Ekumenické bohoslužby v Brně

Ekumenické bohoslužby v Brně pokračují vždy poslední čtvrtek v měsíci.
Publikováno: 20. 2. 2001 20:00

Brno: Ekumenické bohoslužby v Brně pokračují vždy poslední čtvrtek v měsíci:

* 22.2. v 18.00 kostel CČSH, Botanická 1; promluva: římskokatolický děkan Václav Slouk

* 29.3. v 18.00 ekumenické centrum Archa, Lýskova ul., Bystrc; promluva: biskup CČSH Petr Šandera

* 26.4. v 18.00 "Červený kostel", Husova ul.; promluva: František Trtílek (ŘKC)

* 31.5. v 18.00 kostel sv. Augustina, nám. Míru; promluva: kazatel CB František Marek

* 28.6. v 18.00 sbor CB, Kounicova 15; promluva: římskokatolický farář Petr Vrbacký.

Další setkání se uskuteční 27.9., 25.10. a 29.11.2001.

Související články

Další aktuality

Vatikánská varování k německé synodální cestě

Církev v Německu nastoupila vlastní synodální cestu. Její počínání vzbuzuje otazníky v jiných místních církvích a rovněž ve Vatikánu, jak dosvědčuje papežův list Němcům a naposled list kardinála Marca Ouelleta německému episkopátu. Situaci přibližuje berlínský korespondent Vatikánského rozhlasu Tomasz Kycia.
20.09.2019

Katecheze a výuka náboženství důležitou součásti výchovy k základním lidským a křesťanským postojům

Úkol hlásání evangelia je jeden ze základních úkolů poslání církve, a má být její prioritou. Sv. Pavel zdůrazňuje, že evangelium je moc ke spasení pro každého, kdo věří (Řím 1, 16). Zcela jistě nemá na mysli jen liturgii v chrámech, ale jde spíše o životní styl každého křesťana.
20.09.2019

Programové tipy Radia Proglas na 39. týden 2019

V týdnu od 23. září se můžete těšit například na tematický svatováclavský program v sobotu 28. září nebo novinku – Barvínkovský jukebox.
20.09.2019

Náboženská výchova ve školách v Evropě

Ve většině zemí EU (s katolickou tradicí) je vyučování náboženství ve státních školách  ovlivňováno jednotlivými církvemi. O tom, jaká je situace ve výuce náboženství v jednotlivých zemích Evropy informuje P. Mariusz Kuźniar, ředitel Katechetické sekce České biskupské konference.
20.09.2019

Celostátní akce Den Charity začíná. Ukážeme vám, co dokážeme

Přijďte a oslavujte s námi! Série akcí u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona moderní charitní práce, právě začíná. Přijďte na koncert, den otevřených dveří, na výstavu či sportovní odpoledne. A vezměte sebou děti. „Máme čím se pochlubit, ale současně dobře víme, že bez dárců a příznivců, kteří naši práci podporují, by to nešlo,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.
19.09.2019