100. výročí úmrtí zakladatele petrinů

Bohoslužba u příležitosti 100. výročí úmrtí P. Václava Klementa Petra, zakladatele Kongregace bratří Nejsvětější svátosti se koná v kostele Panny Marie Růžencové v Českých Budějovicích 17.2. od 9.00 hodin.
Publikováno: 15. 2. 2001 21:00

České Budějovice: Slavnostní bohoslužba u příležitosti 100. výročí úmrtí P. Václava Klementa Petra, zakladatele Kongregace bratří Nejsvětější svátosti (tzv. petrinů) se koná v kostele Panny Marie Růžencové v Českých Budějovicích v sobotu 17. února od 9.00 hodin.

Václav Petr se narodil 16.1.1856 v Sušici. Po maturitě na gymnáziu v Klatovech vstoupil do kněžského semináře v Českých Budějovicích. Na kněze byl vysvěcen 18.7.1880 v českobudějovické katedrále sv. Mikuláše biskupem Janem Valeriánem Jirsíkem. Jeho prvním působištěm se staly Blovice. Na přání biskupa Jirsíka brzy odešel do semináře v Českých Budějovicích jako vicerektor (18.1.1883). Při svém nástupu řekl seminaristům: "Konejte své povinnosti tak, jak se je budu snažit konat já". Kromě práce v semináři se s láskou a horlivostí věnoval všem potřebným lidem.

Již v době středoškolských studií onemocněl tuberkulózou, která ho jako temný stín provázela po celý život, až ho nakonec přivedla k předčasné smrti. Nezabránila mu však v uskutečnění životního ideálu: založit vlastní českou kongregaci. Rozhodl se zcela se věnovat řeholnímu životu. V roce 1888 založil Kongregaci bratří Nejsvětější svátosti. Kromě původního zaměření k výchově a přípravě mladých mužů na duchovní povolání se také věnoval laikům - hlavně prostým lidem, jejich náboženskému vzdělání, a mládeži, především dělnické. Do popředí postavil úctu k eucharistii (Nejsvětější svátosti oltářní).

Vyčerpán nemocí a prací zemřel 17.2.1901 v pověsti svatosti.

Díky jeho aktivitě a obětavosti byl vybudován českobudějovický kostel Panny Marie Růžencové, který byl vysvěcen 7.10.1900 biskupem Martinem Josefem Říhou. Také jeho duchovní dílo pokračovalo dál - i přes mnohé těžkosti. Malé společenství, které dnes žije v duchu P. Petra, čítá 22 členů, z toho polovinu mladých.

Související články

Další aktuality

Přímé přenosy bohoslužeb od 10. do 16. srpna 2020

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe, České televizi a Radiu Proglas.
10.08.2020

Nestyďme se křičet jako Petr: Pane zachraň mě!

Před polednem přišlo na Svatopetrské náměstí několik set lidí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu papeže před mariánskou modlitbou Anděl Páně. Petrův nástupce komentoval (Mt 14,22-33) evangelium této, 19. neděle liturgického mezidobí o Ježíši kráčejícím po vodě genezaretského jezera k loďce s učedníky zmítané v bouři.
09.08.2020

Náš život je milostí Ducha svatého povolán stát se modlitbou

Papež František zaslal list řeholní kongregaci Nejmenších františkánek od Nejsvětějšího Srdce (M.S.C.), u příležitosti jejich dnes zahájeného jubilejního roku, pojícího se k nadcházejícímu 100. výročí narození pro nebe jejich zakladatelky bl. Marie Markéty Caiani (1863-1921).
08.08.2020

Videokázání otce Romana Vlka (nejen) pro děti - 19. neděle v mezidobí

Videokázání otce Romana Vlka (nejen) pro děti na 19. neděli v mezidobí má název Zachraň mě.
08.08.2020

Papež František poslal církvi v Libanonu finanční dar 250 tisíc eur

Svatý otec poslal prostřednictvím Dikasteria pro službu integrálnímu lidskému rozvoji počáteční pomoc libanonské církvi ve výši 250 tisíc eur. Dar je určen pro potřeby místní církve a je výrazem pozornosti a otcovské blízkosti Svatého otce vůči postiženému lidu, který se nachází ve vážných obtížích.
07.08.2020