List biskupů ke sbírce "Svatopetrský haléř"

Přinášíme dopis českých a moravských biskupů ke sbírce "Svatopetrský haléř", který byl čten na konci bohoslužeb v neděli 11.2.2001.
Publikováno: 19. 2. 2001 15:00

Praha: Přinášíme dopis českých a moravských biskupů ke sbírce "Svatopetrský haléř", který byl čten na konci bohoslužeb v neděli 11.2.2001:

Drazí bratři a sestry,

v neděli 18. února se uskuteční každoroční sbírka nazvaná "Svatopetrský haléř".

Především děkujeme Pánu Bohu i Vám za veškerou štědrost. Tou se křesťanský duch vždy vykazoval a potvrzoval. Osvědčili jste to už tolikrát a tolikerým způsobem. Uvědomujeme si, že je mnoho potřeb a výzev, na které je třeba reagovat.

Chceme tímto krátkým listem upozornit na to, že sbírka "Svatopetrský haléř" je určena do rukou Svatého otce, aby mohl on za svou osobu i jménem církve přispět v naléhavých potřebách světa ke zmírnění aktuální hrůzy nebo tísně, která se v následující době může objevit. Jsou to většinou i televizí zaznamenané kalamity, v nichž gesto Svatého otce je projevem hluboké solidarity a účinného soucitu, a zároveň konkrétním finančním darem.

Můžeme a máme na tom mít podíl my všichni, kdo spoluvytváříme katolickou církev.

To slůvko "haléř" nám připomíná vdovu z evangelia (Lk 21,3), kterou Kristus obdivuje, že totiž dala ze svého nedostatku. Sbírka "Svatopetrský haléř" nevybízí ani tak k heroickým postojům, ale spíš počítá s jakýmkoli "málem", které v součtu znamená tolik, že přece jen někde někomu pomůže.

Sbírka "Svatopetrský haléř" je také projevem úcty a důvěry vůči Svatému otci a jeho postojům a rozhodnutím.

Loni se vybralo devět a půl milionů korun. Kolik vybereme letos?

Jednotlivé diecéze zašlou výnos sbírky na konto České biskupské konferece: Bank Austria Creditanstalt a.s., Revoluční 15, Praha 1; číslo účtu: 530 477 9052/2700, var. symbol 20.

Související články

Další aktuality

Katoličtí skauti se setkají s papežem

Ve dnech 27. července až 3. srpna bude Itálie hostit Euromoot, setkání skautů patřících do Mezinárodní unie evropských skautů UIGSE. Na pět tisíc skautek a skautů z této větve katolicky inspirovaného skautingu se na zakončení týdenního programu setká s papežem Františkem.
19.07.2019

Programové tipy Radia Proglas na 30. týden 2019

V týdnu od 22. července se můžete těšit na dva tematické pořady o svatojakubském putování, Čtení na pokračování z knihy Pekařský učedník ze Znojma a hudební pořad Slyšte, lidé! s názvem Marian Friedl, beskydský chameleon.
19.07.2019

Papežská nadace Kirche in Not vyzývá k solidaritě se syrskými křesťany

Válka v Sýrii neskončila, zdůrazňuje ředitel papežské nadace Kirche in Not, Alessandro Monteduro. Od začátku války v roce 2011 věnovala nadace místním církvím zhruba 30 milionů 400 tisíc euro a nyní se rozhodla zahájit dva nové projekty.
19.07.2019

Změny ve vedení vatikánských médií

Papež František jmenoval Mattea Bruniho novým ředitelem Vatikánského tiskového střediska. Alessandro Gisotti, který působí jako dočasný ředitel vatikánského tiskového oddělení, a Sergio Centofanti byli jmenováni Svatým otcem zástupci ředitele vatikánského dikasteria pro komunikaci. Tyto změny jsou platné od 22. července 2019.
18.07.2019

Půl milionu korun ze sbírky ČBK odešlo na opravu katedrály Notre-Dame

Ze sbírky vyhlášené ČBK na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame po ničivém požáru byla dnes odeslána první platba ve výši 499 586 Kč (19 000 EUR). Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit katedrály po dobu její opravy a na opravy po požáru. Sbírka nadále pokračuje, dary můžete zasílat na číslo účtu 1387680243/2700.
17.07.2019