List biskupů ke sbírce "Svatopetrský haléř"

Přinášíme dopis českých a moravských biskupů ke sbírce "Svatopetrský haléř", který byl čten na konci bohoslužeb v neděli 11.2.2001.
Publikováno: 19. 2. 2001 15:00

Praha: Přinášíme dopis českých a moravských biskupů ke sbírce "Svatopetrský haléř", který byl čten na konci bohoslužeb v neděli 11.2.2001:

Drazí bratři a sestry,

v neděli 18. února se uskuteční každoroční sbírka nazvaná "Svatopetrský haléř".

Především děkujeme Pánu Bohu i Vám za veškerou štědrost. Tou se křesťanský duch vždy vykazoval a potvrzoval. Osvědčili jste to už tolikrát a tolikerým způsobem. Uvědomujeme si, že je mnoho potřeb a výzev, na které je třeba reagovat.

Chceme tímto krátkým listem upozornit na to, že sbírka "Svatopetrský haléř" je určena do rukou Svatého otce, aby mohl on za svou osobu i jménem církve přispět v naléhavých potřebách světa ke zmírnění aktuální hrůzy nebo tísně, která se v následující době může objevit. Jsou to většinou i televizí zaznamenané kalamity, v nichž gesto Svatého otce je projevem hluboké solidarity a účinného soucitu, a zároveň konkrétním finančním darem.

Můžeme a máme na tom mít podíl my všichni, kdo spoluvytváříme katolickou církev.

To slůvko "haléř" nám připomíná vdovu z evangelia (Lk 21,3), kterou Kristus obdivuje, že totiž dala ze svého nedostatku. Sbírka "Svatopetrský haléř" nevybízí ani tak k heroickým postojům, ale spíš počítá s jakýmkoli "málem", které v součtu znamená tolik, že přece jen někde někomu pomůže.

Sbírka "Svatopetrský haléř" je také projevem úcty a důvěry vůči Svatému otci a jeho postojům a rozhodnutím.

Loni se vybralo devět a půl milionů korun. Kolik vybereme letos?

Jednotlivé diecéze zašlou výnos sbírky na konto České biskupské konferece: Bank Austria Creditanstalt a.s., Revoluční 15, Praha 1; číslo účtu: 530 477 9052/2700, var. symbol 20.

Související články

Další aktuality

Modlitba a mše za oběti střelby v Ostravě

ČBK vyzývá k modlitbám za oběti tragické události z dnešního rána ve Fakultní nemocnici v Ostravě a jejich rodiny.
10.12.2019

Nikdo nesmí na ulici umrznout. V Praze byla otevřena nová noclehárna pro lidi bez domova.

V Praze žijí bez domova čtyři tisíce lidí. Přespávají na ubytovnách, na gauči u přátel, ale také venku v parcích a opuštěných objektech. Když se ochladí, vyhledávají noclehárny. Jejich kapacita ale v zimních měsících nestačí. Aby lidé venku neumrzli, otevřela na začátku prosince Arcidiecézní charita Praha spolu s Armádou spásy krizovou noclehárnu v Praze-Michli. Bude fungovat až do konce března.
10.12.2019

Justitia et Pax Europa: Domorodé národy jsou živou výzvou k naději

Prohlášení Justitia et Pax Europa (Spravedlnost a mír) u příležitosti Dne lidských práv, 10. prosince 2019. Text přinášíme v plném překladu.
10.12.2019

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc prosinec 2019

Modleme se za to, abychom lépe chápali odezvu mladých lidí na podněty, které církev před ně klade.
10.12.2019

Papež jmenoval kardinála Tagleho prefektem Kongregace pro evangelizaci národů

Tiskové středisko Svatého stolce včera oznámilo jmenování nového prefekta Kongregace pro evangelizaci národů, latinsky tradičně nazývané propaganda fide, jakož i výměny velmistra rytířského řádu strážců svatého hrobu jeruzalémského.
09.12.2019