Páté výročí založení ostravsko-opavské diecéze

Páté narozeniny své diecéze bude oslavovat biskup František Lobkowicz s věřícími třemi způsoby.
Publikováno: 15. 2. 2001 17:00

Ostrava: Letos v květnu uplyne pět let od vzniku ostravsko-opavské diecéze. Tyto narozeniny bude biskup František Lobkowicz oslavovat se svou diecézí třemi způsoby: novénou k Duchu svatému v katedrále Božského Spasitele před slavností Seslání Ducha svatého, srpnovou diecézní poutí do Trzebnice k hrobu sv. Hedviky a svou osobní návštěvou ve všech jedenácti děkanátech. Prvním děkanátem, který biskup v rámci oslav navštívil (9.2.), byl děkanát Ostrava, kde je sídlo ostravsko-opavské diecéze.

Dopoledne zavítal biskup Lobkowicz do charitního Domu sv. Veroniky v Paskově, kde své poslední dny tráví lidé s onkologickými onemocněními. Biskup mohl nahlédnout např. do místnosti rozloučení, kde mohou příbuzní o samotě pobýt se zemřelým členem rodiny. Dále byla na programu návštěva stavby nového kostela v Krásném Poli a staveniště "vesničky soužití" v Ostravě-Muglinově, kde lze již vidět vybetonované základy budoucích domků pro české a romské rodiny. S biskupem se setkali také klienti Domu pokojného stáří v Ostravě-Heřmanicích.

Hlavním bodem dne v ostravském děkanátu bylo setkání při děkovné bohoslužbě v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Ostravě-Pustkovci. Bohoslužby se účastnilo přibližně 500 věřících. Po mši se konala beseda, při níž biskup Lobkowicz představil své spolupracovníky z biskupství a odpovídal na otázky věřících. Ty zajímal mj. stav oprav kostela sv. Václava, počet kněží na území diecéze i program Diecézního centra mládeže pro chlapce ve věku 13ti let.

Dalším místem ostravsko-opavské diecéze, které biskup se svým týmem navštíví, bude 23. února děkanát Karviná.

Související články

Další aktuality

Katoličtí skauti se setkají s papežem

Ve dnech 27. července až 3. srpna bude Itálie hostit Euromoot, setkání skautů patřících do Mezinárodní unie evropských skautů UIGSE. Na pět tisíc skautek a skautů z této větve katolicky inspirovaného skautingu se na zakončení týdenního programu setká s papežem Františkem.
19.07.2019

Programové tipy Radia Proglas na 30. týden 2019

V týdnu od 22. července se můžete těšit na dva tematické pořady o svatojakubském putování, Čtení na pokračování z knihy Pekařský učedník ze Znojma a hudební pořad Slyšte, lidé! s názvem Marian Friedl, beskydský chameleon.
19.07.2019

Papežská nadace Kirche in Not vyzývá k solidaritě se syrskými křesťany

Válka v Sýrii neskončila, zdůrazňuje ředitel papežské nadace Kirche in Not, Alessandro Monteduro. Od začátku války v roce 2011 věnovala nadace místním církvím zhruba 30 milionů 400 tisíc euro a nyní se rozhodla zahájit dva nové projekty.
19.07.2019

Změny ve vedení vatikánských médií

Papež František jmenoval Mattea Bruniho novým ředitelem Vatikánského tiskového střediska. Alessandro Gisotti, který působí jako dočasný ředitel vatikánského tiskového oddělení, a Sergio Centofanti byli jmenováni Svatým otcem zástupci ředitele vatikánského dikasteria pro komunikaci. Tyto změny jsou platné od 22. července 2019.
18.07.2019

Půl milionu korun ze sbírky ČBK odešlo na opravu katedrály Notre-Dame

Ze sbírky vyhlášené ČBK na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame po ničivém požáru byla dnes odeslána první platba ve výši 499 586 Kč (19 000 EUR). Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit katedrály po dobu její opravy a na opravy po požáru. Sbírka nadále pokračuje, dary můžete zasílat na číslo účtu 1387680243/2700.
17.07.2019