List biskupů ke sbírce "Svatopetrský haléř"

Přinášíme dopis českých a moravských biskupů ke sbírce "Svatopetrský haléř", který byl čten na konci bohoslužeb v neděli 11.2.2001.
Publikováno: 19. 2. 2001 14:00

Praha: Přinášíme dopis českých a moravských biskupů ke sbírce "Svatopetrský haléř", který byl čten na konci bohoslužeb v neděli 11.2.2001:

Drazí bratři a sestry,

v neděli 18. února se uskuteční každoroční sbírka nazvaná "Svatopetrský haléř".

Především děkujeme Pánu Bohu i Vám za veškerou štědrost. Tou se křesťanský duch vždy vykazoval a potvrzoval. Osvědčili jste to už tolikrát a tolikerým způsobem. Uvědomujeme si, že je mnoho potřeb a výzev, na které je třeba reagovat.

Chceme tímto krátkým listem upozornit na to, že sbírka "Svatopetrský haléř" je určena do rukou Svatého otce, aby mohl on za svou osobu i jménem církve přispět v naléhavých potřebách světa ke zmírnění aktuální hrůzy nebo tísně, která se v následující době může objevit. Jsou to většinou i televizí zaznamenané kalamity, v nichž gesto Svatého otce je projevem hluboké solidarity a účinného soucitu, a zároveň konkrétním finančním darem.

Můžeme a máme na tom mít podíl my všichni, kdo spoluvytváříme katolickou církev.

To slůvko "haléř" nám připomíná vdovu z evangelia (Lk 21,3), kterou Kristus obdivuje, že totiž dala ze svého nedostatku. Sbírka "Svatopetrský haléř" nevybízí ani tak k heroickým postojům, ale spíš počítá s jakýmkoli "málem", které v součtu znamená tolik, že přece jen někde někomu pomůže.

Sbírka "Svatopetrský haléř" je také projevem úcty a důvěry vůči Svatému otci a jeho postojům a rozhodnutím.

Loni se vybralo devět a půl milionů korun. Kolik vybereme letos?

Jednotlivé diecéze zašlou výnos sbírky na konto České biskupské konferece: Bank Austria Creditanstalt a.s., Revoluční 15, Praha 1; číslo účtu: 530 477 9052/2700, var. symbol 20.

Související články

Další aktuality

Biskupské svěcení ve Vatikánu

Blízkost Bohu, ostatním biskupům, kněžím a stádci: o to papež požádal při biskupském svěcení monsignora Guida Mariniho a monsignora Andrése Gabriela Ferradu Moreiru. Během slavnosti ve Svatopetrském chrámu František hovořil o „velké církevní odpovědnosti“ a zdůraznil, že „biskup je odpovědný spíše za to, aby sloužil, než aby vládl“.
17.10.2021

Anděl Páně: Svátost křtu je ponoření se do Ježíše, který slouží

V neděli 17. října papež František při polední modlitbě Anděl Páně promluvil z okna Apoštolského paláce na téma křestního povolání ke službě, podle vzoru Krista - služebníka.
17.10.2021

Slovo kardinála Dominika Duky k zahájení synodální přípravy 2021 s prosbou o přečtení ve farnostech o 29. neděli v mezidobí

Přinášíme vám úvodní slovo kardinála Dominika Duky k zahájení synodální přípravy 2021 s prosbou o přečtení ve farnostech o 29. neděli v mezidobí 17. října 2021.
17.10.2021

Papež František se v Assisi setká s chudými lidmi

Papež František se 12. listopadu vypraví na soukromou návštěvu Assisi, aby se zde setkal s chudými lidmi z celé Evropy, v předvečer Světového dne chudých, který připadá na 33. neděli v liturgickém mezidobí, letos tedy na 14. listopad.
16.10.2021

Už vím - Proč Pán Ježíš nechce, abychom byli lepší než ostatní?

Přinášíme další video v rámci pořadu P. Romana Vlka s názvem "UŽ VÍM", ve kterém odpovídá na otázky dětí.
15.10.2021