějovicích jako vicerektor (18.1.1883). Při svém nástupu řekl seminaristům: "Konejte své povinnosti tak, jak se je budu snažit konat já". Kromě práce v semináři se s láskou a horlivostí věnoval všem potřebným lidem.

Již v době středoškolských studií onemocněl tuberkulózou, která ho jako temný stín provázela po celý život, až ho nakonec přivedla k předčasné smrti. Nezabránila mu však v uskutečnění životního ideálu: založit vlastní českou kongregaci. Rozhodl se zcela se věnovat řeholnímu životu. V roce 1888 založil Kongregaci bratří Nejsvětější svátosti. Kromě původního zaměření k výchově a přípravě mladých mužů na duchovní povolání se také věnoval laikům - hlavně prostým lidem, jejich náboženskému vzdělání, a mládeži, především dělnické. Do popředí postavil úctu k eucharistii (Nejsvětější svátosti oltářní).

Vyčerpán nemocí a prací zemřel 17.2.1901 v pověsti svatosti.

Díky jeho aktivitě a obětavosti byl vybudován českobudějovický kostel Panny Marie Růžencové, který byl vysvěcen 7.10.1900 biskupem Martinem Josefem Říhou. Také jeho duchovní dílo pokračovalo dál - i přes mnohé těžkosti. Malé společenství, které dnes žije v duchu P. Petra, čítá 22 členů, z toho polovinu mladých.

Související články

Další aktuality

Papež Thajcům: Jste lid úsměvu

Dnešním dnem začal oficiální program papežovy návštěvy v Bangkoku. Dopoledne se Svatý otec setkal s předsedou thajské vlády a veřejnými činiteli. Poté následovala návštěva u nejvyššího patriarchy buddhistů a nemocnice St. Louis. Posledním bodem programu byla mše svatá, která se konala na národním stadiónu.
21.11.2019

Papež František dorazil do Thajska

Dnes v brzkých ranních hodinách středoevropského času dorazil papež František do Thajska, kde zahájil svoji 32. zahraniční cestu. Na letišti v Bangkoku ho kromě oficiální delegace přivítala i jeho sestřenice řeholnice Ana Rosa Sivoriová, která uvedla, že v zemi panuje tzv. „papežská horečka“, neboť všichni chtějí vidět papeže.
20.11.2019

Vyjádření kardinála Dominika Duky k rozhodnutí Krajského soudu v Brně

Přinášíme vyjádření kardinála Dominika Duky k dnešnímu rozhodnutí Krajského soudu v Brně, který zamítl žalobu ohledně omluvy Brněnských divadel za uvedení hry O. Frljiče.
20.11.2019

Ignác Stuchlý pokročil směrem k blahořečení

Dne 5. listopadu 2019 se sešel poradní sbor teologů-konzultorů při vatikánské Kongregaci pro blahořečení a jednomyslně schválili dokument o hrdinských ctnostech Božího služebníka Ignáce Stuchlého (1869–1953), od jehož narození v polovině prosince uplyne 150 let. Je to druhý krůček k oficiálnímu prohlášení zakladatele českého salesiánského díla za „ctihodného“. Třetím krokem bude schválení kauzy od kardinálů téže kongregace.
20.11.2019

Tomáš Kraus: Zájem veřejnosti o Červenou středu nás velmi potěšil

Příští středu 27. listopadu se v Praze a v dalších městech a obcích ČR uskuteční iniciativa Červená středa (#RedWednesday), která chce veřejně připomenout všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. Při této příležitosti jsme udělali rozhovor s Tomášem Krausem, tajemníkem Federace židovských obcí, která se na této akci podílí společně s ČBK a ERC.
20.11.2019