100. výročí úmrtí zakladatele petrinů

Bohoslužba u příležitosti 100. výročí úmrtí P. Václava Klementa Petra, zakladatele Kongregace bratří Nejsvětější svátosti se koná v kostele Panny Marie Růžencové v Českých Budějovicích 17.2. od 9.00 hodin.
Publikováno: 15. 2. 2001 21:00

České Budějovice: Slavnostní bohoslužba u příležitosti 100. výročí úmrtí P. Václava Klementa Petra, zakladatele Kongregace bratří Nejsvětější svátosti (tzv. petrinů) se koná v kostele Panny Marie Růžencové v Českých Budějovicích v sobotu 17. února od 9.00 hodin.

Václav Petr se narodil 16.1.1856 v Sušici. Po maturitě na gymnáziu v Klatovech vstoupil do kněžského semináře v Českých Budějovicích. Na kněze byl vysvěcen 18.7.1880 v českobudějovické katedrále sv. Mikuláše biskupem Janem Valeriánem Jirsíkem. Jeho prvním působištěm se staly Blovice. Na přání biskupa Jirsíka brzy odešel do semináře v Českých Budějovicích jako vicerektor (18.1.1883). Při svém nástupu řekl seminaristům: "Konejte své povinnosti tak, jak se je budu snažit konat já". Kromě práce v semináři se s láskou a horlivostí věnoval všem potřebným lidem.

Již v době středoškolských studií onemocněl tuberkulózou, která ho jako temný stín provázela po celý život, až ho nakonec přivedla k předčasné smrti. Nezabránila mu však v uskutečnění životního ideálu: založit vlastní českou kongregaci. Rozhodl se zcela se věnovat řeholnímu životu. V roce 1888 založil Kongregaci bratří Nejsvětější svátosti. Kromě původního zaměření k výchově a přípravě mladých mužů na duchovní povolání se také věnoval laikům - hlavně prostým lidem, jejich náboženskému vzdělání, a mládeži, především dělnické. Do popředí postavil úctu k eucharistii (Nejsvětější svátosti oltářní).

Vyčerpán nemocí a prací zemřel 17.2.1901 v pověsti svatosti.

Díky jeho aktivitě a obětavosti byl vybudován českobudějovický kostel Panny Marie Růžencové, který byl vysvěcen 7.10.1900 biskupem Martinem Josefem Říhou. Také jeho duchovní dílo pokračovalo dál - i přes mnohé těžkosti. Malé společenství, které dnes žije v duchu P. Petra, čítá 22 členů, z toho polovinu mladých.

Související články

Další aktuality

Vatikánská varování k německé synodální cestě

Církev v Německu nastoupila vlastní synodální cestu. Její počínání vzbuzuje otazníky v jiných místních církvích a rovněž ve Vatikánu, jak dosvědčuje papežův list Němcům a naposled list kardinála Marca Ouelleta německému episkopátu. Situaci přibližuje berlínský korespondent Vatikánského rozhlasu Tomasz Kycia.
20.09.2019

Katecheze a výuka náboženství důležitou součásti výchovy k základním lidským a křesťanským postojům

Úkol hlásání evangelia je jeden ze základních úkolů poslání církve, a má být její prioritou. Sv. Pavel zdůrazňuje, že evangelium je moc ke spasení pro každého, kdo věří (Řím 1, 16). Zcela jistě nemá na mysli jen liturgii v chrámech, ale jde spíše o životní styl každého křesťana.
20.09.2019

Programové tipy Radia Proglas na 39. týden 2019

V týdnu od 23. září se můžete těšit například na tematický svatováclavský program v sobotu 28. září nebo novinku – Barvínkovský jukebox.
20.09.2019

Náboženská výchova ve školách v Evropě

Ve většině zemí EU (s katolickou tradicí) je vyučování náboženství ve státních školách  ovlivňováno jednotlivými církvemi. O tom, jaká je situace ve výuce náboženství v jednotlivých zemích Evropy informuje P. Mariusz Kuźniar, ředitel Katechetické sekce České biskupské konference.
20.09.2019

Celostátní akce Den Charity začíná. Ukážeme vám, co dokážeme

Přijďte a oslavujte s námi! Série akcí u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona moderní charitní práce, právě začíná. Přijďte na koncert, den otevřených dveří, na výstavu či sportovní odpoledne. A vezměte sebou děti. „Máme čím se pochlubit, ale současně dobře víme, že bez dárců a příznivců, kteří naši práci podporují, by to nešlo,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.
19.09.2019