Armáda spásy pomáhá v Salvadoru

Nové zemětřesení v Salvadoru způsobilo ještě větší tlak na personál i finanční zdroje Armády spásy (AS), která zde již za velmi náročných podmínek poskytovala humanitární pomoc.
Publikováno: 20. 2. 2001 19:00

Praha/Salvador: Nové zemětřesení v Salvadoru, které zanechalo 257 mrtvých, 2500 zraněných a zničilo 3500 domovů, způsobilo ještě větší tlak na personál i finanční zdroje Armády spásy (AS), která zde již za velmi náročných podmínek poskytovala humanitární pomoc. Aniž omezili práci ve stávajících čtyřech oblastních ubytovacích táborech, vydali se pracovníci AS do nově postižených oblastí, aby na místě posoudili potřeby a doručili pomoc. AS se ve svých záchytných střediscích stará o 3400 osob bez domova a buduje 60 dočasných domovů v horách státu Usulutan, které budou sloužit chudým rodinám, jejichž domy byly zničeny při předchozích otřesech.

Mezinárodní ústředí AS v Londýně obdrželo zprávu o dokončení primárního průzkumu potřeb v těžce zasažených vesnicích La Paz, Cuscatlan a San Vicente. Okamžitě bylo zasláno 500 krabic potravin a 500 zásobníků s vodou do zničené vesnice San Vincente. Koordinátor mezinárodních krizových služeb major Michael Olsen oznámil navázání kontaktu s mezinárodní humanitární organizací Food for the Hungry International, která poskytla AS okamžitý grant ve výši 30.000 USD na nákup dalších potravin. Vláda Hong Kongu přislíbila - prostřednictvím tamní AS - 385.000 USD na nákup potravin a léků. Pracovníci AS ve středoamerických zemích již dříve navrhli vybudování náhradního ubytování pro bezprizorní chudé rodiny z oblastí postižených zemětřesením. Poslední zemětřesení ještě zvýšilo naléhavost těchto plánů.

AS zahájila práci v Salvadoru v roce 1987, kdy reagovala na zemětřesení, které téměř srovnalo se zemí hlavní město San Salvador. "Reakce z celého světa na tyto rozsáhlé humanitární pohromy je úžasná. Je požehnáním vidět, že tolika lidem záleží na druhých", poznamenal major Olsen.

Příspěvky na humanitární pomoc v Salvadoru je možno zaslat prostřednictvím internetu na adrese www.salvationarmy.org.

Související články

Další aktuality

125. plenární zasedání ČBK proběhlo opět částečně online

Biskupové Čech, Moravy a Slezska jednali v rámci 125. plenárního zasedání 19. - 20. ledna 2021 v Praze na Arcibiskupství pražském. Z důvodu protipandemických opatření ze strany Vlády ČR se část biskupů setkala osobně a část se připojila na jednání formou online konference stejně jako na podzimním jednání loni. Hlavním tématem tohoto plenárního zasedání byly ekonomické záležitosti, jejichž schválení bylo nezbytné pro další chod církevních institucí v roce 2021.
20.01.2021

Papež František: Jednota je dar, o nějž je třeba prosit modlitbou

Dopoledne pronesl Petrův nástupce v přímém přenosu z knihovny Apoštolského paláce pravidelnou katechezi. Jako každý rok zaměřil papež pozornost na probíhající Týden modliteb za jednotu křesťanů (18. - 25. ledna), což dobře zapadlo do cyklu, ve kterém již od 6. května loňského roku pojednává o modlitbě. Ve své katechezi připomněl, že jednoty je dosaženo pouze s Boží milostí, a ne naší vlastní silou vůle.
20.01.2021

Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ schválila Vláda ČR

Vláda ČR na svém zasedání 11. ledna 2021 schválila Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ pro roky 2021 a 2022, na jehož tvorbě se podíleli i zástupci České biskupské konference.
20.01.2021

Katolický týdeník: Sociální izolace drtí vztahy

Za poslední rok jsme to slyšeli bezpočtukrát: buďte doma, s nikým se nepotkávejte. Zvláště jste-li vyššího věku, nemocní nebo s někým takovým žijete.
20.01.2021

IROP podpoří projekty v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb a IZS

Evropská unie poskytne ČR dodatečné prostředky z nového investičního nástroje REACT-EU. Celkem se jedná o cca 21,7 mld. Kč, které budou rozděleny prostřednictvím nových výzev Integrovaného regionálního operačního programu.
19.01.2021