Biskup Lobkowicz na oslavách 10. výročí Slezské univerzity

Slavnostního zasedání Vědecké rady a Akademického senátu Slezské univerzity - u příležitosti 10. výročí založení univerzity - se účastnil také ostravsko-opavský biskup František Lobkowicz.
Publikováno: 15. 2. 2001 22:00

Ostrava: Ostravsko-opavský biskup František Lobkowicz se jako čestný host zúčastnil oslav deseti let od založení Slezské univerzity v Opavě. Ve středu 14. února byl přítomen slavnostnímu zasedání Vědecké rady a Akademického senátu Slezské univerzity (SU). Spolu s ním se zasedání zúčastnili také rektoři většiny českých vysokých škol a zahraniční partneři SU ze Slovenska, Polska, Maďarska a Turecka. Nechyběli náměstkové ministrů pro školství, místní rozvoj a další významné osobnosti veřejného života.

"Vedení Slezské univerzity v Opavě je poctěno, že se únorové části oslav desetiletí existence této vysokoškolské instituce zúčastnil také biskup František Lobkowicz. Úzké kontakty s církví totiž univerzita považuje za jeden z předpokladů úspěšného působení směrem k rozvoji vzdělanosti nejen v regionu severní Moravy a Slezska", uvedl tiskový mluvčí SU Ivan Augustin. Vedení školy považuje biskupa Lobkowicze za příznivce univerzity. "Cítíme, že nad rozvojem vzdělanosti v oblasti, v níž SU působí, drží biskup svou ochrannou ruku. Poděkovat mu za to chceme tím, že se našim studentům snažíme otevřít brány skutečně ke všem duchovním hodnotám", řekl dále mluvčí Augustin.

Škola během svého působení navázala kontakty i s Vatikánem. "V červnu roku 1999 byl Zlatou medailí oceněn papež Jan Pavel II., jemuž byl rovněž předán osobní dar rektora SU prof.RNDr. Demetra Krupky, DrSc. - série 12ti fotografií polského studenta Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty SU v Opavě Piotra Szymona s názvem Kalwaria Zebrzydowska, zachycující atmosféru tradičních poutí v blízkosti Krakova", uvedl mluvčí. Celý soubor se podle písemného vyjádření Vatikánu stal součástí tamní pokladnice uměleckých sbírek.

V den oslav byly poprvé v historii univerzity uděleny tituly doctor honoris causa. Získali je matematici prof. Andrzej Mariusz Trautman z Varšavy a prof.RNDr. Jaroslav Kurzweil, DrSc. za přínos světové vědě i Slezské univerzitě. Další osobnosti a instituce (např. prof. Rudolf Zahradník, předseda Akademie věd ČR, prof. Wiesław Lesiuk z Opolské univerzity nebo Masarykova univerzita v Brně) pak byly oceněny Zlatými a Stříbrnými medailemi SU.

Oslavy decénia Slezské univerzity budou probíhat v Opavě i v Karviné až do listopadu t.r.

Související články

Další aktuality

Katoličtí skauti se setkají s papežem

Ve dnech 27. července až 3. srpna bude Itálie hostit Euromoot, setkání skautů patřících do Mezinárodní unie evropských skautů UIGSE. Na pět tisíc skautek a skautů z této větve katolicky inspirovaného skautingu se na zakončení týdenního programu setká s papežem Františkem.
19.07.2019

Programové tipy Radia Proglas na 30. týden 2019

V týdnu od 22. července se můžete těšit na dva tematické pořady o svatojakubském putování, Čtení na pokračování z knihy Pekařský učedník ze Znojma a hudební pořad Slyšte, lidé! s názvem Marian Friedl, beskydský chameleon.
19.07.2019

Papežská nadace Kirche in Not vyzývá k solidaritě se syrskými křesťany

Válka v Sýrii neskončila, zdůrazňuje ředitel papežské nadace Kirche in Not, Alessandro Monteduro. Od začátku války v roce 2011 věnovala nadace místním církvím zhruba 30 milionů 400 tisíc euro a nyní se rozhodla zahájit dva nové projekty.
19.07.2019

Změny ve vedení vatikánských médií

Papež František jmenoval Mattea Bruniho novým ředitelem Vatikánského tiskového střediska. Alessandro Gisotti, který působí jako dočasný ředitel vatikánského tiskového oddělení, a Sergio Centofanti byli jmenováni Svatým otcem zástupci ředitele vatikánského dikasteria pro komunikaci. Tyto změny jsou platné od 22. července 2019.
18.07.2019

Půl milionu korun ze sbírky ČBK odešlo na opravu katedrály Notre-Dame

Ze sbírky vyhlášené ČBK na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame po ničivém požáru byla dnes odeslána první platba ve výši 499 586 Kč (19 000 EUR). Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit katedrály po dobu její opravy a na opravy po požáru. Sbírka nadále pokračuje, dary můžete zasílat na číslo účtu 1387680243/2700.
17.07.2019