100. výročí úmrtí zakladatele petrinů

Bohoslužba u příležitosti 100. výročí úmrtí P. Václava Klementa Petra, zakladatele Kongregace bratří Nejsvětější svátosti se koná v kostele Panny Marie Růžencové v Českých Budějovicích 17.2. od 9.00 hodin.
Publikováno: 15. 2. 2001 21:00

České Budějovice: Slavnostní bohoslužba u příležitosti 100. výročí úmrtí P. Václava Klementa Petra, zakladatele Kongregace bratří Nejsvětější svátosti (tzv. petrinů) se koná v kostele Panny Marie Růžencové v Českých Budějovicích v sobotu 17. února od 9.00 hodin.

Václav Petr se narodil 16.1.1856 v Sušici. Po maturitě na gymnáziu v Klatovech vstoupil do kněžského semináře v Českých Budějovicích. Na kněze byl vysvěcen 18.7.1880 v českobudějovické katedrále sv. Mikuláše biskupem Janem Valeriánem Jirsíkem. Jeho prvním působištěm se staly Blovice. Na přání biskupa Jirsíka brzy odešel do semináře v Českých Budějovicích jako vicerektor (18.1.1883). Při svém nástupu řekl seminaristům: "Konejte své povinnosti tak, jak se je budu snažit konat já". Kromě práce v semináři se s láskou a horlivostí věnoval všem potřebným lidem.

Již v době středoškolských studií onemocněl tuberkulózou, která ho jako temný stín provázela po celý život, až ho nakonec přivedla k předčasné smrti. Nezabránila mu však v uskutečnění životního ideálu: založit vlastní českou kongregaci. Rozhodl se zcela se věnovat řeholnímu životu. V roce 1888 založil Kongregaci bratří Nejsvětější svátosti. Kromě původního zaměření k výchově a přípravě mladých mužů na duchovní povolání se také věnoval laikům - hlavně prostým lidem, jejich náboženskému vzdělání, a mládeži, především dělnické. Do popředí postavil úctu k eucharistii (Nejsvětější svátosti oltářní).

Vyčerpán nemocí a prací zemřel 17.2.1901 v pověsti svatosti.

Díky jeho aktivitě a obětavosti byl vybudován českobudějovický kostel Panny Marie Růžencové, který byl vysvěcen 7.10.1900 biskupem Martinem Josefem Říhou. Také jeho duchovní dílo pokračovalo dál - i přes mnohé těžkosti. Malé společenství, které dnes žije v duchu P. Petra, čítá 22 členů, z toho polovinu mladých.

Související články

Další aktuality

Půl milionu korun ze sbírky ČBK odešlo na opravu katedrály Notre-Dame

Ze sbírky vyhlášené ČBK na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame po ničivém požáru byla dnes odeslána první platba ve výši 499 586 Kč (19 000 EUR). Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit katedrály po dobu její opravy a na opravy po požáru. Sbírka nadále pokračuje, dary můžete zasílat na číslo účtu 1387680243/2700.
17.07.2019

Sant' Egidio: 1000 mladých Evropanů v Osvětimi

Po 80 letech od vypuknutí druhé světové války se tisíc mladých lidí z 16 evropských zemí sejde v Krakově, od 19. do 21. července, aby se zúčastnili setkání "A Global Friendship to live Together in Peace".
17.07.2019

Katolický týdeník: Křesťanská inspirace

Zatímco křesťanů v Evropě ubývá, v jiných koutech světa se děje opak – zejména právě v Jižní Koreji, kde ještě před 150 lety byla křesťanů jen hrstka a nyní tvoří třetinu populace.
17.07.2019

Papež František navštíví diecézi Albano

Biskup suburbikální diecéze Albano Laziale, mons. Marcello Semeraro, při nedělních bohoslužbách ohlásil papežovu návštěvu, která připadne na sobotu 21. září. Jedná se o datum s dvojím významem – jednak osobní papežovu připomínku dne, kdy se v roce 1953 zrodilo jeho duchovní povolání, jednak diecézní slavnost dedikace nového katedrálního oltáře, který před jedenácti lety požehnal Benedikt XVI.
17.07.2019

Otevřený dopis signatářům dopisu proti Mariánskému sloupu

V reakci na dopis adresovaný primátoru Hřibovi a dalším zastupitelům hl. města Prahy napsal kardinál Dominik Duka otevřený dopis, ve kterém se podivuje, že se takto fundovaní odborníci podepsali pod takovýto text.
16.07.2019